הפניות: Pontremoli - MS, איטליה

Pontremoli - MS, איטליה


דרישות

כדי להגביר בטיחות מרכז העיר באזור תעבורה מוגבלת.

אפשרות לפתרון

מעברים חסומים עם בולרד מאושר ממשלתי דגם DK 700L ואבזרים ספציפיים.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.