U-Control


Aplikacija U-Control

Najveća je prednost tehnologije omogućavanje uštede vremena i energije pa tako imamo više vremena za sebe.

Ali važno je i što tehnologija može pojednostaviti i ubrzati naše svakodnevne radnje. Izvesti automobil iz garaže, zatvoriti vrata, spustiti rolete kada znate da vas neko vrijeme neće biti: sve su to stvari koje radimo automatski, a koje sada u pravom smislu riječi postaju automatske.

Kontrolirajte sustav kućne automatizacije i kada ste daleko od kuće, saznajte u stvarnom vremenu kada se nešto otvorilo, blokiralo ili zatvorilo da biste intervenirali i napravili potrebne promjene. To je ono što poboljšava naše sposobnosti i pomaže nam da male stvari koje radimo svaki dan dovedemo do savršenstva.

Aplikacija U-Control

Tehničke informacije

Zahvaljujući funkciji GPS-a sada možete automatski kontrolirati sustav kućne automatizacije kad se god vaš pametan telefon nađe na unaprijed određenoj udaljenosti. Ova je funkcija iznimno korisna jer, primjerice, vaša vrata otvaraju se automatski kada dođete, što znači da uopće ne čekate. Ovo će biti drago osobito vozačima motocikala, pogotovo za kišnih dana! Možete upravljati s više sustava kućne automatizacije u isto vrijeme samo jednim klikom. Na primjer, kada otiđete iz kuće, zaključajte sve sustave kućne automatizacije jedinom dodirom gumba, uključujući i proizvode koje nije proizvelo poduzeće Bft, zahvaljujući usluzi B-Eba Wi-Fi instaliranoj na kartici Clonix. Pazilo se i na druge korisnike pa se ove značajke lako mogu dijeliti; kada instalirate i konfigurirate aplikaciju i B-Eba Wi-Fi, podijelite jedinstvenu poveznicu i ovlastite druge korisnike za kontrolu sustava kućne automatizacije. Instalira se automatski u samo nekoliko klikova i nije potrebna nova konfiguracija! Ako je potrebno, administrator uvijek može jednim klikom povući dopuštenja »gosta«. Da bi pravilno radila, kartica B-Eba Wi-Fi mora biti povezana na kućnu mrežu Wi-Fi uz pristup internetu. Po potrebi možete rabiti proširivače područja.

Video

Kako mogu oporaviti zaboravljenu zaporku?

Na zaslonu za prijavu ove aplikacije naći ćete poveznicu za oporavak zaporke.

Kako mogu vidjeti adresu e-pošte koja je korištena za stvaranje korisničkog računa za U-control?

Adresa e-pošte nalazi se na profilnom zaslonu

Što moram učiniti ako promijenim modem?

Nužno je ukloniti automatizaciju povezanu sa starim modemom i ponovno je spariti s novom wi-fi mrežom. To ćete učiniti na ovaj način:
1. kliknite na automatizaciju koju želite ponovno spariti
2. kliknite na "ADMIN“ (ADMINISTRATOR)
3. kliknite na " IMPOSTAZIONI AVANZATE“ (NAPREDNE POSTAVKE)
4. ponovno postavite karticu B-eba držeći pritisnutom tipku (koja se nalazi na kartici B-eba) u trajanju od 10 sekundi
5. pristupite povezivanju s Wi-Fi mrežom novog rutera

Što moram učiniti ako promijenim pametni telefon?

1. Ponovno postavite karticu B-eba držeći pritisnutom tipku (koja se nalazi na kartici B-eba) u trajanju od 10 sekundi
2. Preuzmite aplikaciju novog pametnog telefona i izvršite pristup uz pomoć svojih podataka
3. S novog pametnog telefona uklonite automatizaciju (kliknite na "ADMIN“ (ADMINISTRATOR), "IMPOSTAZIONI AVANZATE“ (NAPREDNE POSTAVKE), "ELIMINA“ (UKLONI))
4. Ponovno pristupite povezivanju upravo uklonjene mreže B-eba Wi-Fi s Wi-Fi mrežom

Što moram učiniti u ako mi ukradu pametni telefon?

1. Ponovno postavite karticu B-eba držeći pritisnutom tipku (koja se nalazi na kartici B-eba) u trajanju od 10 sekundi
2. Uđite u aplikaciju U-control uz pomoć novog pametnog telefona, koristeći iste podatke za prijavu koje ste koristili na prethodnom pametnom telefonu
3. Uklonite automatizaciju (kliknite na "ADMIN“ (ADMINISTRATOR), "IMPOSTAZIONI AVANZATE“ (NAPREDNE POSTAVKE), "ELIMINA“ (UKLONI))
4. Odspojite se od aplikacije (kliknite na stavke "PROFILO“ (PROFIL), "LOGOUT“ (ODJAVA))
5. Registrirajte se u aplikaciju U-control s novim korisničkim imenom i zaporkom i nastavite s povezivanjem aplikacije B-eba Wi-Fi s Wi-Fi mrežom

Ako koristim widget, automatizacija ne odgovara i nemam nikakve povratne informacije o pomicanju dvorišnih vrata ograde

Provjerite postavke svojeg pametnog telefona, ovo ponašanje možda je prouzročeno funkcijom baterije ŠTEDNJA ENERGIJE

Je li moguće ukloniti primanje obavijesti od aplikacije U-control?

Push obavijesti moguće je ukloniti u namjenskom odjeljku vašeg pametnog telefona, pristupite aplikaciji u odjeljku „upravljanje aplikacija“ vašeg pametnog telefona i izmijenite postavke za „obavijesti“

Koliko korisnika može koristiti jedan operator s aplikacijom U-control?

Uređaj podržava do 6 korisnika po operatoru (jedan korisnik administrator i 5 korisnika s pozivnicom)

  Store

  App Store
  Preuzmi
  Google Play
  Preuzmi

  Došlo je do nepredviđene pogreške, molimo ponovno učitajte stranicu ili pokušajte naknadno.