Πιστοποιήσεις

Πρώτα η ποιότητα.


Για εμάς η ποιότητα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση, και γι' αυτό όλα τα προϊόντα της Bft έχουν τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των συστημάτων αυτοματισμού και τη σταθερότητα της επιχειρηματικής δομής μας.

UNI EN ISO 9001

Διεθνής πιστοποίηση διαχείρισης εταιρείας.
Εστιάζοντας στην ικανοποίηση των πελατών, καθορίζει τις συνολικές προδιαγραφές ποιότητας ενός συστήματος εταιρικής διαχείρισης, για την καλύτερη οργάνωση της εσωτερικής δομής και των εξωτερικών σχέσεων, ειδικότερα αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.

Λήψη
UNI EN ISO 14001

Διεθνής πιστοποίηση διαχείρισης εταιρείας.
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της BFT S.p.a. είναι πιστοποιημένο κατά UNI EN ISO 14001. Αυτή η εταιρική πιστοποίηση αποκτήθηκε από την Bft ως εγγύηση της μέριμνας για την περιβαλλοντική προστασία που πάντα συνοδεύει την ανάπτυξη μιας μεγάλης εταιρείας.

Λήψη
CE

Ευρωπαϊκή υποχρεωτική αυτοπιστοποίηση προϊόντων που εγγυάται συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας.

ΕΟΦ

Eγκεκριμενος οικονομικος φορεας (ΕΟΦ) στην ευρωπη.