מדיניות שימוש בקובצי Cookie


מדיניות שימוש בקובצי COOKIE

 

האתר http://www.bft-automation.com (ה"אתר") עושה שימוש בקובצי cookie במטרה לקבל נתונים בצורה קלה ויעילה יותר אודות משתמשים [כדי לקבל מידע סטטיסטי אודות מספר המשתמשים והאופן בו הם משתמשים באתר][וכדי לנתח את העדפות המשתמש במהלך הגלישה וכדי לשלוח להם מסרים שיווקיים או לספק שירותים התואמים את העדפותיהם].

במסמך זה, BFT SpA, אשר משרדיה הרשומים נמצאים בכתובת Via Lago di Vico 44, Schio (VI) (להלן "Bft" או ה"חברה") – כבעלי האתר וכבקר הנתונים – מספקת מידע אודות השימוש שעושה האתר בקובצי cookie, בהתאם לסעיף 13 של התקנה האירופאית מספר 2016/679 (להלן ה"תקנה").


מהם קובצי COOKIE?
קובצי cookie הינם קובצי טקסט קטנים אותם האתר שולח אל התקני המשתמש (מחשבים, טאבלטים וסמארטפונים) ואשר נשמרים (לרוב בדפדפן) כך שניתן יהיה לשלוח אותם שנית אל האתר בפעם הבאה שאותו המשתמש ייגש אל האתר מאותו ההתקן. קובצי cookie אינם מסוגלים לשלוף נתונים אחרים מהדיסק הקשיח של המשתמש, הם אינם יכולים להשיג ממנו כתובות דואר אלקטרוני או לשדר וירוסי מחשב.

קובצי cookie מסוימים נשלחים ונשלטים ישירות על ידי האתר (קרויים גם קובצי cookie של צד ראשון). מסמך זה מסביר את המטרה לשמה Bft מתקינה את קובצי ה-cookie הללו, ואת זכויות המשתמש שקשורות בהם.

בזמן שהמשתמשים גולשים באתר, נשלחים גם קובצי cookie הנמצאים בשליטת צד שלישי (קרויים גם קובצי cookie של צד שלישי): לקבלת פרטים אודות קובצי ה-cookie הללו, אנו מזמינים את המשתמשים לצפות בפרטים אודות קובצי cookie של צד שלישי, שניתן לקבל על ידי לחיצה על הקישורים שבמסמך זה.

קובצי cookie עשויים להתקיים למשך גלישה יחידה בדפדפן (נקראים גם session cookies), כאשר במקרה זה הם ינוטרלו אוטומטית לאחר שהמשתמש יסגור את הדפדפן; לחילופין, עשוי להיות להם תאריך תפוגה מוגדר מראש, כאשר במקרה מעין זה הם יישמרו ויהיו פעילים בדיסק הקשיח של המשתמש עד לתאריך התפוגה, וימשיכו לאסוף מידע במהלך פעולות גלישה שונות בדפדפן או עד שהמשתמש ימחק אותם באופן ידני (קרויים גם persistent cookies).

קובצי cookie נמצאים בשימוש עבור מספר פונקציות שונות. חלקם נחוצים כדי לאפשר גלישה באתר וכדי לאפשר את השימוש בפונקציות השונות שלו (קרויים גם קובצי cookie טכניים). קבצים אחרים משמשים לקבלת מידע סטטיסטי, באופן צבור או לא צבור, בנוגע למספר המשתמשים שניגשים לאתר ולאופן בו נעשה שימוש באתר (קרויים גם קובציcookieלצורך ניתוח או ניטור). ולבסוף, ישנם קובצי cookie המשמשים למעקב אחר פרופילי המשתמשים ולהצגת פרסומות באתר, שעשויות לעניין אותם משום שהן תואמות לטעם ולהרגלי הצריכה של המשתמש (קרויים גם profiling cookies).

אנו ממליצים להמשיך ולקרוא מסמך זה כדי לקבל פרטים נוספים אודות הסוגים השונים של קובצי cookie וכדי לקבל החלטה מיודעת בנוגע להסכמה לשימוש בהם.

אילו סוגים של קובצי COOKIE נמצאים בשימוש באתר שלכם?

האתר משתמש בסוגים הבאים של קובצי cookie:

1. קובצי COOKIE טכניים
האתר משתמש בקובצי cookie טכניים כדי לאפשר גלישה וכדי לאפשר למשתמשים להשתמש בתכונותיו. מדובר בקובצי cookie של גוף ראשון, משום שהם נשלחים ישירות על ידי Bft.

חלק מקובצי ה-cookie הטכניים חיוניים להענקת חווית גלישה אופטימלית או כדי לאפשר למשתמשים להתחבר לאתר, לדוגמה כדי לבצע רכישה או כדי לגשת לאזור מוגבל (קרויים גם קובצי cookie לגלישה). לרוב, קובצי cookieלגלישה הינם session cookies, כלומר הם ינוטרלו אוטומטית לאחר שתסגור את הדפדפן.

חלק מקובצי ה-cookie הטכניים מאפשרים למשתמש לשמור העדפות מסוימות (כגון שפה או ארץ מוצא) מבלי שיהיה עליו לקבוע אותן מחדש בביקורים עתידיים (קרויים גם קובצי cookie פונקציונליים). מסיבה זו, פעמים רבות קובצי cookie פונקציונליים הם persistent cookies, משום שהם נשמרים במחשב המשתמש גם לאחר סגירת הדפדפן, עד לתאריך התפוגה שלהם או עד שהמשתמש יחליט למחוק אותם.

קטגוריה נוספת של קובץ cookie טכני מאפשרת לעקוב אחר ההסכמה שהמשתמש נתן בזמן התקנת קובצי profiling cookies (צד ראשון או צד שלישי) או קובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח, הנמצאים בשימוש באתר.

על פי החקיקה הקיימת בתחום הפרטיות, ההתקנה של קובצי ה-cookie הללו אינה מחייבת את הסכמת המשתמש. עם זאת, משתמשים יכולים למנוע התקנה של קובצי cookie או לנטרל את הקבצים שכבר קיימים בדפדפן, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן, פעולה על פי ההנחיות המסופקות בהמשך בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות קובצי ה-cookie בדפדפן שלהם?" לתשומת לבך, אם לא תתיר התקנה של קובציcookieטכניים, או אם תמחק אותם לאחר ההתקנה, תתקשה וייתכן שאף לא תוכללגשתלאתר, להשתמשבחלק ממנו או בכולו, לאפשר או לנטרל חלק מהפונקציות שבו או לקבל שירותים מסוימים.

קובצי ה-cookie הטכניים הבאים נמצאים כעת בשימוש באתר:

שם קובץ ה-cookie

קטגוריה

פונקציה

cookieSet

קובץ cookie טכני של גוף ראשון

מנהל קבלה או דחייה של קובצי cookie

fe_typo_user

קובץ cookie טכני של גוף ראשון

מנהל את כניסת המשתמש

language

קובץ cookie טכני של גוף ראשון

שימושי לניהול שפת הדפדפן

language-nation

קובץ cookie טכני של גוף ראשון

שימושי לניהול של שפות שונות תוך כדי גלישה

nation

קובץ cookie טכני של גוף ראשון

שימושי לניהול הארץ בה מתבצעת הגלישה

remember-language-nation

קובץ cookie טכני של גוף ראשון

שימושי לניהול שפת הדפדפן והארץ

 

2. קובצי COOKIE לצורך ניתוח
קובצי cookie מסוג זה מאפשרים איסוף של מידע אודות מספר המשתמשים הגולשים באתר, וכן אודות הרגלי הגלישה שלהם [, בצורה צבורה (כלומר, מבלי לאפשר זיהוי של משתמשים אינדיבידואליים) או בצורה לא צבורה]. כלי מסוג זה מאפשר ל-Bft להבין כיצד משתמשים מקיימים אינטראקציה עם תוכן האתר (דפים בהם ביקרו, זמן גלישה, מקור גיאוגרפי וכדומה), והוא מספק מידע סטטיסטי שימושי המאפשר לבצע אופטימיזציה של האתר ולשפר את חוויית הגלישה של המשתמש. מידע אשר מתקבל מקובצי cookie מעין אלה משמש באופן בלעדי למטרות הסטטיסטיות הנזכרות ולא לצרכים שיווקיים או לצורך יצירת פרופיל משתמש.

2.1. קובצי COOKIE של צד ראשון לצורך ניתוח
Bft מתקינהקובציcookie של צד ראשון לצורך ניתוח על פי חוק הפרטיות הקיים, לא נדרשת הסכמת המשתמש כדי לשלוחקובץ cookie מסוג זה של צד ראשון. עם זאת, משתמשים יכולים למנוע התקנה של קובצי cookie או לנטרל את הקבצים שכבר קיימים בדפדפן, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן, פעולה על פי ההנחיות המסופקות בהמשך בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות אתהגדרות קובצי ה-cookieבדפדפן שלהם?"חסימהאונטרולשלקובציcookieלצורך ניתוחן לאתפגעביכולתהמשתמשלבקרבאתר ולעשות שימוש בתוכן שלו.

נכון לעתה, אין קובצי cookie של צד ראשון לצורך ניתוח, הנמצאים בשימוש באתר.

2.2. קובצי COOKIE של צד שלישי לצורך ניתוח, עבורם לא נדרשת הסכמה
האתר משתמש [גם] בקובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח אשר, בכפוף לחוק הפרטיות הקיים, אינם מצריכים את הסכמת המשתמש משום ש-Bft (i) אימצה כלים מתאימים לצמצום "עוצמת הזיהוי" של קובצי ה-cookie הללו (מיסוך חלק משמעותי מכתובת ה-IP של המשתמש); וכן (ii) חתמה על הסכמים ספציפיים עם גורמי צד שלישי, הקובעים כי השימוש שתעשה במידע שייאסף יהיה אך ורק כדי לספק ל-Bft מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר.

המשתמש יכול אף הוא לנטרל או למחוק את קובצי ה-cookie הללו בכל עת על ידי ביצוע הפעולות המוסברות בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות קובצי ה-cookie בדפדפן שלהם?". חסימה או נטרול של קובצי cookie לצורך ניתוחן לא תפגע ביכולת המשתמש לבקר באתר ולעשות שימוש בתוכן שלו.

קובצי ה-cookie הבאים של צד שלישי לצורך ניתוח נמצאים כעת בשימוש באתר:

שם קובץ ה-cookie

קטגוריה

פונקציה

Google Analytics

- קובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח

- קבוע

קישור | שותפים

 

2.3. קובצי COOKIE של צד שלישי לצורך ניתוח עבורם נדרשת הסכמת המשתמש.
Bft עושה שימוש בקובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח, עבורם נדרשת הסכמת המשתמש, משום שכתובות ה-IP של המשתמשים אינן ממוסכות (או שחלק משמעותי מהן אינו ממוסך) ולפיכך גורמי צד שלישי עשויים לזהות את המשתמשים. כמו כן, גורמי צד שלישי יוכלו להשתמש במידע שייאסף למטרות שאינן ניתוח סטטיסטי עבור Bft, על ידי ביצוע הצלבה של הנתונים הללו עם נתונים נוספים שברשותם.

מסיבה זו, בפעם הראשונה שמשתמש ניגש אל האתר, תוצג הודעה קצרה (באנר) המיידעת את המשתמש כי (i) האתר עושה שימוש בקובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח, וכן (ii) בסגירת הבאנר, [גלילת הדף] או בלחיצה על אלמנט כלשהו בדף מחוץ לבאנר לפיכך המשך הגלישה באתר, המשתמש מסכים לשימוש שיעשה האתר בקובצי cookie. במידה והמשתמש הביע את הסכמתו להתקנת קובצי cookie בדרך זו, Bft תעקוב אחר הסכמה זו באמצעות קובץ cookie טכני וספציפי. המשמעות היא שבפעם הבאה שהמשתמש יבקר באתר (תוך שימוש באותו ההתקן), הבאנר לא יוצג פעם נוספת. עם זאת, ניתן גם להסיר קובץ cookie טכני זה מהדפדפן בשיטות המתוארות בהמשך בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות ה-cookie בדפדפן שלהם?". במקרה מעין זה, תיעוד הסכמת המשתמש יאבד, והבאנר יוצג שוב בפעם הבאה שהמשתמש יבקר באתר.

משתמשים יכולים לחסום את התקנתם של קובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח, או למחוק את הקבצים שכבר הותקנו בכל עת ומבלי לפגוע ביכולתם לגלוש באתר ולהשתמש בתוכנו בכל אופן: (i) המתואר בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות ה-cookie בדפדפן שלהם?" או (ii) על ידי הצגת הודעות של קובץ cookie של צד שלישי על ידי לחיצה על הקישורים המופיעים בטבלה שבהמשך.

נכון לעתה, אין קובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח, הנמצאים בשימוש באתר.


3. PROFILING COOKIES
Profiling cookies מאפשרים איסוף של מידע אודות ההעדפות של המשתמשים תוך כדי גלישה, כדי לשלוח הודעות פרסומיות או כדי להציע שירותים התואמים להעדפת המשתמש. דבר זה מבטיח כי ההודעות הפרסומיות שמוצגות באתרים, וכן שהשירותים המסופקים יהיו אלה שמעניינים את המשתמשים.

האתר מתקין profiling cookies של צד ראשון ושל צד שלישי בקטגוריות הבאות: קטגוריות אחרות.

הסכמת המשתמש נדרשת להתקנה של קובצי cookie מסוג זה (צד ראשון וצד שלישי). מסיבה זו, בפעם הראשונה שמשתמש ניגש אל האתר, תוצג הודעה קצרה (באנר) המיידעת את המשתמש כי (i) האתר עושה שימוש בקובצי cookie של צד שלישי לצורך ניתוח, וכן (ii) בסגירת הבאנר, [גלילת הדף] או בלחיצה על אלמנט כלשהו בדף מחוץ לבאנר לפיכך המשך הגלישה באתר, המשתמש מסכים לשימוש שיעשה האתר בקובצי cookie. במידה והמשתמש הביע את הסכמתו להתקנת קובצי profiling cookie בדרך זו, Bft תעקוב אחר הסכמה זו באמצעות קובץ cookie טכני וספציפי. המשמעות היא שבפעם הבאה שהמשתמש יבקר באתר (כל עוד המשתמש מתחבר מאותו ההתקן), הבאנר לא יוצג פעם נוספת. עם זאת, ניתן גם להסיר קובץ cookie טכני זה מהדפדפן בשיטות המתוארות בהמשך בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות ה-cookieבדפדפן שלהם?". במקרה מעין זה, תיעוד הסכמת המשתמש יאבד, והבאנר יוצג שוב בפעם הבאה שהמשתמש יבקר באתר.

המשתמש רשאי לחסום את ההתקנה של profiling cookies (בין אם של צד ראשון או של צד שלישי) או למחוק את הקבצים שכבר הותקנו בכל עת ומבלי לפגוע באפשרות לגלוש באתר ולהשתמש בתוכנו בכל דרך שהיא, על ידי ביצוע הפעולות המתוארות בסעיף "כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות ה-cookies בדפדפן שלהם?". עם זאת, נטרול של profiling cookies לא יביא לחסימת פרסומות באתר; פעולה זו תגרום רק לכך שבאנרי הפרסום המוצגים לא ישקפו את תחומי העניין או את ההעדפות של המשתמש. לקבלת פרטים בנוגע לאופן ההסכמה או הסירוב להתקנה של קובצי cookie של צד שלישי, עיין בטבלה שבהמשך. עם זאת, טיפול במידע שנאסף על ידי גורמי צד שלישי מפוקח באמצעות ההודעות המתאימות, אותן המשתמשים מתבקשים לקרוא. להבטחת שקיפות רבה יותר, הטבלה שעוסקת ב-profiling cookies מספקת קישורים לאתרים המתאימים, כדי לאפשר למשתמשים להחליט בנוגע לקטגוריות ולצדדים מהם הם מעוניינים לקבל קובצי cookie מסוג זה. לתשומת לבך, במידה ותנטרל קובצי cookie של צד שלישי, תמנע שימוש בהם לא רק באתר האמור אלא גם בכל אתרי האינטרנט בהם נעשה שימוש בקובצי cookie מסוג זה. במידה וקובצי cookie של צד שלישי מנוטרלים, המשתמש עדיין יראה את הבאנר שמכיל את הודעת ה-cookie בדף הבית של האתר; עם זאת, לאחר שהמשתמש יסגור את הבאנר, [יגלול את הדף] או ילחץ על אלמנט כלשהו מחוץ לבאנר, הוא לא יקבל קובצי cookie של צד שלישי, כל עוד הם נוטרלו כהלכה.

Bft לא תישא באחריות לחוסר דיוק או לשינויים שצד שלישי עשוי להטמיע במסמכים אלה.

נכון לעתה, אין קובצי profiling cookie של צד ראשון הנמצאים בשימוש באתר.

PROFILING COOKIES אשר מותקנים על ידי גורמי צד שלישי

 

 

קטגוריה

הסכמה

 

כן

הסכמה

 

לא

קישור להודעות גורמי צד שלישי:

 _dc_gtm_ua cookie

קטגוריות אחרות

כן

 

קישור

 

כיצד משתמשים יכולים לשנות את הגדרות ה-COOKIE בדפדפן?
לנטרול קובצי ה-cookie המותקנים, על המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו. שים לב כי במקרה מעין זה, ייתכן שהאתר או שחלק מהפונקציות שבו לא יפעלו כשורה. נוהל הביצוע המתאים תלוי בדפדפן שבשימוש. לקבלת הוראות מפורטות, לחץ על אחד מהקישורים הבאים: 


• Internet Explorer: support.microsoft.com/he-il/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: support.mozilla.org/he-il/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/

• Safari: support.apple.com/he-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): support.apple.com/he-il/HT201265


במידה והדפדפן בו אתה משתמש אינו מופיע ברשימה, תוכל לקבל הנחיות להמשך בכתובת www.aboutcookies.org או לבחור באפשרות "עזרה" של הדפדפן שברשותך.

 

קישורים לאתרי צד שלישי
מדיניות קובצי cookie זו חלה באופן בלעדי על האתר ואינה מתייחסת לאתרים נוספים אליהם המשתמש עשוי לגשת באמצעות קישורים הקיימים באתר זה. Bft לא תישא באחריות לעיבוד נתונים באתרים הללו.

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.