Parkimis- ja liiklustõkkepostid

-

Automatic high strength anti-terrorism hydraulic bollard with incorporated hydraulic control unit. Suitable for protecting sensitive sites, thanks to the special “SD” version, which keeps the shaft raised in case of a power failure and with public installations where, in the standard version, the shaft lowers automatically when the power is cut.

Terrorismivastane hüdrauliline pollar integreeritud hüdraulilise juhtseadmega. Sobib kriitiliste kohtade kaitsmiseks tänu spetsiaalsele „SD“-versioonile, mis hoiab elektrikatkestuse korral võlli üleval ning avalikesse kohtadesse, kus standardversiooni võll elektritoite puudumisel automaatselt alla laskub.

Terviklik valik sissetõmmatavaid elektromehaanilisi automaatpollareid kaitse ja ohutuse eesmärgil kontrollitud ligipääsu nõudvates kohtades. Varbi kõrgus 500 ja 700mm. Sobib suurepäraselt arhitektuuriväärtustega kohtadesse, tagades maksimaalse vastupidavuse pikemaks ajaks ja nõudes minimaalset hooldust.

Terviklik valik sissetõmmatavaid elektromehaanilisi automaatpollareid kaitse ja ohutuse eesmärgil kontrollitud ligipääsu nõudvates kohtades. Võlli kõrgus 500 ja 700 mm. Ideaalne ühiskasutuseks.

Semi-automatic bollard driven by gas spring for controlling road access points. Competitive and easy to use. Also available with stainless steel shaft and light cap.

Fikseeritud pollarid pikemaks ligipääsu takistamiseks. Maakülge poldituna on nende eesmärk blokeerida ligipääsupunkt või -tee. Neid võib paigaldada automaat- või poolautomaat pollarite kasutamiseks.

Fikseeritud pollarid pikemaks ligipääsu takistamiseks. Maakülge poldituna on nende eesmärk blokeerida ligipääsupunkt või -tee. Neid võib paigaldada automaat- või poolautomaat pollarite kasutamiseks.

Tilting manual bollard for parking space saver application.


Olles täiesti teadlik tõkispostide suurest tähtsusest igat liiki sõidukite parkimise ja liiklemise reguleerimisel, laiendas Bft oma tootevalikult, töötades välja spetsiaalse tehnoloogia sellist tüüpi toodete jaoks.
Sellist tüüpi tõkispostid on mõeldud kasutamiseks nii avalikes kohtades kui erakinnistustel ja need võivad olla:
• fikseeritud, täiendades keerukamaid lahendusi;
• poolautomaatsed, käsijuhtimisega spetsiaalse võtme abil, mis käitab mehaaniliselt gaasivedrut;
• automaatsed, elektromehaaniliselt või hüdrauliliselt tõusvad ja langevad. Ideaalsed sõidukite sissepääsu kontrollimiseks.
Sellesse kategooriasse kuuluvate toodete hindamisel on peamiseks näitajaks löögitugevus - omadus, mis on eriti oluline nii avalikus ruumis kui erakinnistul ning mis peab tagama, et liiklust ja parkimist piirav tõkispost toimib tõhusalt ka pärast kokkupõrget.

Filtreid kasutades saate valida toote, mis sobib kõige paremini teie vajadustega.

490

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.