מודל ארגוני וקוד אתי

צוו משפטי 231/2001


בחודש פברואר 2013, חברת Bft אימצה את המודל הארגוני, מערכת שבה החברה מאמצת התנהגות ראויה למניעת עבירות אפשריות כנגד הצוו המשפטי 231/2001. הצו המשפטי 231/2001 הוסיף לתקנות האיטלקיות לא רק את אחריות החברות בגין עבירות מסוימות הנעברות לטובתן או למען יתרונן, אלא מעל הכל את האפשרות לעסקים לאמץ אצת המודל הארגוני, המהווה כלי חשוב למען מערכת של עבודה אתית, בטוחה ואחראית, למען טובת כולם. מתוך הכרה בצורך להבטיח תקינות ושקיפות בניהול העסקים ובפעילות כלכלית, וכדי לשמור על תעסוקת עובדיה, ציפיות שותפיה תדמיתה, Bft SpA החליטה לאמץ וליישם מודל ארגון, ניהול ובקרת בהתאם לצוו האמור לעיל - צוו המשפטי 231/2001. היוזמה הזאת, אשר באה לאחר ויישום מערכות בקרת עמידה בתקנים ISO 9001, ISO 14001 וגם UNI INAIL, השילוב ההדרגתי של מערכות אלה "מודל 231" ואת חקיקת קוד חדש של אתיקה, נערכה מתוך האמונה שאימוץ המודל יכול להיות כלי חשוב להעלאת המודעות לגבי כל אותם הגורמים אשר יש להם אינטראקציה עם החברה, ברמה כזאת או אחרת, כך בעת ביצוע פעילותם הם פועלים עם הגינות, תשומת לב ואחריות.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.