Συστάσεις: Valleogra Distribuzione, Schio (VI), Italy

Valleogra Distribuzione, Schio (VI), Italy


Απαίτηση

The street had a number of apartment buildings and only a limited number of spaces available for parking cars. The client needed to prevent third parties from parking on his property.

Λύση

Bft, through its local Service Centre, supplied a solution consisting of four Stoppy MBB 219-700, two light-crown totems, six Ranch B fixed bollards and one Ranch R tilting bollard.

ειδοποίηση για κατάχρηση
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Η συμβουλή εστάλη επιτυχώς.

Συστάσεις

Συμβουλευτείτε την ενότητα που αφορά αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις μας.