Privacy Policy


OPĆI PRAVILNIK MREŽNOG MJESTA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

 

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
Sljedeće informacije navedene su u skladu s čl. 13. Uredbe EU 2016/679 (u nastavku »Uredba«) za one koji se služe dostupnim uslugama polazeći s mrežne adrese http://www.bft-automation.com. Pri pregledavanju mrežnog mjesta o korisnicima se mogu prikupiti informacije koje čine osobne podatke prema Uredbi. Ovaj pravilnik o zaštiti privatnosti primjenjuje se isključivo na gore navedeno mrežno mjesto i ne odnosi se na druga mrežna mjesta kojima korisnik pristupa pomoću poveznica dostupnih na ovom mrežnom mjestu.

VODITELJ OBRADE PODATAKA
Voditelj je obrade podataka društvo BFT S.p.A. sa sjedištem na adresi Via Lago di Vico, 44, Schio (Vincenza), Italija (u nastavku »Bft« ili »društvo«).

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA, »SZP«
Grupa Somfy, kojeg je društvo dijelom, odredilo je službenika za zaštitu podataka u skladu s čl. 37. Uredbe, kojem se možete obratiti na sljedeću adresu e-pošte: dpo@somfy.com

LOKACIJA OBRADE PODATAKA
Podaci povezani s mrežnim uslugama na ovom mrežnom mjestu obrađuju se u prethodno navedenom sjedištu društva Bft, a njima rukuje određeno osoblje imenovano za obradu, kao i vanjski tehničari za upravljanje i održavanje, koje su imenovale osobe nadležne za obradu.

SVRHA OBRADE PODATAKA
Osobni podaci obuhvaćeni obradom odnose se na informacije koje korisnik pruža u trenutku pristupa i/ili pri registraciji za mrežno mjesto društva ili kada traži pružanje određene usluge (ime i prezime, osobne pojedinosti za kontakt (adresa e-pošte, telefonski broj), korisničko ime i lozinka za prijavu).

Podaci pregledavanja

Tijekom uobičajenog poslovanja informacijsko-tehnološkim sustavima i softverskim postupcima određenima za funkcioniranje ovog mrežnog mjesta pribavljaju se osobni podaci čiji se prijenos implicitno podrazumijeva pri upotrebi internetskih komunikacijskih protokola. Riječ je o informacijama koje se prikupljaju ne kako bi se povezali s identificiranim pojedincima već koje bi zbog vlastite prirode obradom i povezivanjem s podacima koji se nalaze u posjedu trećih osoba mogle dovesti do identifikacije korisnika. Ta kategorija podataka obuhvaća adrese IP ili nazive računalnih domena kojima se služe korisnici koji pristupaju mrežnom mjestu, adrese URI (Uniform Resource Identifier) zatraženih resursa, vrijeme zahtjeva, metodu upotrijebljenu za slanje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivenu kao odgovor, brojčanu šifru koja označava stanje podatkovnog odgovora poslužitelja (uspješno, pogreška itd.) i ostale parametre u vezi s operativnim sustavom i korisnikovim informacijsko-tehnološkim okruženjem. Ovi podaci upotrebljavaju se isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih informacija o upotrebi mrežnog mjesta.

Podaci koje korisnik dobrovoljno pruža

Neobvezno, izričito i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese navedene na ovom mrežnom mjestu i sastavljanje posebno pripremljenih obrazaca dovodi do naknadnog dobivanja adresa e-pošte i ostalih osobnih podataka upisanih u elektroničku poruku, kao i podataka o pošiljatelju/korisniku, koji su potrebni kako bi se odgovorilo na zahtjeve ili pružila usluga.

Za posebne usluge pružaju se zasebni koncizni pravilnici o zaštiti privatnosti.

KOLAČIĆI (ako se upotrebljavaju samo sesijski kolačići)
Informacijsko-tehnološke tehnike ne upotrebljavaju se da bi se izravno pribavili korisnikovi osobni identifikacijski podaci.

Kolačići se ne upotrebljavaju kako bi se dobili osobni podaci niti su oni takozvani trajni kolačići bilo koje vrste, tj. sustavi za praćenje korisnika.

Upotreba takozvanih sesijskih kolačića (koji se ne pohranjuju trajno na korisnikovu računalu, već nestaju kada se preglednik zatvori) strogo je ograničena na prijenos sesijskih identifikacijskih podataka (koji se sastoje od nasumičnih brojeva koje stvara poslužitelj) potrebnih za sigurno i učinkovito pregledavanje mrežnog mjesta.

Takozvani sesijski kolačići koji se upotrebljavaju na ovom mrežnom mjestu ne služe se drugim informacijsko-tehnološkim tehnikama kojima bi se potencijalno mogla narušiti korisnikova privatnost pri pregledavanju, a oni ni ne omogućavaju dobivanje korisnikovih osobnih identifikacijskih podataka.

Kako bi deaktivirao instalirane kolačiće, korisnik treba promijeniti postavke svog preglednika. Uzmite u obzir da u tom slučaju mrežno mjesto ili neke njegove funkcije možda neće ispravno raditi. Postupak koji treba primijeniti ovisi o vrsti preglednika. Za detaljne informacije kliknite na neku od sljedećih poveznica:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Ako preglednik kojim se služite nije naveden, informacije o tome kako dalje postupati možete pronaći na mrežnom mjestu www.aboutcookies.org ili kliknite na odjeljak »Pomoć« na svom pregledniku.

SVRHE OBRADE
Korisnikovi osobni podaci, dobrovoljno dani i dobiveni u vezi s aktivnostima društva, zakonito se i ispravno obrađuju u sljedeće svrhe:

A. Podaci se prikupljaju i upotrebljavaju isključivo u svrhe izravno povezane i ključne za registraciju i aktivaciju računa, kao i za pružanje usluga koje društvo nudi.

B. Podaci se prikupljaju i upotrebljavaju isključivo u svrhe izravno povezane i ključne za registraciju pretplate na časopis »BfT Informa«, kao i za pružanje usluga koje društvo nudi.

C. Ako se upišu podaci u odjeljak »Traženje informacija« koji se nalazi na internetskom mjestu, osobni podaci prikupljaju se i upotrebljavaju isključivo radi udovoljavanja i bavljenja povezanim zahtjevima za informacijama koje je korisnik podnio.

D. Ako se upišu podaci u odjeljak »Surađujte s nama«, osobne podatke navedene u životopisu Bft obrađuje samo u opsegu povezanom s radnim mjestom ili sličnima.

E. Samo na temelju posebne i jasne korisnikove privole i dok se ona ne povuče (čl. 7. Uredbe), osobni podaci obrađuju se – i upotrebom automatiziranih sustava za kontakt poput e-pošte, faksa, poruka poput MMS-a (usluga razmjene multimedijskih poruka) ili SMS-a (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka) i poziva bez intervencije operatera i tradicionalnim sredstvima i upotrebom telefona, mobilne ili zemaljske linije s operaterom (takozvani telemarketing) – radi slanja relevantne prodajne ponude i/ili u vezi s proizvodima i/ili uslugama društva i radi slanja oglašivačkog materijala povezanog s prethodno spomenutim proizvodima ili uslugama ili prodajnom komunikacijom, kao i radi provedbe istraživanja tržišta, čak i izravno u svrhu procjene razine korisničkog zadovoljstva (takozvane »marketinške« svrhe).

F. Samo na temelju posebne i jasne korisnikove privole i dok se ona ne povuče (čl. 7. Uredbe), podaci se mogu upotrebljavati za izradu profila, uključujući istraživanje tržišta i slanje anketa ili upitnika o korisničkom zadovoljstvu u pogledu proizvoda i/ili usluga društva. Uz privolu za izradu profila društvo provodi analize ili obradu s ciljem utvrđivanja preferencija pri upotrebi ponuđenih proizvoda i/ili usluga kako bi ih se unaprijedilo i prilagodilo korisnikovim potrebama – i grupiranjem podataka u ravnomjerne kategorije i razradom pojedinačnih profila – a društvo i upotrebljava podatke za izradu marketinških profila pomoću informacijsko-tehnoloških i tradicionalnih metoda kako je predviđeno u točki E.

G. Blaža neželjena pošta: Na adresu e-pošte koju korisnik pruži pri kupnji proizvoda i usluge Bft može slati elektroničke poruke u vezi s izravnom prodajom proizvoda ili usluga sličnih onima koje je korisnik kupio (bez potrebe za izričitom ili prethodnom privolom korisnika, tzv. »blaža neželjena pošta«) pod uvjetom da korisnik ne zatraži ostvarivanje svog prava na prigovor na načine bolje opisane u nastavku.

H. Ako se upišu podaci u odjeljak »Prijavi se za bilten« koji se nalazi na internetskom mjestu, osobni podaci prikupljaju se i upotrebljavaju isključivo za slanje biltena društva Bft.

Označavanjem potvrdnih okvira »Prijavi se zabilten« i/ili »Marketinška komunikacija« i/ili »Telemarketing« i/ili »Izrada profila« korisnik daje svoju privolu, prihvaća uvjete iz Pravilnika o zaštiti privatnosti, odobrava obradu svojih osobnih podataka i izričito izjavljuje da su svi osobni podaci točni i istiniti.

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU PODATAKA
Pravna osnova za obradu na temelju svrha navedenih u točkama A., B., C., D. i E. provedba je predugovornih i ugovornih mjera u skladu s čl. 6., st. 1., točkom (b) Uredbe.

Pravna osnova za obradu na temelju svrha navedenih u prethodno navedenim točkama E., F. i H. jest korisnikova dobrovoljno dana privola u skladu s čl. 6., st. 1., točkom (a) Uredbe.

Pravna osnova za obradu na temelju svrha navedenih u prethodno navedenoj točki G. legitimni je interes društva u skladu s čl. 6., st. 1. točkom (f) Uredbe.

POVLAČENJE PRIVOLE
U bilo kojem trenutku korisnik može prigovoriti na obradu prema točki G., kao i opozvati svoju privolu na obradu podataka prema točkama E.,F. i H. nakon davanja privole:

– pomoću posebne poveznice pri dnu stranice bilo koje oglašivačke elektroničke poruke koju je poslalo društvo Bft

– promjenom svojih željenih postavki na mrežnom mjestu u odjeljku »Moj račun« – »Bilten« i/ili »Marketinška komunikacija« i/ili »Telemarketing« i/ili »Izrada profila«

NAČINI OBRADE
Osobnim podacima rukuje se pomoću automatiziranih alata u onom nužnom razdoblju i u onu nužnu svrhu za koje su prikupljeni. Posebne sigurnosne mjere usvojene su radi sprječavanja gubitka podataka, nezakonite ili neispravne upotrebe i neovlaštenog pristupa.

NEOBVEZNI STATUS DAVANJA PODATAKA
Uz iznimku onog što je određeno za podatke pregledavanja, korisnik slobodno navodi svoje osobne podatke u obrascima zahtjeva ili ih pružiti u svrhu nabave određene usluge, traženja informativnog materijala ili druge komunikacije. Međutim, nepružanje osobnih podataka može onemogućiti obradu korisnikovih zahtjeva.

Pružanje podataka u svrhe navedene u točkama E.,F. i H. neobvezno je. Odbijanje davanja privole za svrhe navedene u točkama E. i F. nema nikakvih posljedica na pružanje usluga, što vrijedi i za ostvarivanje prava na prigovor na obradu vlastitih podataka, tzv. »blažu neželjenu poštu« prema točki G.

PRIOPĆAVANJE I DISTRIBUCIJA PODATAKA
Osobni podaci koje pruže korisnici koji šalju zahtjeve za informacijama, prodajom ili oglašivački materijal ili koji traže usluge upotrebljavaju se isključivo u svrhu obrade tih zahtjeva i mogu postati poznati zaposlenicima ili suradnicima u društvu Bft koji su dodijeljeni odjelu za marketing i informacijsku tehnologiju i koji su posebno ovlašteni za obradu tih podataka, kao i društvima Pallino & Co., The Uncommon Factory, Concerto Srl, MailChimp (čiji se pravilnik o zaštiti podataka može pronaći na sljedećoj poveznici https://mailchimp.com/legal/privacy/) i trećim osobama koji pružaju usluge koje nadopunjavaju BFT-ove aktivnosti ili su za njih ključne; a svi su oni imenovani izvršitelji obrade podataka u skladu s čl. 28. Uredbe.

Pored ovih situacija ovi se podaci ne priopćavaju osim kada je to nužno kako bi se ispunili zahtjevi sudskih vlasti ili sigurnosnog tijela javne vlasti. Prikupljeni podaci ne distribuiraju se ni pod kojim uvjetima.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA
Obrada osobnih podataka u vezi sa svrhama navedenima u točkama A. i B. traje u razdoblju potrebnom da se provedu zatražene usluge, a kojem se dodaje zakonski predviđeno dodatno razdoblje u skladu s trenutačnim građanskim, financijskim i poreznim zahtjevima.

Obrada osobnih podataka u vezi sa svrhama navedenima u točki C. valjana je 18 mjeseci počevši od datuma kada su podaci primljeni nakon upisa u odjeljak »Traženje informacija« http://www.bft-automation.com ili posljednjeg ažuriranja o kojem nas je korisnik obavijestio.

Obrada osobnih podataka u vezi sa svrhama navedenima u točki D. valjana je 18 mjeseci počevši od datuma kada je životopis primljen nakon upisa u odjeljak »Surađujte s nama« http://www.bft-automation.comili od posljednjeg ažuriranja o kojem nas je korisnik obavijestio.

Obrada osobnih podataka u vezi sa svrhama navedenima u točki E. valjana je 24 mjeseca počevši od datuma davanja privole osim ako je korisnik nije povukao.

Obrada osobnih podataka u vezi sa svrhama navedenima u točki F. valjana je 12 mjeseci počevši od datuma davanja privole osim ako je korisnik nije povukao.

Obrada osobnih podataka u vezi sa svrhama navedenima u točkama G. i H. nastavlja se dok korisnik ne povuče privolu.

Po isteku ovog razdoblja obrade podataka oni se brišu ili se trajno anonimiziraju.

PRAVA UKLJUČENIH STRANA
Posebna prava dana su Uredbom osobi na koju se osobni podaci odnose. Posebice, korisnik, kada za to postoje uvjeti i očito kada se ne odrekne prava danih Uredbom (čl. 23. Uredbe), ima pravo

• dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci ili ne i, u slučaju da se obrađuju, dobiti pristup svojim osobnim podacima i komunikaciji o njima (čl. 15. Uredbe)

• ishoditi izmjenu svojih netočnih osobnih podataka, kao i nadopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim i pružanjem dodatne izjave (čl. 16. Uredbe)

• povući svoju privolu, gdje se nalazi pri dnu obrađenih podataka, i ishoditi brisanje svojih osobnih podataka bez neopravdane odgode, gdje je to opravdano (čl. 17. Uredbe)

• ograničiti obradu svojih podataka (čl. 18. Uredbe)

• primiti osobne podatke u strukturiranom formatu, za svakodnevnu upotrebu, koji se mogu pročitati automatskim uređajem, kao i poslati ih drugom voditelju obrade podataka (čl. 20. Uredbe)

• prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu svojih osobnih podataka (čl. 21. Uredbe)

• poslati pritužbu mjerodavnim tijelima.

Članci od 15. Do 23. Uredbe EU-a mogu se pročitati na ovoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Prethodno spomenuta prava mogu se ostvariti pristupanjem »Području za klijente« na mrežnom mjestu gdje se mogu poduzeti koraci u vezi s tim pravima.

Došlo je do nepredviđene pogreške, molimo ponovno učitajte stranicu ili pokušajte naknadno.