הפניות: עיריית Thiene, Vicenza, איטליה

עיריית Thiene, Vicenza, איטליה


דרישות

ניהול ZTL (אזור תנועה המוגבל) עם בולרדים אוטומטיים המאפשרים תנועה ברכב רק בזמנים מסוימים של היום. הבולרד חייב להיות מצויד בזמזם ובאורות לנראות טובה יותר של ההתקן הנע. בקשת למדבקה אישית עם הלוגו של העירייה על הגליל.

אפשרות לפתרון

בולרדים אוטומטיים עם תאורה אדומה על מכסה העליון וזמזם משולב לנראות טובה יותר כאשר המערכת נעה.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.