הפניות: סוכנות רכב AUDI בעיר באיטליה

סוכנות רכב AUDI בעיר באיטליה


דרישות

הגנה לאחסון כלי רכב תת קרקעי, עם בולרדים על גז אוטומטיים וחצי אוטומטיים.

אפשרות לפתרון

בולרד אוטומטי אחד קומפלט עם יחידת הבקרה המופעלת כפתור בחדר הטכני של סוחר המכוניות ושני בולרדים על גז חצי אוטומטיים לניהול ידני של רוחב המעבר.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.