Sloupek pro ochranu citlivých oblastí

Zajištění bezpečnosti je stále naléhavější.

Ochrana silně frekventovaných veřejných prostranství se stala jednou z hlavních priorit dneška. Po četných útocích v době jen o něco málo delší než dvanáct měsíců je dnes automobilový terorismus jedním z hlavních důvodů celosvětových obav, protože používá nástroje, které jsou součástí každodenního života: auta, dodávky, nákladní auta.

Zabezpečení tzv. citlivých míst ale nemá bezprostřední efekt, protože nejohroženější místa jsou obvykle ta umělecky a kulturně atraktivnější.

Zajištění bezpečnosti osob bez ohrožení jejich svobodného pohybu bude v budoucnu úplně jiné, protože nebude narušen náš každodenní život, a přitom se budeme cítit všude v bezpečí.

 

ŽÁDOST O INFORMACE

Ale jak bude toto řešení vypadat?

Řešení, která zastaví těžká vozidla jedoucí vysokou rychlostí již nějakou dobu existují, ale ve většině případů jsou to rychle dostupné nouzové možnosti, která však nejsou esteticky a funkčně moc praktické: bloky a betonové květináče, bariéry typu Jersey a betonové zídky sice splňují požadovaný účel zablokovat přístupy, ale jejich umístění i přesun jsou obtížné a nepříjemně narušují vzhled míst, která mají chránit.
Jaké problémy souvisejí s těmito řešeními?
•    Pokud do nich narazí kamion rychlostí vyšší než 50 km/h, zpomalí sice jejich jízdu, ale nezvládnou náraz a jsou vytlačeny nad bod nárazu s nebezpečím zasažení osob v bezprostřední blízkosti.
•    Po umístění již nejdou přesunovat, pouze s pomocí jeřábů a vyškolených pracovníků, a to je časově i finančně náročné.
•    Blokováním příjezdu blokují také průjezd všech zásahových vozidel (sanitky, hasiči, policie).
•    Jejich nehezký vzhled znehodnocuje krásná místa, na kterých jsou umístěny.

Nejjednodušším a nejuniverzálnějším řešením je instalace a používání protiteroristických sloupků, pevných i mobilních, jež zachovávají městský vzhled podle požadavků místních samospráv, zaručují bezpečnost i při nárazech v rychlosti 80 km/h, a v případě potřeby umožní otevření automatizované brány pro usnadnění vjezdu záchranných vozidel nebo rychlou evakuaci oblasti.

Přejděte do sortimentu

Zkušenosti firmy bft jsou zárukou optimálního výsledku

Bft vždy dbala na požadavky těch, kteří mají za úkol kontrolu přístupu, a v průběhu času navrhla a vyvinula různé typy sloupků, které se dnes staly ideálním řešením pro naléhavý aktuální problém.
Po instalaci pomocí speciálních výkopů umístěných v cílových oblastech mají tyto sloupky řadu významných výhod:
•    Jsou navrženy v souladu s hlavními mezinárodními bezpečnostními normami (IWA a PAS68).
•    Mají vysokou odolnost vůči prolomení a jsou konstrukčně navrženy tak, aby zastavily vozidla o více než 7 tunách řítící se rychlostí 80 km/h.
•    Každý automatický protiteroristický sloupek má vlastní hydraulické čerpadlo, jež je i v případě poruchy zárukou udržení zavřených bran složených z více sloupků.
•    V případě náhlého výpadku proudu sloupek neklesne a lze ho snížit pouze prostřednictvím zvláštního ručního postupu.
•    Pevné i automatické sloupky vypadají stejně, aby instalační místo působilo stejnorodě a jednotně.
Zkušenosti získané v průběhu let a schopnost analyzovat situace ve všech možných vývojových směrech přivedlo Bft také k přemýšlení o tom, jak zabránit případné manipulaci s ovládacími mechanismy sloupků, takže jsou prakticky neohrozitelné.
Produkty, které Bft již instalovala v zemích s vysoký teroristickým rizikem, stále chrání bezpečnost lidí a mají prakticky nulový dopad na okolní prostředí, protože jsou vlastně součástí městského mobiliáře.

Firma Bft je zárukou maximální bezpečnosti a spolehlivosti, protože nabízí dlouhodobé zkušenosti získané v odvětví ochranných sloupků a navrhuje řešení šitá na míru potřebám každého zákazníka. 

Viz certifikáty