Organizační model a etický kodex

Normy 231/2001


Od února 2013 se společnost Bft řídí organizačním modelem, tedy systémem, kterým zavádí příslušné postupy k zamezení případných přestupků podle bývalé normy 231/2001.

Legislativní nařízení č. 231/2001 zavedlo do italského právního systému nejenom odpovědnost společností za přestupky spáchané s cílem uspokojit firemní zájmy nebo získat výhody, ale zejména možnost převzít organizační model, který je cenným nástrojem pro etickou, bezpečnou a odpovědnou práci v zájmu všech.

Společnost Bft S.p.a. vnímá potřebu zajistit správnost a transparentnost postupů při výkonu podnikových a hospodářských aktivit v zájmu svých zaměstnanců, očekávání společníků a své pověsti, a proto se rozhodla převzít a uvést do praxe model organizace, řízení a kontroly v souladu s výše uvedeným legislativním nařízením 231/2001.

Tato iniciativa, která následovala po implementaci systémů řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a UNI INAIL, postupné integraci těchto systémů do modelu 231 a vydání nového etického kodexu, je výsledkem přesvědčení, že přijetí modelu může být cenným nástrojem pro zvyšování povědomí ve vztazích se všemi subjekty, se kterými naše společnost na různých úrovních spolupracuje, s cílem zajistit správný, uvědomělý a odpovědný výkon jejich činnosti.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.