Privacy Policy


OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Podane niżej informacje przekazywane są zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”) osobom, które korzystają z usług dostępnych na stronie http://www.bft-automation.com. Podczas przeglądania strony internetowej gromadzone mogą być informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do ww. strony internetowej i nie dotyczy żadnych innych witryn, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków znajdujących się na tej stronie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest firma BFT S.p.A. z siedzibą w via Lago di Vico, 44, Schio (Vicenza), Włochy (dalej „Bft” lub „Firma”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH „IOD”
Grupa Somfy, do której należy Firma, wyznaczyła inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dpo@somfy.com

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane związane ze świadczeniem usług oferowanych na niniejszej stronie internetowej przetwarzane są w ww. siedzibie Bft przez osoby wyznaczone specjalnie w tym celu oraz przez techników zewnętrznych w celu zarządzania i konserwacji, którzy są wyznaczeni jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

RODZAJE PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzane dane osobowe odnoszą się do informacji podanych przez użytkownika w momencie uzyskania dostępu i/lub rejestracji na stronie internetowej BFT lub w celu korzystania z określonych usług (imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), nazwa użytkownika i hasło do logowania).

Przeglądanie danych

W toku normalnego działania systemy IT i procedury dotyczące oprogramowania, mające na celu zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej, pozyskują określone dane osobowe, które są przesyłane w związku z korzystaniem z protokołów komunikacyjnych. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich z konkretnymi osobami, ale ze względu na swój charakter umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez ich przetwarzanie i powiązanie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerowych używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, metodę zastosowaną do przesyłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan danych w odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itd.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska IT użytkownika. Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, formalne i dobrowolne wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na stronie internetowej oraz skorzystanie z jednego ze specjalnie przygotowanych formularzy prowadzi do późniejszego pozyskania adresu e-mail oraz innych danych osobowych podanych w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną, a także danych dotyczących nadawcy/użytkownika niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub świadczenia usług.

Dla usług specjalnych dostarczane zostaną konkretne polityki prywatności w skróconej formie.

PLIKI COOKIE (jeśli używane są sesyjne pliki cookie)
Dane osobowe użytkownika służące do identyfikacji nie są pozyskiwane przy użyciu technologii IT.

Pliki cookie nie są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych, podobnie jak wszelkiego rodzaju tzw. trwałe pliki cookie, czyli systemy śledzenia użytkowników.

Korzystanie z tzw. sesyjnych plików cookie (które nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania danych identyfikujących sesję (składających się z przypadkowych liczb generowanych przez serwer) wymaganych do bezpiecznego i wydajnego przeglądania strony internetowej.

Tak zwane sesyjne pliki cookie używane na niniejszej stronie internetowej pozwalają zapobiec aktywowaniu innych technologii IT potencjalnie szkodliwych dla prywatności przeglądania przez użytkownika i nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych służących do identyfikacji.

Użytkownik musi zmienić swoje ustawienia przeglądarki, aby wyłączyć zainstalowane pliki cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku strony lub niektóre ich funkcje mogą nie działać poprawnie. Procedura, którą należy zastosować, zależy od używanej przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, kliknij jeden z poniższych linków:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Jeśli używana przeglądarka nie jest wymieniona powyżej, wskazówki, jak postępować, można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub kliknąć przycisk „Pomoc” w przeglądarce.

CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe użytkownika, które są dobrowolnie przekazywane i pozyskiwane w związku z działalnością Firmy, będą zgodnie z prawem i prawidłowo przetwarzane w następujących celach:

A. dane będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z rejestracją i aktywacją konta oraz świadczeniem usług oferowanych przez Firmę oraz kluczowych dla nich;

B. dane będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z rejestracją i subskrypcją „BfT Informa”oraz świadczeniem usług oferowanych przez Firmę oraz kluczowych dla nich;

C. jeśli dane są wprowadzone do sekcji „Żądanie informacji” na stronie internetowej, dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania żądań o uzyskanie informacji przez użytkownika;

D. jeśli dane są wprowadzone do sekcji „Współpraca”, dane osobowe podane w curriculum vitae będą wykorzystywane przez Bft w celu dokonania wyboru na dane stanowisko lub podobne stanowiska;

E. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w oparciu o konkretną i wyraźną zgodę użytkownika i do momentu jej wycofania (art. 7 Rozporządzenia) – zarówno poprzez zastosowanie zautomatyzowanych systemów komunikacyjnych, takich jak e-mail, faks, wiadomości mms (multimedia messaging service) lub sms (short message service) oraz połączenia telefoniczne bez udziału operatora, zarówno za pomocą środków tradycyjnych, jak i za pośrednictwem telefonu, telefonu komórkowego lub stacjonarnego z operatorem (tak zwany telemarketing) w celu przesyłania odpowiednich ofert sprzedaży i/lub dotyczących produktów i/lub usług Firmy oraz w celu przesyłania materiałów promocyjnych związanych z ww. produktami lub usługami lub w celu komunikacji sprzedażowej, a także do prowadzenia badań rynkowych bezpośrednio w celu oceny poziomu zadowolenia użytkowników (tzw. cele „marketingowe”);

F. dane mogą być wykorzystywane do profilowania wyłącznie w oparciu o konkretną i wyraźną zgodę użytkownika i do momentu jej wycofania (art. 7 Rozporządzenia), w tym do przeprowadzania badania rynku oraz wysyłania ankiet lub kwestionariuszy dotyczących zadowolenia użytkownika w związku z produktami i/lub usługami Firmy. W oparciu o zgodę na profilowanie Firma przeprowadzi analizę lub będzie przetwarzać dane w celu określenia preferencji użytkowania oferowanych produktów i/lub usług, aby je udoskonalić i dostosować do potrzeb użytkownika – zarówno poprzez grupowanie danych w kategorie, jak i tworzenie indywidualnych kategorii – oraz będzie korzystać z danych do profilowania marketingowego za pomocą zautomatyzowanych metod IT zgodnie z punktem E.

G. Soft Spam: Na adres e-mail podany przez użytkownika podczas zakupu produktu lub usługi firma Bft może przesyłać wiadomości e-mail dotyczące bezpośredniej sprzedaży produktów lub usług podobnych do tych zakupionych przez użytkownika (bez konieczności uzyskania wyraźnej lub uprzedniej zgody od użytkownika, tzw. „miękkie spamowanie”), o ile użytkownik nie skorzysta z przysługującego mu prawa do sprzeciwu opisanego szczegółowo poniżej.

H. w przypadku wprowadzenia danych w sekcji „Zapisz się do newslettera” na stronie internetowej dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do przesyłania newslettera Bft.

Zaznaczając odpowiednie pola „Zapisz się donewslettera” i/lub „Komunikacja marketingowa ” i/lub „Telemarketing” i/lub „Profilowanie”, użytkownik wyraża zgodę, akceptuje warunki opisane w Polityce Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, jak i wyraźnie oświadcza, że podane dane osobowe są prawidłowe i zgodne z prawdą.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania do celów opisanych w punktach A., B., C., D. i E. jest wdrożenie środków przedumownych i umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia.

Podstawą prawną przetwarzania do celów określonych w punktach E., F. i H. powyżej jest dobrowolna zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia.

Podstawą prawną przetwarzania do celów określonych w punkcie G. powyżej jest uzasadniony interes Firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia.

WYCOFANIE ZGODY
Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z punktem G oraz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z punktami E.,F. i H. po wyrażeniu zgody:

- klikając link na dole strony każdego e-maila reklamowego wysłanego przez Bft;

- zmieniając swoje preferencje na stronie internetowej w zakładce „Moje konto” - „Newsletter” i/lub „Komunikacja marketingowa” i/lub „Telemarketing” i/lub „Profilowanie”;

METODY PRZETWARZANIA
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi dokładnie w czasie i celu, w jakim zostały zgromadzone. Podjęto specjalne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu.

OPCJONALNE PRZEKAZYWANIE DANYCH
Z wyjątkiem sytuacji określonych dla przeglądania danych, użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe w formularzach zapytań lub podać je w celu uzyskania określonej usługi, materiałów informacyjnych lub w innych celach komunikacyjnych. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację prośby użytkownika.

Podanie danych w celach określonych w punktach E.,F. i H. jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie w celach określonych w punktach E. i F. nie będzie miało wpływu na świadczenie usług, podobnie jak na skorzystanie z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, tak zwanego „miękkiego spamu” zgodnie z punktem G.

KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH
Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy wysyłają prośby o uzyskanie informacji, materiałów sprzedażowych lub reklamowych lub zamawiają usługi wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania tych próśb i mogą zostać przekazane pracownikom lub współpracownikom Bft w dziale marketingowym lub IT oraz specjalnie upoważnionym do przetwarzania danych, a także firmie Pallino & Co., Garden 65 Srl, Concerto Srl, MailChimp, (polityka prywatności dostępna pod adresem https://mailchimp.com/legal/privacy/) i stronom trzecim, które świadczą usługi, dodatkowe lub kluczowe dla działalności BFT, wszystkim wyznaczonym podmiotom przetwarzającym dane osobowe zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.

Poza tymi sytuacjami dane nie będą przekazywane, chyba że jest to konieczne do spełnienia żądań władz sądowych lub organu ds. bezpieczeństwa publicznego. W żadnym przypadku zgromadzone dane nie będą rozpowszechniane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w punktach A. i B. przechowywane są przez okres wymagany do świadczenia żądanych usług, do którego zostanie doliczony przewidziany prawem dodatkowy okres zgodnie z aktualnymi przepisami prawa cywilnego, finansowego i podatkowego.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w punkcie C. przechowywane są przez okres 18 miesięcy zaczynając od dnia otrzymania danych po wprowadzeniu do sekcji „Żądania informacji” na stronie internetowej http://www.bft-automation.com lub od ich ostatniej aktualizacji zgłoszonej przez użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w punkcie D. przechowywane są przez okres 18 miesięcy zaczynając od dnia otrzymania CV po wprowadzeniu do sekcji „Współpraca” na stronie internetowej http://www.bft-automation.com lub od ich ostatniej aktualizacji zgłoszonej przez użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w punkcie E. będą przechowywane przez okres 24 miesięcy, licząc od daty wyrażenia zgody, chyba że zostanie ona wycofana przez użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w punkcie F. będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od daty wyrażenia zgody, chyba że zostanie ona wycofana przez użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w punktach G. i H. są przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

Po upływie tego okresu przetwarzania dane te zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z Rozporządzeniem osobie, której dane dotyczą, przysługują specjalne prawa. O ile istnieją ku temu przesłanki i o ile użytkownik nie zrzeknie się praw przyznanych mu zgodnie z Rozporządzeniem (art. 23 Rozporządzenia), użytkownik ma prawo:

• do uzyskania potwierdzenia, że jego dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeśli są, do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich przekazania (art. 15 Rozporządzenia);

• do skorygowania jakichkolwiek nieprawidłowych danych osobowych, jak i uzupełnienia niepełnych danych osobowych poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia);

• do wycofania zgody, jeśli jest umieszczona na dole przetwarzania danych, a także do usunięcia danych osobowych bez bezzasadnej zwłoki, o ile istnieją ku temu przesłanki (art. 17 Rozporządzenia);

• do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia);

• do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie do codziennego użytku, który można odczytać za pomocą urządzenia automatycznego, a także do przekazania ich do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia);

• do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili (art. 21 Rozporządzenia);

• do złożenia skargi do organu zarządzającego.

Artykuły od 15 do 23 Rozporządzenia można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy wejść do „Obszaru klienta” na stronie internetowej, gdzie można dochodzić opisanych wyżej praw.

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.