הפניות: מגרשי התערוכה, ישראל

מגרשי התערוכה, ישראל


דרישות

ניהול הגישה לחניוני מגרשי התערוכה עם מחסומים אוטומטיים לשימוש אינטנסיבי לזרועות של 5 מ' עם נורות LED. מחסומים עם צביעת גוון RAL מותאם אישית.

אפשרות לפתרון

מחסומים אוטומטיים לשימוש נמרץ בטכנולוגיה ממיר משולבת המבטיחה עד 20,000 פעולות ביום, זרוע אלומיניום 5 מטר עם נורות LED משולבות בה.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.