Marketing Privacy Policy


POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA/MARKETINGOWEJ USŁUGI KOMUNIKACYJNEJ


ZGŁOSZENIE W ROZUMIENIU ART. 13 ROZPORZĄDZENIA 679/2016
W rozumieniu art. 13 rozporządzenia 679/2016 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) spółka BFT S.p.A., z siedzibą pod adresem Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Włochy  (zwana dalej „Bft” lub „Spółką”), pełniąca rolę administratora danych osobowych, informuje, że Twoje dane osobowe przetwarzane będą podczas wysyłania newsletterów Bft, materiałów reklamowych oraz w celach marketingowych.

Przetwarzanie tych danych odbywać się będzie za pośrednictwem urządzeń komputerowych i w formie papierowej. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników oraz współpracowników spółki Bft, należycie powołanych na stanowisko osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w działach marketingu oraz informatyki, i przekazane mogą zostać podmiotom trzecim działającym w roli podmiotów przetwarzających dane osobowe, świadczących usługi uzupełniające działalność spółki Bft. Dane te nie będą rozpowszechniane w żaden sposób.

Zaznaczając pole „Newsletter / komunikacja marketingowa”, Użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej spółki Bft www.bft-automation.com, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także wyraźnie deklaruje, że wszystkie dostarczone dane są poprawne i zgodne z prawdą.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, bez nich jednak przesyłanie newsletterów i/lub materiałów reklamowych, a także komunikacja marketingowa mogą być utrudnione.

Szczegółowe informacje, w tym informacje dotyczące praw określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, znaleźć można w naszej Polityce prywatności zamieszczonej w odpowiednim miejscu na stronie www.bft-automation.com.

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.