הפניות: מרינה Aregai, Sanremo - SP, איטליה

מרינה Aregai, Sanremo - SP, איטליה


דרישות

ניהול גישת של חברי מרינה ואורחים מזדמנים באמצעות קורא לוחית רישוי ANPR ומערכת חנייה אוטומטית עם מחסומים; אפשרות להעניק בונוסים ללקוחות מלון בתוך המרינה.

אפשרות לפתרון

מערכת חניון אוטומטית עם מערכת BcBonus.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.