Συστήματα αυτοματισμού για εμπορική χρήση

Τεχνολογία στην υπηρεσία των εταιρειών.

Η Bft προσφέρει υπερσύγχρονες λύσεις σχεδιασμένες ώστε να ικανοποιούν όλες τις τεχνικές και λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστατών που απασχολούνται στον τομέα του Αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κτήρια. Με την πάροδο των χρόνων, σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε μεγάλη ποικιλία τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, τα οποία υποστηρίζονται από λογισμικό ικανό να ελέγχει ταυτόχρονα αρκετά συστήματα χειρισμού, ακόμα και εξ αποστάσεως.

Χάρη στην τεχνογνωσία μας στον αυτοματισμό πρόσβασης για βιομηχανικές και εμπορικές δομές, μπορούμε να προσφέρουμε στους εγκαταστάτες τα καλύτερα προϊόντα αλλά και την τεχνική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών, μέσα από την οργάνωση επιτόπιας εκπαίδευσης στη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες της Bft που έχουν σχεδιαστεί για τον τομέα του Αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κτήρια.

Υπηρεσίες

Ο επαγγελματισμός και η αριστεία δεν περιορίζονται στο προϊόν ενώ μετρώνται και ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BFT

Η Bft δεν παρέχει εγγυήσεις μόνο για ποιοτικά προϊόντα και αποτελεσματικές λύσεις, αλλά και για υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν να τοποθετήσουν μια μπάρα αντί ένα κολωνάκι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συνεχής οργάνωση τεχνικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για εξειδικευμένους εγκαταστάτες, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη τη σειρά και τα πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κτήρια.

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την υλοποίηση ιδιαίτερα σύνθετων λύσεων, οι ειδικευμένοι τεχνικοί μας θα είναι σε θέση να σας βοηθήσουν στα στάδια της πρώτης εγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν στη χώρα σας. Στην εγκατάσταση του συστήματος περιλαμβάνεται επίσης μια συνεδρία επιτόπιας εκπαίδευσης για τους ανθρώπους που θα συντηρούν το σύστημα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WEBEX

Προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτεταμένη εξυπηρέτηση και να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των διεθνών πελατών μας, έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή τεχνικών μαθημάτων και αναλυτικής βοήθειας προς τους πελάτες, προσφέροντάς τους την απαραίτητη τεχνογνωσία για τα προϊόντα Αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κτήρια.

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Οι υπηρεσίες της Bft εκτείνονται και στη διαχείριση αυτόματων θυρών, με την παροχή υπηρεσίας για κοπή εγκάρσιων στηριγμάτων και τη συναρμολόγηση αυτόματων θυρών που κατασκευάζονται κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, διασφαλίζοντας γρήγορους χρόνους εκτέλεσης και παράδοσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνία

Παρουσιάστηκε κάποιο απροσδόκητο σφάλμα: επαναφορτώστε τη σελίδα ή δοκιμάστε ξανά αργότερα.