Marketing Privacy Policy


INFOLEHE / TURUNDUSSIDETEENUSE TELLIMISE TEATIS


TEATAMINE MÄÄRUSE 679/2016 ARTIKLI 13 TÄHENDUSES
Määruse 679/2016 (edaspidi „määrus”) artikli 13 tähenduses teavitab teid BFT S.p.A., mille registrijärgne asukoht asub aadressil Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itaalia (edaspidi „Bft” või „ettevõte”), olles vastutav andmetöötleja, et teie poolt edastatavaid isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et saata teile Bft infolehte, reklaammaterjali ja turundusteateid.

Andmeid töödeldakse nii paberkandjal kui ka elektroonilises andmekandjas. Teie isikuandmeid töötlevad turundusse ja IT-sse kaasatud Bft töötajad ja kaastöötajad, kes on nõuetekohaselt määratud töötlemisega tegelevate isikute hulka, ning neid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes on määratud andmete töötlejateks ja mis pakuvad Bft-le täiendavaid teenuseid või teenuseid, mis on Bft tegevusele kaasaaitavad. Andmeid ei levitata mingil viisil.

Tehes kastikesse „Infoleht/turundusteated” märgise, teatab kasutaja oma nõusolekust, nõustub Bft veebisaidil www.bft-automation.com esitatud privaatsuspoliitika tingimustega ja lubab oma isikuandmete töötlemist ning lisaks kinnitab kaudselt, et kõik tema esitatavad isikuandmed on täpsed ja tõesed.

Kuigi enda andmete esitamine on valikuline, võib ilma selleta olla häiritud meie võime saata teile meie infolehti ja/või saata reklaammaterjali ja turundusteateid.

Üksikasjalik teave, sealhulgas selline, mis käsitleb määruses (EL) 2016/679 tunnustatud õigusi, sisaldub meie privaatsuspoliitikas, mis on meie veebisaidi www.bft-automation.com spetsiaalsel lehel.

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.