Zespół Bft

Poznajmy się lepiej


Bft nie jest po prostu grupą zakładów, magazynów i biur; to przede wszystkim grupa osób.
Właśnie dlatego nieustannie inwestuje ona energię w zasoby ludzkie, dając wyraz swojemu przekonaniu, iż to osoby tworzą zręby pod rozwój i sukces firmy. Różniące się od siebie, ale synergicznie działające kompetencje profesjonalne, czasem oddalone od siebie pod względem geograficznym, ale bliskie, jeżeli chodzi o wspólny cel: bycie zawsze o krok do przodu.
Na całym świecie rozsianych jest ponad 500 pracowników firmy Bft, którymi zawiaduje zespół wysoko wyspecjalizowanych kierowników i dyrektorów generalnych.
Przedstawiamy Wam ich oblicza.

Fabio Billo

CEO – Chief Executive Officer

Fabio Zordan

I&L Director Access Automation Pole

Giuliana Pastore

HR Director

Francesco Marin

BU Residential & Industrial Solutions Director

Diego Malvestio

Marketing and Product
Portfolio Director

Andrea Lapo Daviddi

Chief Information Officer

Enrico Pirrone

Director of Distribution

Nicola Cattozzo

Group Chief Financial Officer

Renzo Renzi

Project and Development Director

Stefano Valzania

Director of BU Tertiary
and Commercial Solutions

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.