הפניות: גורד שחקים Burj Qatar דוחה, קטאר

גורד שחקים Burj Qatar דוחה, קטאר


דרישות

הגנה על גישה חד סיטרית, עבור החניון שבשימוש בלעדי של גורדי השחקים המקיפים, עם בולרדים אוטומטיים עם גימור פלדת אלחלד המסוגל לעמוד בקורוזיה החמורה של הערפל המלוח.

אפשרות לפתרון

בולרדים אוטומטיים עם גימור גליל אלחלד.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.