Polityka Cookies


POLITYKA COOKIES

 

Strona http://www.bft-automation.com („Strona”) wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), aby ułatwić i usprawnić poszukiwania użytkowników [np. w celu uzyskania informacji statystycznych na temat liczby użytkowników i sposobu korzystania z Witryny] [oraz analizować preferencje użytkowników wyrażane podczas przeglądania w celu wysyłania im wiadomości reklamowych lub świadczenia usług zgodnie z ich preferencjami].

W niniejszym dokumencie BFT S.p.A., którego siedziba znajduje się przy Via Lago di Vico 44, Schio (VI) (dalej „Bft” lub „Firma”) - jako Właściciel Strony i Administrator Danych - dostarcza informacji na temat korzystania z plików cookies przez Stronę, zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej „rozporządzenie”).

CZYM SĄ COOKIES (CIASTECZKA)?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła na urządzenia użytkowników (komputery, tablety i smartfony) i zapamiętuje je (zwykle w przeglądarce), aby mogły zostać ponownie przesłane do strony internetowej przy następnym otwarciu witryny przez użytkownika z tego samego urządzenia.  Pliki cookies nie mogą pobierać żadnych innych danych z dysków twardych użytkowników, uzyskiwać z nich adresów e-mail ani przesyłać wirusów komputerowych.

Niektóre pliki cookies są wysyłane i kontrolowane bezpośrednio przez stronę internetową (znane jako własneplikicookies). Niniejszy dokument wyjaśnia, w jakim celu Bft instaluje pliki cookies i odnoszące się do nich prawa użytkowników.

Gdy użytkownik przegląda strony internetowe, zawierają one również pliki cookies wysyłane i kontrolowane przez inne firmy (znane jako pliki cookies stron trzecich). Aby uzyskać informacje na temat tych plików cookies, zachęcamy użytkowników do przeglądania informacji na temat plików cookies stron trzecich, które można uzyskać, klikając na łącza w niniejszym dokumencie.

Pliki cookies mogą służyć tylko jednej sesji używania przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies (tymczasowe)), kiedy zostaną automatycznie dezaktywowane, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę; alternatywnie, mogą one mieć określone z góry wygaśnięcie („długość życia”), w którym to przypadku pozostają przechowywane i aktywne na dysku twardym użytkownika do określonej daty wygaśnięcia, kontynuując zbieranie informacji podczas różnych sesji przeglądania w przeglądarce lub do momentu, aż użytkownik ręcznie je usunie (znane jako trwałe pliki cookies).

Pliki cookies są stosowane do wielu różnych funkcji. Niektóre są niezbędne, aby umożliwić przeglądanie stron i umożliwić korzystanie z ich funkcji (tzw. techniczne pliki cookies). Inne służą do uzyskiwania informacji statystycznych, w formie zbiorczej lub niezagregowanej, o liczbie użytkowników uzyskujących dostęp do danej strony oraz o sposobie korzystania z niej (tzw. monitorujące lub analityczne pliki cookies). Na koniec, jeszcze inne pliki cookies są stosowane do śledzenia profili użytkowników i wyświetlania reklam na stronie, które mogą być dla nich interesujące, ponieważ odpowiadają ich gustom i zwyczajom konsumpcyjnym (tzw. profilujące pliki cookies).

Zachęcamy do dalszego czytania niniejszego dokumentu, aby dowiedzieć się więcej o tych różnych rodzajach plików cookies i dokonać świadomego wyboru, czy wyrazić zgodę na ich wykorzystanie.


JAKIE PLIKI COOKIES STOSUJEMY NA NASZEJ STRONIE?
Nasza strona internetowa używa następujących plików cookies:

1. TECHNICZNE PLIKI COOKIES
Strona wykorzystuje techniczne pliki cookies wyłącznie w celu umożliwienia przeglądania i umożliwienia użytkownikom korzystania z jej funkcji. Są to nasze własne pliki cookies, ponieważ są wysyłane bezpośrednio przez Bft.

Niektóre techniczne pliki cookies są niezbędne do zapewnienia optymalnej wygody przeglądania lub umożliwienia użytkownikom logowania się do witryny, na przykład w celu dokonania zakupu lub uzyskania dostępu do zastrzeżonego obszaru (tzw. pliki cookies przeglądarki). Pliki cookies przeglądarki są to zazwyczaj pliki sesyjne, co oznacza, że są automatycznie dezaktywowane po zamknięciu przeglądarki.

Niektóre techniczne pliki cookies są przydatne, aby umożliwić użytkownikowi zapamiętanie pewnych preferencji (takich jak język lub kraj pochodzenia) bez konieczności ponownego ustawiania ich podczas przyszłych wizyt (tzw. funkcjonalne pliki cookies). Z tego powodu funkcjonalne pliki cookies są często stałymi plikami cookies, ponieważ są przechowywane na komputerze użytkownika nawet po zamknięciu przeglądarki do daty ich wygaśnięcia lub do momentu, gdy użytkownik zdecyduje się je usunąć.

Jeszcze inna kategoria technicznych plików cookies umożliwia śledzenie zgody użytkownika podczas instalowania profilujących plików cookies (własnych lub zewnętrznych (stron trzecich)) lub analitycznych plików cookies innych firm używanych przez stronę internetową.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie prywatności danych, instalacja tych plików cookies nie wymaga zgody użytkowników. Użytkownicy mogą jednak uniemożliwić instalowanie lub wyłączyć pliki cookies w przeglądarce, zmieniając ustawienia przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w sekcji „W jaki sposób użytkownicy mogą zmieniać ustawienia plików cookies w przeglądarce?” Zwróć uwagę, że jeśli nie zezwolisz na instalowanie technicznych plików cookies lub usuniesz je po ich instalacji, dostęp do danej strony internetowej, korzystanie z niektórych lub wszystkich jej elementów, włączanie lub wyłączanie niektórych jej funkcji lub otrzymywanie określonych usług może być utrudnione lub niemożliwe.

Nasza strona internetowa używa następujących technicznych plików cookies:

 

Nazwa pliku

Kategoria

Funkcja

cookieSet (zestaw plików cookies)

first-party technical cookie (własny techniczny plik cookies)

zarządza akceptacją lub odrzuceniem plików cookies

Fe_typo_user (stosowany tylko wtedy, gdy istnieje bezpośredni dostęp do tylnej części strony internetowej, czyli w przypadku logowania użytkownika końcowego)

first-party technical cookie (własny techniczny plik cookies)

zarządza loginem użytkownika

language (język)

first-party technical cookie (własny techniczny plik cookies)

przydatny do zarządzania językiem przeglądarki

language-nation (język - narodowość)

first-party technical cookie (własny techniczny plik cookies)

przydatny do zarządzania różnymi językami podczas przeglądania

nation (narodowość)

first-party technical cookie (własny techniczny plik cookies)

przydatny to zarządzania krajami w przeglądarce

remember-language-nation (zapamiętaj język i narodowość)

first-party technical cookie (własny techniczny plik cookies)

przydatny do zarządzania językiem i krajem w przeglądarce

 

 

2. ANALITYCZNE PLIKI COOKIES
Pliki tego typu umożliwiają zbieranie informacji o liczbie użytkowników przeglądających stronę i ich zwyczajach przeglądania [w formie zbiorczej (tzn. bez zezwolenia na identyfikację poszczególnych użytkowników) lub w formie niezagregowanej]. Tego typu narzędzie pozwala nam w Bft zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z zawartością strony internetowej (odwiedzane strony, czas przeglądania, lokalizacja geograficzna itp.), dostarczając nam użyteczne statystyki, które umożliwiają optymalizację witryny i zwiększają komfort przeglądania. Informacje uzyskane przy użyciu takich plików cookies są wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów statystycznych, a nie do celów profilowania lub marketingowych.

2.1. WŁASNE ANALITYCZNE PLIKI COOKIES
Bft zamieszcza analityczne pliki cookies. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie prywatności danych, instalacja własnych plików cookies nie wymaga zgody użytkowników. Użytkownicy mogą jednak uniemożliwić instalowanie lub wyłączyć pliki cookies w przeglądarce, zmieniając ustawienia przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w sekcji „W jaki sposób użytkownicy mogą zmieniać ustawienia plików cookies w przeglądarce?”. Blokowanie lub dezaktywowanie analitycznych plików cookies nie wpłynie negatywnie na zdolność użytkownika do odwiedzania Strony i korzystania z jej treści.

Obecnie na naszej stronie nie stosujemy żadnych własnych analitycznych plików cookies.

2.2. PLIKI COOKIES STRON TRZECICH, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ ZGODY UŻYTKOWNIKA
Nasza strona [również] wykorzystuje analityczne pliki cookie stron trzecich, które zgodnie z obowiązującym prawem ochrony prywatności danych nie wymagają zgody użytkowników, ponieważ Bft (i) przyjął odpowiednie narzędzia do zmniejszenia tzw. „mocy identyfikacyjnej” tych plików cookies (maskowanie znacznej części adresu IP użytkownika); oraz (ii) podpisał specjalne umowy ze stronami trzecimi stwierdzające, że wykorzystają one zebrane informacje wyłącznie w celu dostarczenia Bft informacji statystycznych na temat korzystania z jej stron internetowych.

Te pliki cookies mogą zostać dezaktywowane lub usunięte przez użytkownika w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Jak użytkownicy mogą zmieniać ustawienia plików cookie w przeglądarce?”. Blokowanie lub wyłączanie analitycznych plików cookie nie wpływa negatywnie na zdolność użytkownika do odwiedzania strony i korzystania z jej treści.

Nasza strona internetowa używa następujących technicznych plików cookies stron trzecich:

 

Nazwa pliku

Kategoria

Funkcja

Google Analytics (Analityczne informacje Google)

- third-party analytics cookies (analityczne pliki cookies stron trzecich)

- permanent (stałe pliki cookies)

link | partners

 


2.3.
PLIKI COOKIES STRON TRZECICH, KTÓRE WYMAGAJĄ ZGODY UŻYTKOWNIKA
Bft wykorzystuje analityczne pliki cookie stron trzecich, które zgodnie z obowiązującym prawem ochrony prywatności danych wymagają zgody użytkownika ponieważ adresy IP użytkowników nie są maskowane (lub nie jest maskowana ich znaczna część), umożliwiając tym samym identyfikację użytkowników przez zewnętrzne osoby trzecie. Takie zewnętrzne osoby trzecie mogłyby również wykorzystywać zebrane informacje do celów innych niż analiza statystyczna dla Bft, porównując je z innymi danymi znajdującymi się w ich posiadaniu.

Z tego powodu, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych po raz pierwszy, pojawi się krótkie powiadomienie (baner) informujące użytkownika, że (i) strona korzysta z analitycznych plików cookies stron trzecich oraz że (ii) poprzez zamknięcie banera, [przewijanie strony] lub klikanie na dowolny element na stronie poza banerem, a tym samym kontynuując przeglądanie strony, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies przez stronę. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na instalację plików cookies w ten sposób, Bft będzie śledzić tę zgodę za pomocą specjalnego technicznego pliku cookies. Oznacza to, że gdy następnym razem użytkownik wejdzie na stronę (przy użyciu tego samego urządzenia), baner nie będzie już wyświetlany. Ten techniczny plik cookies może jednak zostać usunięty z przeglądarki przy użyciu metod opisanych poniżej w sekcji „W jaki sposób użytkownicy mogą zmieniać ustawienia plików cookies w przeglądarce?”. W takim przypadku, zapis zgody użytkownika zostanie usunięty, a baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie użytkownika na stronie.

Użytkownicy mogą dowolnie zablokować instalację analitycznych plików cookies innych firm lub usunąć te, które zostały już zainstalowane w dowolnym czasie, bez ograniczania ich możliwości przeglądania witryny i korzystania z jej treści w jakikolwiek sposób: (i) zgodnie z opisem w części zatytułowanej „Jak użytkownicy mogą zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce?” lub (ii) przeglądając informacje o plikach cookies stron trzecich, klikając linki znajdujące się w poniższej tabeli.

Obecnie na naszej stronie nie stosujemy żadnych analitycznych plików cookies stron trzecich.

3. PROFILUJĄCE PLIKI COOKIES
Profilujące pliki cookies pozwalają na zbieranie informacji o preferencjach wyrażanych przez użytkowników podczas przeglądania w celu wysyłania wiadomości reklamowych lub oferowania usług zgodnie z takimi preferencjami. Dzięki temu komunikaty reklamowe wyświetlane na stronach i oferty świadczonych usług będą bardziej interesujące dla użytkowników.

Nasza strona zamieszcza profilujące pliki cookies własne i zewnętrzne stron trzecich w następujących kategoriach: Inne kategorie.

Instalacja takich plików cookies wymaga zgody użytkownika (zarówno dla plików cookies własnych oraz plików stron trzecich). Z tego powodu, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych po raz pierwszy, pojawi się krótkie powiadomienie (baner) informujące użytkownika, że (i) strona korzysta z profilujących plików cookies stron trzecich oraz że (ii) poprzez zamknięcie banera, [przewijanie strony] lub klikanie na dowolny element na stronie poza banerem, a tym samym kontynuując przeglądanie strony, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies przez stronę. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na instalację plików cookies w ten sposób, Bft będzie śledzić tę zgodę za pomocą specjalnego technicznego pliku cookies. Oznacza to, że gdy następnym razem użytkownik wejdzie na stronę (przy użyciu tego samego urządzenia), baner nie będzie już wyświetlany. Ten techniczny plik cookies może jednak zostać usunięty z przeglądarki przy użyciu metod opisanych poniżej w sekcji „W jaki sposób użytkownicy mogą zmieniać ustawienia plików cookies w przeglądarce?”. W takim przypadku, zapis zgody użytkownika zostanie usunięty, a baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie użytkownika na stronie.

Użytkownicy mogą dowolnie zablokować instalację profilujących plików cookies (zarówno własnych Bft jak i stron trzecich) lub usunąć te, które zostały już zainstalowane w dowolnym czasie, bez ograniczania ich możliwości przeglądania witryny i korzystania z jej treści w jakikolwiek sposób postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Jak użytkownicy mogą zmieniać ustawienia plików cookie w przeglądarce?”. Dezaktywacja profilujących plików cookies nie oznacza jednak, że reklama nie będzie już wyświetlana na stronach internetowych; oznacza to po prostu, że wyświetlane banery reklamowe nie będą już odzwierciedlały zainteresowań ani preferencji użytkownika. Aby dowiedzieć się, jak wyrazić zgodę na instalację własnych plików cookie lub odmówić ich zainstalowania, zapoznaj się z poniższą tabelą. Obsługa informacji zebranych przez strony trzecie jest jednak regulowana odpowiednimi komunikatami, z którymi użytkownicy powinni się zapoznać. Aby zapewnić większą przejrzystość na temat profilujących plików cookies, tabela zawiera linki do odpowiednich stron, aby umożliwić użytkownikom dokonanie wyboru w odniesieniu do kategorii i stron, od których chcą otrzymywać pliki cookies tego typu. Pamiętaj, że jeśli wyłączysz pliki cookies stron trzecich, uniemożliwisz im ich używanie nie tylko na danej Stronie, ale na wszystkich stronach internetowych, na których używane są pliki cookies tego typu. Jeśli pliki cookie stron trzecich zostaną wyłączone, użytkownik nadal będzie widzieć baner zawierający informację o plikach cookies na stronie głównej witryny; ale gdy użytkownik zamknie baner, [przewinie stronę] lub kliknie dowolny element poza banerem, użytkownik nie otrzyma żadnych plików cookies stron trzecich, o ile zostały one wyłączone poprawnie.

Bft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub zmiany, które mogą być wprowadzone do tych dokumentów przez strony trzecie.

Obecnie na naszej stronie nie stosujemy żadnych własnych profilujących plików cookies.

PROFILUJĄCE PLIKI COOKIES ZAMIESZCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE

 

Nazwa pliku

Kategoria

Zgoda

 

TAK

Zgoda

 

NIE

Link to powiadomień plików cookies stron trzecich:

_dc_gtm_ua cookie

Inne kategorie

TAK

 

Link

 

 

W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY MOGĄ ZMIENIAĆ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES W PRZEGLĄDARCE?

Aby wyłączyć zainstalowane pliki cookies, użytkownik musi zmienić ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku strony lub niektóre ich funkcje mogą nie działać poprawnie. Procedura, którą należy zastosować, zależy od używanej przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, kliknij jeden z poniższych linków: 


• Internet Explorer: support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: support.mozilla.org/pl-pl/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/

• Safari: support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

Jeśli używana prze Ciebie przeglądarka nie jest tutaj wymieniona, możesz uzyskać informacje o postępowaniu na stronie www.aboutcookies.org lub wybrać funkcję „Pomoc” w przeglądarce.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH
Niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się wyłącznie do naszych stron internetowych i nie obejmuje żadnych innych witryn, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków znajdujących się na tych stronach. Bft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych na tych stronach.

Ta witryna korzysta z plików cookie do profilowania (własnych i należących do innych witryn), by wysyłać wiadomości reklamowe zgodne z preferencjami wykazywanymi przez użytkownika podczas surfowania po sieci. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do któregokolwiek z jej elementów bez uprzedniej zmiany ustawienia plików cookie oznacza domyślną zgodę na otrzymywanie plików cookies na naszej witrynie. Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnej chwili, klikając opcję "Więcej informacji o plikach cookie" lub korzystając z linku "Polityka prywatności" znajdującego się u dołu strony.

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.