Automaatikasüsteemid Linnakeskkonda

Nutikam linn inimestele.


Parklate, teetõkete ja tõkkepostide juhtimise ning pääskontrolli süsteemid kesklinna jaoks on vaid mõned Bft linnaruumi pääsuautomaatika toodetest. Meie aastate jooksul hangitud teadmiste ja kogemustega tehnikud mõistavad teie vajadusi ning pakuvad välja teile sobivaid lahendusi, pöörates erilist tähelepanu kulude piiramisele. Bft linnaliikluse juhtimise süsteemid on tehnoloogiamahukad viimase põlvkonna lahendused, mis tagavad kvalifitseeritud professionaalse abi süsteemi paigaldamise ja hooldamise ajal.

 

Tutvuge Bft linnaruumi pääsuautomaatika toodete ja lahendustega. 

Bft lahendused linnamaailma jaoks

Süsteemid, mis avavad ettevõtetele uue maailma.

AUTOPARKLA KOOS VAHELDUVA ÜHESUUNALISELIIKLUSEGALISATEAVE
AUTOPARKLA KOOS LIGIPÄÄSUJUHTIMISEGALISATEAVE
JALAKÄIJATEALA PIIRITLEMISE LAHENDUSLISATEAVE
AUTOPARKLA KOOS PROGRESSIIVSE MAHULOENDUSEGALISATEAVE
Teenused

Professionaalsus ja kvaliteet ulatuvad tootest kaugemale ning neid mõõdetakse ka klientidele pakutava teenuse kaudu.

VÄLJATÖÖTAMINE-KONSTRUEERIMINE

Tänu aastate jooksul omandatud asjatundlikkusele suudavad meie insenerid mõista teie paigaldusvajadusi ja teha parima kohandatud pakkumise, pidades silmas kulude piiramist.

PROJEKTI LOOMINE

Kui teie vajadused on välja selgitatud, loob asjatundjate meeskond teie süsteemi, ühendab selle ja katsetab seda enne käikulaskmist, et paigaldamisel ei oleks mingeid üllatusi.

KÄIKULASKMINE

Meie elukutselised tehnikud paigaldavad teie süsteemi, järgides kõiki teie riigis kehtivaid eeskirju. Süsteemi käikulaskmine hõlmab kohapealset väljaõpet süsteemi hooldusega tegelejatele.

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

4.1 1. moodul Telefoniabi eelisjärjekorras

Selle paki puhul on kliendil õigus saada eelisjärjekorras telefonituge. Pärast abipalve esitamist võtab teiega ühendust vastava erialaga Bft tehnik. Meie kogemused näitavad, et suurema osa abipalvetest saab lahendada telefoni teel või veebi kaudu.


4.2 2. moodul: 1. moodul + eelisjärjekorras veebiabi

Probleemi lahendamiseks loovad tehnikud meie veebihaldussüsteemi kaudu ühenduse teie süsteemiga. Meie kogemused näitavad, et suurema osa abipalvetest saab lahendada telefoni teel või veebi kaudu.


4.3 3. moodul: 2. moodul + eelisjärjekorras sekkumine kohapeal

Kui eelisjärjekorras telefoni- ja veebiabist ei piisa probleemi lahendamiseks, annab kolmas pakk õiguse teatud arvule eelisjärjekorras sekkumistele paigalduskohas: probleemi lahendamiseks sekkub süsteemi talitlusse elukutseliste tehnikute rühm.


4.4 Väljaõpe paigalduskohas ja õppeklassis

Bft korraldab parkimissüsteemi optimaalse haldamise kohta veebipõhiseid ja auditoorseid kursusi. Kursused on kohandatud teie vajadustele ja juhendajateks on tehnilised töötajad, kes selgitavad süsteemi kasutus- ja hooldusmeetodeid.


4.5 Turvakomplekt

Süsteemi projekteerimise käigus selgitavad Bft insenerid välja teie eripaigaldise kõige olulisemad varuosad. Kui need originaalosad on saadaval, pole teil mingisugust süsteemi seiskumise probleemi ja on tagatud teie investeeringu järjepidevus.


4.6 Automaatne konsultatsioonipunkt

See autoparkla haldamise tarkvarapakk saadab eelnevalt kindlaks määratud hulga häireteateid automaatselt Bft konsultatsioonipunkti. Sel viisil jõuab abipalve automaatselt Bft tehnikuteni isegi juhul, kui autoparkla on mehitamata.


4.7 Ennetav hooldus

Bft elukutselised tehnikud teevad paigalduskohas korrapäraselt ennetuskontrolle, mis võimaldavad ära hoida süsteemi võimalikud talitlushäired. Teie määrate kontrollide arvu ja sageduse, muu jääb meie hooleks.


4.8 Tarkvaratäiendused

Haldustarkvara on dünaamiline toode. Sel põhjusel annab Bft korrapäraselt välja tarkvaratäiendeid, mille meie tehnikaosakond veebiühenduse kaudu rakendab.

EDASINE TEAVE

Kas soovite rohkem teada saada Bft lahendustest linnamaailma jaoks?

Võtke ühendust

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.