הפניות: אזור קמפינג Frassin , Frassino Peschiera del Garda - VR, איטליה

אזור קמפינג Frassin , Frassino Peschiera del Garda - VR, איטליה


דרישות

אזור חנייה של קמפינג עם חיבור מרחוק ומדידה גובה רכב אוטומטית ליישום תעריף הפרשי. תעריף קבוע עבור השעה ראשונה להזרמת שפכים ויציאה מהחניה.

אפשרות לפתרון

Aura-30 מערכת חניון אוטומטית.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.