Słupki antyterrorystyczne

Firma Bft wie, że obecnie zarządzanie i zabezpieczenie publicznych i prywatnych przestrzeni miejskim stało się niezbędnym wymogiem, jeżeli chodzi o ochronę bezpieczeństwa osób i mienia.
Odporność na…

Filter the products

800 mm
10 mm
273 mm
667000 J

Automatic hydraulic anti-terrorism bollard, tested and certified (crash-tested) by independent body in accordance with standards IWA14-1:2013 and PAS 68 suitable for protecting sensitive sites. Built-in hydraulic unit, accessible and independent for each bollard. If one control unit breaks, the other bollards will guarantee it continues to function, whilst maintenance work is simplified.

Stała zapora drogowa, stanowiąca odpowiednik XPASS 330/1200. Odpowiednia do ochrony wrażliwych obszarów wraz z automatycznymi zaporami drogowymi na dużych powierzchniach.

Automatyczna, hydrauliczna, antyterrorystyczna zapora drogowa, przetestowana i zatwierdzona (pod kątem odporności na zderzenia) zgodnie z normami IWA14-1:2013 i PAS 68, przeznaczona do ochrony wrażliwych miejsc. Niezależna hydrauliczna jednostka sterująca dla każdej zapory.

Hydrauliczna zapora drogowa z wbudowaną centralą hydrauliczną. Nadaje się do ochrony obiektów wrażliwych dzięki specjalnej wersji "SD", utrzymującej słupek w pozycji podniesionej w przypadku awarii zasilania oraz do instalacji publicznych, w których - dzięki wersji standardowej - słupek samoczynnie się opuszcza w przypadku braku prądu.

Stała antyterrorystyczna zapora drogowa zgodna z normami międzynarodowymi PAS 68:2010 7500/50/N2, dla której przeprowadzono symulację zderzenia. Przystosowany do ochrony wrażliwych obszarów.

Wybierz maksymalnie 3 produkty
  Nie zaznaczono żadnego produktu

  Słupki antyterrorystyczne

  Firma Bft wie, że obecnie zarządzanie i zabezpieczenie publicznych i prywatnych przestrzeni miejskim stało się niezbędnym wymogiem, jeżeli chodzi o ochronę bezpieczeństwa osób i mienia.
  Odporność na wyważenie jest pierwszym parametrem, na podstawie którego ocenia się całą kategorię zapór antyterrorystycznych, gdyż określa maksymalną energię, którą ta typologia produktów jest w stanie wytrzymać celem zatrzymania uderzającego w nią pojazdu. W tym przypadku zapory antyterrorystyczne Bft wykazują wyjątkową skuteczność w miejscach, w których istnieje wysokie ryzyko ataku terrorystycznego przy użyciu pojazdów, gdyż są w stanie zatrzymać pojazd o masie 7,5 tony jadący z prędkością 80 km/h.
  Nie należy umniejszać zdolności zapór do idealnego zintegrowania się z otoczeniem, w którym są instalowane, bez uszczerbku dla jego aspektu estetycznego.

  Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.