Kontaktandmed Privacy Policy


E-POSTI TEEL TAOTLETUD TEABE SAAMISEKS NÕUTAV TEATIS


TEATAMINE MÄÄRUSE (EL) 2016/679 ARTIKLI 13 TÄHENDUSES
Määruse (EL) 2016/679 (edaspidi „määrus”) artikli 13 tähenduses teavitame teid sellest, et käesolevas kirjas edastatud andmeid töötleb BFT S.p.A., mille registrijärgne asukoht asub aadressil Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itaalia (edaspidi „Bft” või „ettevõte”), olles vastutav andmetöötleja ainuüksi selleks, et pakkuda teile teavet, mida on taotletud meie veebisaidi jaotise „Teabenõue” kaudu http://www.bft-automation.com.

Teie isikuandmeid töötlevad Bft töötajad ja kaastöötajad, kes on nõuetekohaselt määratud töötlemisega tegelevate isikute hulka, ning neid andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes on määratud andmete töötlejateks ja mis pakuvad Bft-le täiendavaid teenuseid või teenuseid, mis on Bft tegevusele kaasaaitavad. Andmeid ei levitata mingil viisil.

Kuigi enda andmete esitamine on valikuline, võib ilma selleta olla häiritud meie võime anda teile teavet, mida taotlesite.

Teie isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 18 kuud alates nende kättesaamise kuupäevast, meie veebisaidi http://www.bft-automation.com jaotise „Teabenõudlus” täitmise tulemusena, või teie andmete viimase värskendamise, mille olete meile edastanud, kuupäevast.

Üksikasjalik teave, sealhulgas selline, mis käsitleb määruses (EL) 2016/679 tunnustatud õigusi, sisaldub meie privaatsuspoliitikas, mis on meie veebisaidi www.bft-automation.com spetsiaalsel lehel.

VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA
Vastutav andmetöötleja isikuandmete osas on BFT S.p.A., kelle registrijärgne asukoht on 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Itaalia, tel + 39 0445 696511, faks + 39 0445 696522, info@bft.it.

ANDMETE TÖÖTLEJA
Andmete töötleja isikuandmete osas on Pallino & co srl, kelle registrijärgne asukoht on 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Padua, Itaalia, kontaktandmetega privacy@pallino.it, tel 049 8800329.

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.