מדיניות פרטיות ליצירת קשר


הודעה נדרשת לקבלת מידע המבוקש בדוא"ל


הודעה בהתאם להוראות סעיף 13 של תקנה 2016/679  (EU)
בהתאם להוראות סעיף 13 לתקנה 2016/679 (EU), (להלן: "התקנה"), הרינו להודיעך כי הנתונים המועברים עם הודעת דוא"ל זו יעובדו על ידי חברת BFT SpA, שכתובתה הרשומה היא ויה לגו די ויקו 44, סצ'יו (VI), איטליה (להלן "Bft" או "החברה"), בתפקידה כבקר נתונים, למטרה הבלעדית של אספקת המידע המבוקש באמצעות הטופס 'בקשת מידע' שבאתר האינטרנט שלנו http://www.bft-automation.com

הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי עובדים ועמיתים של Bft, שמונו כדין כגורמים האחראים על עיבוד, וייתכן שיועברו לצדדים שלישיים, שמונו כמעבדי נתונים, ושמספקים שירותים נוספים או שירותים שחיוניים ל-Bft בכל הקשור לפעילות הגיוס שלה. הנתונים לא יופצו בשום אופן.

למרות שסיפוק נתוניך הינו אופציונלי, ללא נתוניך יכולתנו לספק את המידע שביקשת עלולה להיפגם.

הנתונים האישיים שלך יאוחסנו לתקופה מרבית של 18 חודשים מהמועד שבו נקבל אותם בעקבות השלמתך את הטופס "בקשת מידע" שבאתר האינטרנט שלנו wwwbft-automation.com, או ממועד העדכון האחרון של נתוניך, ששלחת לנו.

מידע מפורט, כולל זה הנוגע לזכויות המוכרות בתקנה 2016/679 (EU), נכלל במדיניות הפרטיות שלנו, שניתן למצוא בדף הרלוונטי באתר שלנו www.bft-automation.com.

בקר נתונים
בקר הנתונים ביחס לנתונים אישיים הוא BFT S.p.A., שכתובתה הרשומה היא ויה לגו די ויקו 44, סצ'יו (VI), איטליה. + 39 0445 696511, פקס + 39 0445 696522, info@bft.it.

מעבד נתונים
מעבד הנתונים ביחס לנתונים אישיים הוא פלינו ושות' בע"מ, שכתובתו הרשומה היא ויה דקורטי אל ולור סיבילה 57/א, פדואה, איטליה, ופרטי הקשר עמו הם privacy@pallino.it, טל.: 049 8800329.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.