Model organizacji i kodeks etyczny

Przepisie ex 231/2001


Począwszy od lutego 2013 roku firma Bft wdrożyła model organizacji - system, w ramach którego firma podejmuje odpowiednie działania w celu zapobiegania ewentualnym przestępstwom przewidzianym w przepisie ex 231/2001.

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/2001 wprowadził do włoskiego porządku prawnego nie tylko odpowiedzialność spółek za niektóre przestępstwa popełnione we własnym interesie lub na własną korzyść, lecz przede wszystkim dał firmom możliwość wprowadzenia modelu organizacji, stanowiącego ważne narzędzie dla systemu etycznej, bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy, leżącej w interesie wszystkich.

Firma Bft S.p.a., wyczulona na wymóg zapewnienia warunków uczciwości i przejrzystości podczas prowadzenia własnej działalności firmowej i gospodarczej, chroniąc pracę swoich pracowników, spełniając oczekiwania swoich członków i dbając o własny wizerunek, uznała za stosowne wprowadzenie i wdrożenie modelu organizacji, zarządzania i kontroli zgodnego z wyżej wymienionym rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/2001.

Inicjatywa ta, stanowiąca kontynuację wdrożenia systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz UNI INAIL, progresywnej integracji takich systemów w Modelu 231 oraz wydania nowego kodeksu etycznego, powzięta została w przekonaniu, iż przyjęcie modelu może stanowić ważny instrument uwrażliwiania w odniesieniu do wszystkich podmiotów wchodzących w interakcję z samą spółką, na jakimkolwiek poziomie, by podczas prowadzenia swojej działalności kierowały się uczciwością, starannością i odpowiedzialnością.

Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.