Privacy Policy


OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
Následující informace jsou poskytovány podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“), pro ty, kteří využívají přístupné služby počínaje webovou adresou http://www.bft-automation.com. Při procházení stránek lze shromažďovat informace o uživatelích, které představují osobní údaje podle nařízení. Tyto zásady týkající se cookies se vztahuje výhradně k výše uvedeným stránkám, nikoliv k jiným stránkám, které může uživatel zobrazit prostřednictvím odkazů nacházejících se na našich stránkách.

SPRÁVCE ÚDAJŮ
Správcem údajů je společnost BFT S.p.A. se sídlem na adrese Via Lago di Vico, 44, Schio (Vicenza), Itálie (dále jen „BFT“ nebo „Společnost“).

INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ „DPO“
Skupina Somfy, jíž je společnost součástí, identifikovala inspektora ochrany údajů podle čl. 37 nařízení, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: dpo@somfy.com

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje spojené s webovými službami na těchto stránkách jsou zpracovávány v sídle společnosti BFT uvedeném výše a zpracovávají je konkrétní zaměstnanci jmenovaní pro zpracování a externí technici pro řízení a údržbu jmenovaní jako osoby odpovědné za zpracování.

TYPY ZPRACOVÁNÍ DAT
Osobními údaji, na které se zpracování vztahuje, se rozumí informace poskytnuté uživatelem v době přístupu a/nebo při registraci na internetových stránkách BFT nebo při žádosti o využití určitých služeb (jméno a příjmení; osobní kontaktní údaje (e-mail, telefon); uživatelské jméno a přihlašovací heslo).

Procházení dat

Během normálního provozu získávají informační systémy a softwarové postupy určené pro fungování těchto internetových stránek určité osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány, aby byly spojovány s identifikovanými jednotlivci, ale svou povahou by mohly prostřednictvím zpracování a spojování s údaji v držení třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy počítačových domén používaných uživateli, kteří se připojují na web, URI (Uniform Resource Identifier) záznamové adresy požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob podání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi dat ze serveru (úspěšné, chybové atd.) a další parametry týkající se operačního systému a uživatelova IT prostředí. Tato data se používají výhradně pro účely získání anonymních statistických informací o používání webu.

Data dobrovolně poskytnuté uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné odeslání e-mailu na adresy uvedené na těchto internetových stránkách a sestavení speciálně připravených formulářů vede k následnému získání e-mailové adresy a jakýchkoli dalších osobních údajů vložených do elektronické zprávy, jakož i údajů o odesílateli/uživateli, které jsou potřebné k zodpovězení požadavků nebo uspokojení služby.

Pro zvláštní služby budou stanoveny konkrétní stručné zásady ochrany soukromí.

SOUBORY COOKIE (pokud jsou používány pouze relační soubory cookie)
IT techniky se nepoužívají k přímému získávání osobních identifikačních údajů uživatele.

Soubory cookie se nepoužívají k přenosu osobních údajů, ani se nejedná o tzv. trvalé soubory cookie jakéhokoliv druhu, tj. sledovací systémy uživatelů.

Používání tzv. relačních cookies (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a zmizí při zavření prohlížeče) je přísně omezeno na přenos relačních identifikačních dat (skládajících se z náhodných čísel generovaných serverem) potřebných pro bezpečné a efektivní procházení webu.

Tzv. relační cookies používané na těchto stránkách se vyhýbají použití jiných IT technik, které by mohly narušit soukromí uživatelů a neumožňují získání osobních identifikačních údajů uživatele.

Uživatel musí změnit nastavení svého prohlížeče, aby zakázal nainstalované soubory cookie. Vezměte prosím na vědomí, že stránky nebo některé jejich funkce pak nemusí fungovat správně. Postup, který je třeba provést, závisí na používaném prohlížeči. Pro podrobné instrukce prosím klikněte na jeden z následujících odkazů:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Pokud používáte prohlížeč, který zde není uveden, informace o tom, jak postupovat, můžete získat na stránkách www.aboutcookies.org nebo ve svém prohlížeči klikněte na tlačítko „Nápověda“.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje uživatele, volně sdělené a získané v souvislosti s činností Společnosti, budou právně a správně zpracovávány pro následující účely:

A. Údaje budou shromažďovány a používány výhradně pro účely přímo spojené a klíčové pro registraci a aktivaci účtu uživatele a pro poskytování služeb nabízených společností;

B. Údaje budou shromažďovány a používány výhradně pro účely přímo spojené a klíčové pro registraci předplatného služby „BfT Informa“ a pro poskytování služeb nabízených společností;

C. Pokud jsou údaje vloženy do části „Žádost o informace“, která se nachází na internetových stránkách, budou osobní údaje shromažďovány a používány výhradně k uspokojení a vyřízení souvisejících žádostí o informace podaných uživatelem;

D. Pokud jsou údaje zadány v části „Pracujte s námi“, budou osobní údaje uvedené v životopise zpracovány společností BFT pro výběr spojený s pozicí nebo jinými podobnými pozicemi;

E. Pouze na základě konkrétního a jasného souhlasu ze strany uživatele a až do jeho odvolání (čl. 7 nařízení) budou osobní údaje zpracovávány – a to jak prostřednictvím automatizovaných systémů, jako je e-mail, fax, zprávy jako MMS (multimediální služba zasílání zpráv) nebo SMS (služba krátkých zpráv) a volání bez zásahu obsluhy jak tradičními prostředky, tak pomocí telefonu, mobilní nebo pevné linky, s obsluhou (tzv. telemarketing) – za účelem zasílání příslušných prodejních nabídek a/nebo odkazů na produkty a/nebo služby společnosti a za účelem zasílání reklamních materiálů spojených s výše uvedenými produkty nebo službami nebo prodejní komunikací, stejně jako za účelem provádění průzkumu trhu, a to i přímo za účelem posouzení úrovně spokojenosti uživatelů (tzv. „marketingové“ účely);

F. Pouze na základě konkrétního a jasného souhlasu ze strany uživatele a až do jeho odvolání (čl. 7 nařízení), mohou být údaje použity pro profilování, včetně průzkumu trhu a zasílání průzkumů nebo dotazníků týkajících se spokojenosti uživatelů ve vztahu k produktům a/nebo službám společnosti. Na základě souhlasu o profilování bude Společnost provádět analýzy nebo zpracování zaměřené na identifikaci uživatelských preferencí nabízených produktů a/nebo služeb za účelem jejich zlepšení a jejich většího přizpůsobení potřebám uživatele – a to jak seskupením údajů do sudých kategorií, tak vypracováním individuálních profilů – a bude používat údaje k provádění marketingových profilovacích prací s automatizovanými IT a tradičními metodami, jak je uvedeno v bodě E.

G. Měkký spam: E-mailovou adresu poskytnutou uživatelem při nákupu produktu nebo služby může společnost BFT použít k zasílání e-mailové komunikace týkající se přímého prodeje produktů nebo služeb podobných těm, které uživatel zakoupil (bez potřeby výslovného nebo předchozího souhlasu uživatele, tzv. „soft spamování“), za podmínky, že uživatel neuplatní své právo vznést námitku níže popsaným způsobem.

H. Tam, kde jsou údaje zadány do sekce „Přihlaste se k odběru newsletteru“, která se nachází na internetových stránkách, budou osobní údaje shromažďovány a používány výhradně k zasílání newsletteru BFT.

Zaškrtnutím zvláštních polí „Zaregistrovat se kodběru newsletteru“ a/nebo „Marketingová sdělení“ a/nebo „Telemarketing“ a/nebo „Profilování“ uživatel poskytuje svůj konsensus, přijímá podmínky uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí a povoluje zpracování svých osobních údajů, stejně jako výslovné prohlášení, že všechny poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé.

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
Právním důvodem pro zpracování na základě účelů uvedených v bodech A, B, C, D a E je provedení předsmluvních a smluvních opatření podle čl. 6 části 1 odst. b) nařízení.

Právním důvodem pro zpracování na základě účelů uvedených v bodech E, F a H výše je uživatelem svobodně poskytnutý souhlas podle čl. 6 části 1 odst. a) nařízení.

Právním důvodem pro zpracování na základě účelů uvedených v bodu G výše je legitimní zájem Společnosti podle čl. 6 části 1 odst. f) nařízení.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Uživatel může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním podle bodu G, stejně jako odvolat svůj souhlas se zpracováním dat podle bodů E,F a H poté, co poskytl svůj souhlas:

– pomocí konkrétního odkazu v dolní části stránky jakéhokoli reklamního e-mailu zaslaného společností BFT;

– změnou svých předvoleb na internetových stránkách v části „Můj účet“ - „Newsletter“ a/nebo „Marketingová sdělení“ a/nebo „Telemarketing“ a/nebo „Profilování“;

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ
S osobními údaji je nakládáno pomocí automatizovaných nástrojů pro přesný čas a účel, pro který byly shromážděny. Byla přijata zvláštní bezpečnostní opatření s cílem zabránit ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

NEPOVINNÝ STATUS PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ
S výjimkou toho, co je specifikováno pro údaje o prohlížení, může uživatel ve formulářích žádosti uvést své osobní údaje nebo je poskytnout za účelem získání konkrétní služby, vyžádat si informační materiál nebo jinou komunikaci. Neposkytnutí osobních údajů však může znemožnit sledování požadavků uživatele.

Poskytování údajů pro účely uvedené v bodech E,F a H je nepovinné. Odmítnutí souhlasu pro účely bodů E. a F nebude mít žádný dopad na poskytování služeb, jak je tomu i v případě výkonu práva nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, tzv. „soft spamming“ podle bodu G.

SDĚLOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří zasílají žádosti o informace, prodejní nebo reklamní materiály nebo o služby, jsou používány výhradně pro účely vyřízení těchto žádostí a mohly by se stát známými zaměstnancům nebo spolupracovníkům společnosti BFT přiřazeným k oddělení marketingu a IT a konkrétně oprávněným zpracovávat údaje, stejně jako společnostem Pallino & Co., Garden 65 Srl, Concerto SRL, MailChimp (jejichž zásady ochrany osobních údajů lze nalézt na následujícím odkazu https://mailchimp.com/legal/privacy/) a třetím stranám, které poskytují služby, jenž jsou doplňkové nebo klíčové pro činnosti společnosti BFT, všem jmenovaným zpracovatelům údajů podle čl. 28 nařízení.

Mimo tyto situace nebudou údaje sdělovány, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění požadavků soudních orgánů nebo veřejného bezpečnostního orgánu. Shromážděné údaje nesmějí být za žádných podmínek šířeny.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů s ohledem na účely uvedené v bodech A a B bude trvat po dobu potřebnou k provedení požadovaných služeb, k nimž bude připočtena zákonem stanovená dodatečná lhůta v souladu se stávajícími občanskoprávními, finančními a daňovými požadavky.

Zpracování osobních údajů ve vztahu k účelům uvedeným v bodě C je platné po dobu 18 měsíců od data, kdy byly údaje obdrženy po zadání do sekce „Žádost o informace“ na této internetové stránce http://www.bft-automation.com/

www.bft-automation.com, nebo od poslední aktualizace, kterou nám uživatel sdělil.

Zpracování osobních údajů ve vztahu k účelům uvedeným v bodě D je platné po dobu 18 měsíců od data, kdy byl životopis obdržen po zadání do sekce „Pracujte s námi“ na této internetové stránce http://www.bft-automation.com, nebo od poslední aktualizace, kterou nám uživatel sdělil.

Zpracování osobních údajů ve vztahu k účelům uvedeným v bodě E je platné po dobu 24 měsíců počínaje dnem, kdy byl předán souhlas, pokud jej uživatel neodvolá.

Zpracování osobních údajů ve vztahu k účelům uvedeným v bodě F je platné po dobu 12 měsíců počínaje dnem, kdy byl předán souhlas, pokud jej uživatel neodvolá.

Zpracování osobních údajů s odkazem na účely uvedené v bodech G a H pokračuje, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas.

Na konci této doby zpracování dat se údaje vymažou nebo trvale anonymizují.

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
Zvláštní práva jsou podle nařízení přiznána osobě, na kterou se osobní údaje vztahují. Uživatel má zejména, pokud existují podmínky a pokud zjevně nevyužije možnosti vzdání se práv udělených podle nařízení (čl. 23 nařízení), má právo:

• získat potvrzení o tom, že jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a v takovém případě získat přístup ke svým vlastním osobním údajům a jejich komunikaci (čl. 15 nařízení);

• mít jakékoliv nesprávné osobní údaje, které se jej týkají, doplněny, a také na začlenění jakýchkoliv neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení (čl. 16 nařízení);

• odvolat svůj souhlas, pokud je umístěn na konec zpracovávaných údajů, a nechat své osobní údaje bez neodůvodněného odkladu vymazat, pokud je to odůvodněné (čl. 17 nařízení);

• uložit omezení zpracování svých údajů (čl. 18 nařízení);

• přijímat své osobní údaje ve strukturovaném formátu pro každodenní použití, které lze číst pomocí automatického zařízení, a předat je jinému správci údajů (čl. 20 nařízení);

• zabránit omezení zpracování svých údajů (čl. 21 nařízení);

• podat stížnost řídícím orgánům.

Články 15 až 23 nařízení EU naleznete na tomto odkazu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Výše uvedená práva lze uplatnit přístupem do své „klientské oblasti“ na internetových stránkách, kde bude možné navázat na výše uvedená práva.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.