Job Privacy Policy


NÁBOR


OZNÁMENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 13 NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679
WVe smyslu článku 13 nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „nařízení“) Vám společnost BFT SpA se sídlem na adrese Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itálie (dále jen „společnostBft“ nebo „společnost“) jakožto správce údajů poskytuje následující informace.

Osobní údaje obsažené ve Vašem životopise / přehledu praxe budou zpracovány výhradně za účelem vyhodnocení možnosti Vaší spolupráce se společností Bft nebo Vašeho zaměstnání u ní. Shora uvedené údaje budou zpracovány buď elektronickými, počítačovými nebo telematickými prostředky, nebo budou uloženy v papírové podobě.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné, abychom mohli Vaši žádost posoudit, a neposkytnutí takových údajů může uvedený proces znemožnit. Žádáme, abyste zahrnuli do svého životopisu / přehledu praxe pouze údaje potřebné k vyhodnocení Vašeho profilu a abyste upustili od poskytování určitých kategorií údajů (tj. těch, které odhalují zejména Váš rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení , genetické nebo biometrické údaje nebo údaje týkající se Vašeho zdraví nebo sexuálního života), s výjimkou případů, kdy se domníváte, že takové údaje jsou nezbytné pro lepší kategorizaci Vaší pozice. V takovém případě budete muset uvést svůj souhlas se zpracováním dotyčných údajů tím, že na konci životopisu / přehledu praxe uvedete následující větu: „Po přečtení sdělení společnosti Bft, které lze vyhledat v sekci „Kariéra“ na internetové stránce společnosti Bft, výslovně schvaluji zpracování citlivých údajů o mé osobě pro účely v tomto dokumentu uvedené.“

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nejdéle 18 měsíců ode dne obdržení životopisu / přehledu praxe nebo od data poslední aktualizace Vašeho životopisu / přehledu praxe, které jste nám sdělili. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci a spolupracovníky společnosti Bft podílejícími se na náboru nových pracovníků, řádně jmenovanými jako osoby zodpovědné za zpracování, a mohou být sděleny třetím osobám jmenovaným jako zpracovatelé údajů, které poskytují doplňkové služby nebo služby, které jsou podpůrné k činnostem společnosti Bft v oblasti náboru nových pracovníků. Údaje nebudou žádným způsobem šířeny.

Informujeme Vás, že můžete uplatnit práva udělená podle článku 15 a násl. (mimo jiné včetně práva získat od správce údajů přístup k Vašim osobním údajům, práva na opravu nebo výmaz těchto údajů, omezení zpracování, které se Vás týká, nebo možnost vznést námitky proti zpracování těchto údajů, právo stáhnout svůj souhlas a podat stížnost u dozorčího orgánu) tím, že neformálně podáte žádost zpracovateli údajů prostřednictvím e-mailu zaslaného na následující adresu: privacy@bft-automation.com. Seznam jmenovaných zpracovatelů údajů je k dispozici v prostorách zpracovatele údajů.

Podrobné informace, včetně informací o právech přiznaných nařízením (EU) 2016/679, jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které lze nalézt na vyhrazené stránce naší internetové stránky www.bft-automation.com.

SPRÁVCE ÚDAJŮ
Správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům je společnost BFT S.p.A. se sídlem 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Itálie, tel. + 39 0445 696511, fax + 39 0445 696522, info@bft.it.

ZPRACOVATEL ÚDAJŮ
Zpracovatelem ve vztahu k Vašim osobním údajům je společnost Pallino & co srl se sídlem 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Padova, Itálie, kterou lze kontaktovat na adrese privacy@pallino.it, tel. 049 8800329.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.