פנלי בקרה

ללוחות הבקרה של Bft יש תצורה ייחודית שמקלה משמעותית על עבודת ההתקנה. לוחות הבקרה מתאימים למערכות אוטומציה במתח 24 וולט או 230 וולט וכוללים יכולת תקשורת מרחוק בזכות פלטפורמת U-Link.

-

Built-in control unit for the Maxima range of barriers

לוח בקרה עם פוטנציומטר טרימר ומפסקי DIP עבור מפעיל אחד, 230V - 70W

לוח פיקוד עם צג, עבור מפעיל בזינה 24 וולט מ-70 ואט

Control unit for pedestrian doors.

חלק מהטווח:

Control panel with display for one or two 24V electromechanical operators for 230V/200W overhead garage doors. The dual-channel radio receiver is incorporated. It has a crush-proof system based on D-Track technology, controls the slowing down when opening and closing and has an electronic self-learning function. The main functions include automatic closing, fast closing, pulse blocking, pulse locking and locked shut maintenance. Supports the U-LINK and EELINK protocols.

חלק מהטווח:

Control panel with dip switches and potentiometers for one or two 230V/500W operators used on sliding and swing gates, shutters and overhead doors with the management of up to two sensitive edges (one of which type 8K2). The dual-channel radio receiver is incorporated. With the potentiometers, we can manage not only the automatic closing time but also the strength of the gates and slowing down time. Functions include the pedestrian opening (only remote controlled), fast closing and the pulse blocking function. The detection of faults is done via LED.

Control panel with display for 1 or 2 operators built in to Virgo.

חלק מהטווח:

Control panel with dip switches and potentiometers for one or two 24V electromechanical operators for 230V/80W swing gates. The dual-channel radio receiver is incorporated. The torque is electronically adjusted with an obstacle detection system. The strength of the gates and slowing down space can be adjusted with the potentiometers. Key functions include automatic closing, fast closing, pulse locking when opening and pressure surge when opening. It supports the EELINK protocol.

חלק מהטווח:

230V/1200W power supply board that allows for up to 2 engines for shutters or engine units to be controlled using a three-position diverter.

חלק מהטווח:

Control panel wit display for a 230V/750W operator used on sliding gates, industrial sectional doors and automatic barriers, with obstacle detection function achievable with sensitive edge or BFT encoder. The command inputs can be configured, the radio receiver has rolling code technology incorporated into it and the terminal boards are coloured and can be removed to make it easier to perform the wiring.

Control panel with display for one or two 230V used on electromechanical or hydraulic parking bollards. It can deal with up to four bollards simultaneously (or two in the case of the Xpass 1200 models) and has configurable outputs and a connector for a 433 MHz radio receiver with optional 2048 code memory.

לוח בקרה, 230 וולט לכל היותר, עבור תריסי גלילה או דלתות נגללות

חלק מהטווח:

Universal potentiometer control panel for one 230V single-phase operator

חלק מהטווח:

לוח בקרה אוניברסלי עם תצוגה עבור מפעיל אחד או שניים על ציר או הזזה, 230V - 600+600W. תכונות עיקריות: סרגלי מהדקים נשלפים, תכנות ואבחון עם תצוגה, מקלט ערוץ כפול משולב, תוספת מחבר עבור מקלט נוסף, חיבור לתפס חשמלי או מנעול מגנטי, מגבל מומנט אלקטרוני, האטה אלקטרונית במהלך פתיחה וסגירה, כניסות מפסקי גבול נפרדות לכל מנוע, אפשרות של ניהול-רמזור קדם חימום למפעיל הידראולי עם לוח SSR5

Control board for 230V and 1200W operator for rolling shutters with maximum manoeuvrable power supply. Main characteristics: Dedicated output for the blinker, availability of open, start, photocell and safety edge (tested) inputs, antenna and receiver integrated Logic and regulations: adjustable working time, option of selecting the kind of safety edge (N.C. contact/8K2 resistance) selectable, wireless memorizing of transmitters CLONE and REPLAY, operation in line with 2 or 4 step logic, exclusion of photocell active when opening, hold to run mode available.

Control panel with dip switches and potentiometers for one or two 230V/400+400W operators used on swing gates and industrial folding doors with management of sensitive edges and security entry verification option. It can control the gate's slowing down both when opening and closing. It can also control the connection with an EBP electric lock or with an ECB (with additional ME card). The radio receiver has rolling code technology incorporated into it. The terminal boards are coloured and can be removed to make it easier to perform the wiring.

חלק מהטווח:

Control panel with display for one or two 24V electromechanical operators used on 230V/500W swing gates (Power version). The dual-channel radio receiver is incorporated. It has a crush-proof system based on D-Track technology, controls the slowing down when opening and closing and has an electronic self-learning function. The main functions include automatic closing, fast closing, partial opening and hold-to-run operation.

Control panel with dip switches and potentiometers for one or two 230V300W operators used on swing gates, with management of sensitive edges and security entry verification option. It can also control the connection with an EBP electric lock or with an ECB (with additional ME card). The radio receiver has rolling code technology incorporated into it. The terminal boards are coloured and can be removed to make it easier to perform the wiring.

חלק מהטווח:

Control unit for one 230/400V operator for sliding gates

ניתן לבחור עד 3 מוצרים
    לא נבחר אף מוצר

    פנלי בקרה

    ללוחות הבקרה של Bft יש תצורה ייחודית שמקלה משמעותית על עבודת ההתקנה. לוחות הבקרה מתאימים למערכות אוטומציה במתח 24 וולט או 230 וולט וכוללים יכולת תקשורת מרחוק בזכות פלטפורמת U-Link.

    אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.