הפניות: Entrance to the “Castel del Monte" museum site

Andria (BT) - Italy


דרישות

Castel del Monte is a unique masterpiece of medieval architecture, listed as a UNESCO site. Built by Frederick II of Swabia around 1240, it welcomes tourists from all over the world every year. The client needed to control vehicle access to the main gate of the museum site.

אפשרות לפתרון

Bft installed a pair of hydraulic bollards, "Pillar 600 SD Inox" which lower to provide access. A video intercom system was placed on a totem to manage entry.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.