הפניות: The market San Marino Outlet Experience

San Marino


דרישות

The Market San Marino Outlet Experience is a modern design outlet dedicated to luxury brands. The client needed to protect its customers from unauthorised vehicle access, particularly on routes where there is a high footfall.

אפשרות לפתרון

9 Xpass 275 800 plus 14 Ranch D which manage two outlet gates.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.