Technologie

Exkluzivní technologie, abyste byli o krok napřed.


d-track

Potřebný krok pro bezpečnou práci.
Tento inteligentní systém řízení točivého momentu se zakládá na využití mikroprocesorové techniky řídicích jednotek Bft. Získává data z několika ukazatelů, aktualizuje úroveň tahu potřebnou k provedení cyklu. D-Track také instalačnímu technikovi usnadňuje přípravu osvědčení vyžadovaných zákonem. Tradiční řídicí jednotky neumí "snímat" přesnou polohu brány a zvolí pak konstantní úrovně momentu a nemohou tak zajistit stabilní citlivost v čase během cyklů otevírání a zavírání. Řídicí jednotky BFT naopak zaznamenají i ty nejmenší změny v odporové síle brány či vrat způsobené například vlivem teplotních rozdílů nebo opotřebením, a mohou proto nastavit optimální točivý moment motoru. Tradiční řídicí jednotka naproti tomu není schopná rozpoznat změny v požadované tažné síle a hlásila by v tomto případě výskyt neexistujících překážek. Systém BFT je tedy zárukou maximální bezpečnosti systému a jeho dokonalé činnosti nezávisle na klimatických podmínkách, teplotě a stupni mechanického opotřebení.

er-ready

Nový kódovací systém pro přímé klonování dálkových ovladačů.
Spočívá na základě mikroprocesorové techniky a umožňuje klonovat jakékoli dálkové ovládání MITTO na dálkové ovládání MITTO REPLAY. Původní dálkové ovládání vlastně "naučí" druhý ovladačsprávný kód, který se pak automaticky přidá do paměti přijímače v okamžiku jeho prvního použití. To vše se děje na nejvyšší úrovni zabezpečení použitím bezpečné přenosové soustavy Rolling Code.

Silentech

Technologie Bft "Silentech" může díky pečlivému a trvalému výzkumu vnitřních mechanických komponentů našich motorů nabídnout celou řadu produktů, které patří k nejtišším na trhu.

EFO

EFO: je zařízení pro hydraulické sloupky, které umožňuje rychlé zvedání sloupku (asi 3 krát rychlejší než standardní rychlost), nezbytné v případě nouze. Zařízení se skládá z hydraulické nádrže o velmi vysokém tlaku, která při aktivaci zaručí další sílu, která se sčítá se sílou vyvíjenou hydraulickým čerpadlem. Systém se po použití obnoví automaticky bez nutnosti údržby.

IWA certification

Certifikace proti terorismu.
Výsuvný patník X-Pass B 330/1200 získal certifikaci Iwa se zatříděním jako zařízení proti terorismu. Při provádění crash testů jeden z těchto sloupků zastavil vozidlo těžké 7,2 t, které proti němu jelo rychlostí 80 kilometrů za hodinu. Perfektní řešení na ochranu citlivých budov jako jsou kasárna, banky a velvyslanectví před vniknutím potenciálně nebezpečných vozidel. Test byl proveden anglickou firmou Mira, která se specializuje na inovace ve světě techniky a testování výrobků.

Easy

Snadná dostupnost hydraulického čerpadla: toto řešení umožňuje rychlou údržbu bez použití jeřábu pro zvedání sloupku.

tri

Třífázový asynchronní motor: nevyžaduje žádnou údržbu a nabízí vysokou spolehlivost a tichý chod. Lze jej použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, protože nevytváří jiskry.

Encoder

Indukční snímač: je to bezkontaktní zařízení s vysokým rozlišením pro detekci překážek. Zaručí rychlé obrácení pohybu a zlepšuje plynulost celkového pohybu při zrychlování a zpomalování.

Block

Systém ojnice-klika: zařízení společně s nevratností pohybu redukčního převodu poskytuje vnitřní ochranu proti vandalům a zabraňuje neoprávněnému otevření brány.

Oil Gear

Redukční převod v olejové lázni: zařízení zajišťuje extrémní životnost, protože nevyžaduje údržbu; zaručuje nehlučnost a nevratnost pohybu.

inverter

Otáčení motoru pod neustálou kontrolou.
Měnič je elektronické zařízení, které umožňuje v každém okamžiku řídit rychlost otáčení motoru a zaručit bezpečnost a spolehlivost zařízení a prodloužit také jeho životnost. To díky tomu, že měnič snižuje namáhání mechanických dílů a vystavuje je menšímu stresu. Systém také umožňuje řídit časy otevírání a zavírání automatického systému.

rolling code

ecosol

Systém napájený sluneční energií, vhodný pro všechny instalace nízkého napětí.
Ecosol není jen technologie šetrná k životnímu prostředí, ale také praktické řešení pro brány a vrata, k nimž lze těžko přivést elektrickou energii ze sítě. Díky kompatibilitě se všemi starými i novými systémy na 24 V může být instalován v jakékoliv situaci. Ecosol je čistý, obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj.

24 V

Přesná, bezpečná a spolehlivá technologie.
Technologie 24V od Bft poskytuje optimální výkon s přesným nastavením zpomalení při zavírání a otevírání. Bezpečnost je dalším klíčovým aspektem, který zaručí zastavení a okamžité obrácení chodu v případě překážek. Účinnost této technologie je zárukou spolehlivosti výrobku.

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.