Politika Týkající se Cookies


POLITIKA TÝKAJÍCÍ SE COOKIES


Stránky http://www.bft-automation.com (dále jen „stránky“) používají cookies pro usnadnění a zefektivnění jejich prohlížení ze strany uživatelů [k získání statistických informací o počtu uživatelů a způsobu, kterým stránky používají] [a ke analyzování preferencí, jež uživatelé vyjádřili během surfování tak, aby jim mohly být zasílány reklamní zprávy nebo poskytnuty služby, jež odpovídají jejich preferencím].

Společnost BFT SpA se sídlem ve Via Lago di Vico 44, Schio (VI) (dále jen „Bft“ nebo „společnost“) – jako majitel stránek a správce – v tomto dokumentu v souladu s článkem 13 nařízení EU 2016/679 (dále jen „nařízení“) poskytuje informace o používání cookies na svých stránkách.


CO JSOU TO COOKIES?
Cookies jsou malé textové soubory, které stránky posílají do zařízení uživatelů (počítače, tabletu či smartphonu) a ukládají je v nich (normálně v prohlížeči), aby mohly být na stránky opětovně zaslány, když uživatelé stránky znovu zobrazí ze stejného zařízení.
Cookies nemohou z pevných disků pořizovat žádné další údaje, získávat emailové adresy ani přenášet počítačové viry.

Některé cookies jsou posílány a řízeny přímo stránkami (tzv. cookies první strany). V tomto dokumentu jsou vysvětleny důvody, proč Bft tyto cookies instaluje, a práva uživatelů v souvislosti s nimi.

Zatímco si uživatelé stránky prohlížejí, dochází také k zasílání cookies řízených třetími stranami (tzv. cookies třetích stran): pro zjištění informací o těchto cookies vyzýváme uživatele, aby si prostudovali informace o cookies třetích stran, které jsou k dispozici kliknutím na odkazy obsažené v tomto dokumentu.

Cookies mohou v prohlížeči zůstat pouze během jedné prohlížecí relace (tzv. relační cookies), což znamená, že po zavření prohlížeče budou automaticky deaktivovány; jindy mohou mít předem stanovené trvání, to znamená, že zůstanou uloženy a aktivovány v pevném disku uživatele až do vypršení daného termínu, nebo dokud je uživatel ručně nesmaže (jde o tzv. trvalé cookies), přičemž budou nadále během jednotlivých prohlížecích relací v prohlížeči shromažďovat informace.

Cookies jsou používány pro několik různých účelů. Některé jsou nutné k tomu, aby bylo na stránkách umožněno prohlížení a používání jejich funkcí (jde o tzv. technické cookies). Jiné se používají k získávání statistických informací, a to v souhrnné či nesouhrnné formě, o počtu uživatelů, které si stránky otevřou, a způsobu používání stránek (to jsou tzv. monitorovací či analytické cookies). Jiné cookies se pak používají k vysledování uživatelských profilů tak, aby mohly být na stránkách zobrazeny reklamy, které je mohou zajímat, to znamená ty, jež odpovídají jejich vkusu a spotřebitelským zvykům (tzv. profilovací cookies).

Doporučujeme, abyste si pročetli i zbývající část tohoto dokumentu, abyste se dozvěděli více o těchto různých typech cookies, a učinili tak informované rozhodnutí o tom, zda povolíte jejich používání, či nikoli.

KTERÉ TYPY COOKIES JSOU NA NAŠICH STRÁNKÁCH POUŽÍVÁNY?

Na stránkách se používají následující typy cookies:


1. TECHNICKÉ COOKIES
Stránky používají technické cookies pouze proto, aby bylo umožněno prohlížení a využití jednotlivých funkcí stránek ze strany uživatelů. Jde o cookies první strany, protože jsou zasílány přímo společností Bft.

Některé technické cookies jsou nutné k tomu, aby bylo zajištěno optimální prohlížení nebo aby se uživatelé mohli na stránkách přihlásit, například za účelem nákupu nebo přístupu do vyhrazeného prostoru (jde o tzv. prohlížecí cookies). Prohlížecí cookies jsou většinou relační cookies, což znamená, že po zavření prohlížeče jsou automaticky deaktivovány.

Některé technické cookies slouží k tomu, aby si uživatel mohl uložit jisté preference (například jazyk nebo zemi původu), aniž by je musel během budoucích návštěv znovu nastavovat (jde o tzv. funkční cookies). Z tohoto důvodu jsou funkční cookies často trvalé cookies, protože zůstanou uloženy v počítači uživatele i po zavření prohlížeče, a to do té doby, než vyprší, nebo dokud se uživatel nerozhodne je smazat.

Další kategorie technických cookies umožňuje vysledování souhlasu uživatele vydaného při instalaci profilovacích cookies (první strany nebo třetí strany) nebo analytických cookies třetích stran používaných stránkami.

Podle stávající legislativy týkající se ochrany soukromí není pro instalaci těchto cookies třeba souhlasu uživatele. Uživatelé však mohou zamezit tomu, aby cookies byly instalovány, nebo deaktivovat cookies, které se již vyskytují v jejich prohlížeči, a to změnou nastavení prohlížeče podle instrukcí uvedených níže v části nazvané „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“ Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepovolíte instalaci technických cookies nebo je po instalaci smažete, může pak být obtížné, ba dokonce nemožné stránky zobrazit, používat je, ať už v částečném či plném rozsahu, aktivovat nebo deaktivovat některé jejich funkce či využívat jisté služby.

Na stránkách se momentálně používají následující technické cookies:

 

Název cookie

Kategorie

Funkce

cookieSet

technické cookie první strany

spravuje přijetí či odmítnutí cookies

fe_typo_user

technické cookie první strany

spravuje přihlášení uživatele

language (jazyk)

technické cookie první strany

slouží ke správě jazyku prohlížeče

language-nation (jazyk-země)

technické cookie první strany

slouží ke správě různých jazyků během surfování

nation (země)

technické cookie první strany

slouží ke správě země surfování

remember-language-nation (zapamatovat si jazyk - zemi)

technické cookie první strany

slouží ke správě jazyku a země prohlížeče

 

 

2. ANALYTICKÉ COOKIES
Cookies tohoto typu umožňují shromažďování informací o počtu uživatelů, kteří si stránky prohlížejí, a jejich zvycích při surfování [v souhrnné formě (tzn. bez umožnění identifikace jednotlivých uživatelů) nebo v nesouhrnné formě]. Tento typ nástroje umožňuje Bft pochopit, jak návštěvníci interagují s obsahem stránek (navštívené stránky, doba surfování, zeměpisný původ atd.), přičemž poskytují užitečné statistiky, díky nimž lze stránky optimalizovat a surfování uživatelům usnadnit. Informace získané s využitím těchto cookies se používají výhradně pro výše uvedené statistické účely, a nikoli k profilovacím či marketingovým účelům.2.1. ANALYTICKÉ COOKIES PRVNÍ STRANY
Bft instaluje analytické cookies první strany. Podle stávajícího zákona o ochraně soukromí není k zasílání tohoto typu cookies první strany třeba souhlas uživatele. Uživatelé však mohou zamezit tomu, aby byly cookies instalovány, nebo deaktivovat cookies, které se již vyskytují v jejich prohlížeči, a to změnou nastavení prohlížeče podle instrukcí uvedených níže v části nazvané „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“. Zablokováním či deaktivováním analytických cookies nedojde k znemožnění navštívení stránek uživatelem a používání jejich obsahu.

Stránky v současné době nepoužívají žádné analytické cookies první strany.


2.2. ANALYTICKÉ COOKIES TŘETÍCH STRAN, U NICHŽ NENÍ VYŽADOVÁN SOUHLAS

Stránky [také] využívají analytické cookies třetích stran, které podle stávajícího zákona o ochraně soukromí nevyžadují souhlas uživatele, neboť společnost Bft (i) používá vhodné nástroje pro snížení takzvané „identifikační schopnosti“ těchto cookies (maskováním značné části uživatelských IP adres); (ii) uzavřela s třetími stranami příslušné smlouvy, v nichž je uvedeno, že tyto třetí strany budou získané informace používat pouze pro účely poskytování statistických informací o používání stránek společnosti Bft.

Tyto cookies může uživatel také deaktivovat či smazat podle pokynů uvedených v části nazvané „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“. Zablokováním či deaktivováním analytických cookies nedojde k znemožnění navštívení stránek uživatelem a používání jejich obsahu.

Na stránkách se momentálně používají následující analytické cookies třetích stran:

Název cookie

Kategorie

Funkce

Google Analytics

- analytické cookies třetích stran

- trvalé

odkaz | partneři

 


2.3.ANALYTICKÉ COOKIES TŘETÍCH STRAN, U NICHŽ JE VYŽADOVÁN SOUHLAS UŽIVATELE
Společnost Bft používá analytické cookies třetích stran, u nichž je vyžadován souhlas uživatele, protože nejsou maskovány uživatelské IP adresy (nebo není maskována jejich značná část), a třetí strany by proto mohly teoreticky uživatele identifikovat. Třetí strany by také mohly získané informace použít pro jiné účely než statistickou analýzu prováděnou pro společnost Bft křížovým odkazováním na jiné údaje, kterými disponuje.

Z tohoto důvodu se při prvním zobrazení stránek uživatelem zobrazí krátké sdělení (banner), jehož prostřednictvím bude uživatel informován, že (i) stránky používají analytické cookies třetích stran a že (ii) zavřením banneru, [posunutím stránky dolů] nebo kliknutím na jakýkoli prvek na stránce mimo banner, to znamená pokračováním v prohlížení stránky, uživatel souhlasí s používáním cookies na stránkách. Pokud takto uživatel vyjádří souhlas s instalací cookies, společnost Bft zajistí sledovatelnost tohoto souhlasu prostřednictvím zvláštního technického cookie. To znamená, že při příští návštěvě stránek uživatele (ze stejného zařízení) se banner již neobjeví. Toto technické cookie však lze z prohlížeče odstranit způsobem popsaným níže v části „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“. V tomto případě nebude záznam o souhlasu uživatele zapamatován a při další návštěvě stránek uživatelem se znovu objeví banner.

Uživatelé mohou kdykoli instalaci analytických cookies třetích stran zablokovat nebo vymazat ty, které již byly instalovány, aniž by to jakkoli znemožnilo prohlížení stránek a používání jejich obsahu: (i) způsobem uvedeným v části nazvané „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“ nebo (ii) zobrazením oznámení třetích stran týkajících se cookies po kliknutí na odkazy, které se zobrazí v níže uvedené tabulce.

Stránky v současné době nepoužívají žádné analytické cookies třetích stran.


3. PROFILOVACÍ COOKIES

Profilovací cookies umožňují získávání informací o preferencích vyjádřených uživateli při surfování za účelem zasílání reklamních zpráv či nabídek služeb, které odpovídají jejich preferencím. To znamená, že reklamní zprávy zobrazené na stránkách a nabídky poskytovaných služeb budou pro uživatele zajímavější.

Profilovací cookies první strany a třetích stran instalované stránkami jsou následujících kategorií: Jiné kategorie.

Pro instalaci cookies tohoto typu (jak první strany, tak třetích stran) je vyžadován souhlas uživatele. Z tohoto důvodu se při prvním zobrazení stránek uživatelem zobrazí krátké sdělení (banner), jehož prostřednictvím bude uživatel informován, že (i) stránky používají profilovací cookies třetích stran a že (ii) zavřením banneru, [posunutím stránky dolů] nebo kliknutím na jakýkoli prvek na stránce mimo banner, to znamená pokračováním v prohlížení stránky, uživatel souhlasí s používáním cookies na stránkách. Pokud takto uživatel vyjádří souhlas s instalací profilovacích cookies, společnost Bft zajistí sledovatelnost tohoto souhlasu prostřednictvím zvláštního technického cookie. To znamená, že při příští návštěvě stránek uživatele (pokud uživatel používá stejné zařízení) se banner již neobjeví. Toto technické cookie však lze z prohlížeče odstranit způsobem popsaným níže v části „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“. V tomto případě nebude záznam o souhlasu uživatele zapamatován a při další návštěvě stránek uživatelem se znovu objeví banner.

Uživatel může kdykoli instalaci profilových cookies (ať už první strany nebo třetích stran) zablokovat nebo vymazat ty, které již byly instalovány, aniž by to jakkoli znemožnilo prohlížení stránek a používání jejich obsahu, podle pokynů uvedených v části nazvané „Jak mohou uživatelé změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči?“. Deaktivování profilovacích cookies však neznamená, že se reklamy na stránkách již nebudou zobrazovat; znamená to pouze to, že zobrazené reklamní bannery již nebudou odrážet zájmy či preference uživatele. Informace o tom, jak vydat souhlas nebo odmítnout instalaci cookies třetích stran, se nacházejí v níže uvedené tabulce. Nakládání s informacemi získanými třetími stranami se v každém případě řídí odpovídajícími oznámeními, k přečtení jejichž obsahu jsou uživatelé vyzváni. Pro zajištění větší transparentnosti jsou v tabulce o profilovacích cookies uvedeny odkazy na příslušné stránky, aby si uživatelé mohli vybrat kategorie a strany, od nichž si cookies tohoto typu přejí obdržet. Vezměte prosím na vědomí, že pokud deaktivujete cookies třetích stran, zamezíte jejich používání nejen na dotčených stránkách, ale také na internetových stránkách, na nichž je tento typ cookies používán. Pokud jsou cookies třetích stran deaktivovány, uživatel vždy uvidí banner obsahující zprávu o cookies na domovské stránce stránek; ale když uživatel banner zavře, [posune stránku dolů] nebo klikne na jakýkoli prvek mimo banner, neobdrží žádné cookies třetích stran za předpokladu, že je deaktivoval správně.

Bft nezodpovídá za žádné nepřesnosti nebo změny, které budou v tomto dokumentu případně provedeny třetí stranou.


Stránky v současné době nepoužívají žádné profilovací cookies první strany.


PROFILOVACÍ COOKIES INSTALOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI 

 

Název cookie

Kategorie

Souhlas

 

ANO

Souhlas

 

NE

Odkaz na oznámení třetích stran:

_dc_gtm_ua cookie

Jiné kategorie

ANO

 

Odkaz

 

 

JAK MOHOU UŽIVATELÉ ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIES VE SVÉM PROHLÍŽEČI?

Pro deaktivování instalovaných cookies musí uživatel změnit své nastavení v prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že stránky nebo některé jejich funkce pak nemusí fungovat správně. Postup, který je třeba provést, závisí na používaném prohlížeči. Pro podrobné instrukce prosím klikněte na jeden z následujících odkazů:


• Internet Explorer: support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: support.mozilla.org/cs-cz/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/

• Safari: support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): support.apple.com/cs-cz/HT201265


Pokud používáte prohlížeč, který zde není uveden, informace o tom, jak postupovat, můžete získat na stránkách
www.aboutcookies.org nebo ve svém prohlížeči zvolte funkci „Nápověda“.ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Tato politika týkající se cookies se vztahuje výhradně k našim stránkám, nikoli k jiným stránkám, které může uživatel zobrazit prostřednictvím odkazů nacházejících se na našich stránkách. Společnost Bft nezodpovídá za zpracování dat na jiných než svých stránkách.

Tyto stránky používají cookies (vlastní i jiných stránek) za účelem zasílání reklamních sdělení v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem v rámci prohlížení webových stránek. Pokračováním v procházení stránek nebo vstupem do jakéhokoli prvku stránek bez změny nastavení cookies, souhlasíte bezvýhradně s odesíláním souborů cookie do našich webových stránek. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit kliknutím na Piu\'Informace o Cookies nebo pomocí odkazu Ochrana osobních údajů, které jsou umístěné ve spodní části stránky.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.