Design

To, co vytváříme, definuje každý den to, čím jsme.

Popsat firmu prostřednictvím její práce není nikdy snadné, ale je to naprosto zásadní, aby mohl zákazník pochopit její hodnoty, dovednosti i historii. Společnost Bft při své vlastní analýze pochopila, jak je důležité zjistit a sdílet důvody, které ji přivedly až na pozici lídra v oblasti automatizace, s využitím faktorů, které tvoří její silné stránky - vlastních produktů.

Dát přednost pohodlí a snadnému používání nebo výkonu a spolehlivosti? Lehkost nebo svaly?

Mezi dvěma jazyky, které charakterizují trh automatizace, se Bft rozhodla zaujmout pozici firmy, která dává přednost technické a výkonnostní stránce produktu. Pokročilá technologie a špičková funkčnost ve snadno rozeznatelných formách: to jsou prvky, které odlišují Bft od jiných společností.

Be Protagonist

Umění odlišnosti

Chtěli jsme co nejvíce přizpůsobit "svaly" našich produktů současné době, a proto jsme zvolili styl charakterizovaný silnými a ostrými liniemi a jednoduchým zkosením propojujícím různé plochy, který dobře upozorňuje na propojení výkonu se špičkovou technologií. Vzhledem k tomu, že tento styl připomíná výkon a stimuluje určité pocity (sílu, rychlost a vysoký výkon), měl zásadní význam také návrat červené barvy do loga, zcela v souladu s se zvolenou pozicí na trhu.

Be Ready

Omlazení ve velkém stylu

Dalším krokem bylo vybrat skupinu produktů pro uplatnění nových principů designového jazyka: tedy nejenom objekt, ale i další prvky, které by mohly být snadno identifikovány jako součásti velkého a strukturovaného celku.Začali jsme proto pracovat na pěti základních kamenech společnosti: výklopná vrata, posuvná vrata, řídící jednotka, dálkové ovládání a majáky.

Be Smart

Inteligentní řešení poznáte okamžitě.

Snažili jsme se vytvořit jediný styl pro všechny objekty, které jsou sice daleko od sebe svými rozměry, výkonem, provozem i stavebními materiály, ale přitom musejí na základě firemní filozofie dodržet závazek výkonu. Podobně bylo také nutné věnovat velkou pozornost sestavování a montáži objektů s cílem usnadnit co nejvíce práci instalačnímu technikovi, a zároveň zjednodušit uživatelskou zkušenost koncového uživatele, protože mnoho z našich produktů končí doslova v jeho rukách.Design tu jasně přesahuje rámec čistě estetického hledání, protože jenom tímto způsobem lze dospět k řešení, která usnadňují používání produktu i jeho instalaci.

Be Cool

Styl a funkčnost v novém formátu

Dálkový ovladač má tvar i ergonomii speciálně navržené tak, aby byl praktický a dobře seděl v ruce; nová zapuštěná tlačítka, která brání jejich náhodnému stisknutí v kapsách; soft-touch materiál povrchu ovladače s příjemným pocitem na dotek.Maják je koncipován jako jednoduchá skládačka ze tří dílů, které do sebe navzájem bez obtíží zapadají a zjednodušují práci instalačnímu technikovi, aniž by to ovlivnilo kvalitu a funkčnost výrobku.Je umístěný před bránou a přerušovaným blikáním signalizuje činnost vrat. Funguje jako viditelný symbol společnosti, a proto byl jeho tvar kompletně přepracován; je širší a plošší než dřív, je lépe vidět a samozřejmě i lépe funguje.Výklopná i posuvná vrata vykazují stejně ostré a propojené tvary jaké mají dálkové ovládače i maják, ale už se nesnaží utajit před pohledy okolí všechny otevírací systémy, jež byly obvykle skryty, například klikovou skříň nebo odpojovací systémy, a z kterých se dnes staly designové prvky zaměřené na zdůraznění použitelnosti a funkčnosti konečného produktu.

Be Future

Jediná cesta je ta, které vede do budoucnosti

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.