הפניות: סוכנות Mercedes Benz Hunzenschwil, שווייץ

סוכנות Mercedes Benz Hunzenschwil, שווייץ


דרישות

צורך להגן על הגישה אל החניון הסוחר עם בולרדי בטיחות אוטומטיים כדי למנוע גנבות רכב.

אפשרות לפתרון

בולרדים אוטומטיים מותקנים בטור כדי לכסות את כל רוחב הכניסה.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.