THALIA


Řídicí jednotka s displejem pro jeden nebo dva 24V pohony křídlových bran s 300+ 300 W.

Technologie
  • Dynamické rízení kroutící síly
  • 24 V
  • Potřebný krok pro bezpečnou práci. Tento inteligentní systém řízení točivého momentu se zakládá na využití mikroprocesorové techniky řídicích jednotek Bft. Získává data z několika ukazatelů, aktualizuje úroveň tahu potřebnou k provedení cyklu. D-Track také instalačnímu technikovi usnadňuje přípravu osvědčení vyžadovaných zákonem. Tradiční řídicí jednotky neumí "snímat" přesnou polohu brány a zvolí pak konstantní úrovně momentu a nemohou tak zajistit stabilní citlivost v čase během cyklů otevírání a zavírání. Řídicí jednotky BFT naopak zaznamenají i ty nejmenší změny v odporové síle brány či vrat způsobené například vlivem teplotních rozdílů nebo opotřebením, a mohou proto nastavit optimální točivý moment motoru. Tradiční řídicí jednotka naproti tomu není schopná rozpoznat změny v požadované tažné síle a hlásila by v tomto případě výskyt neexistujících překážek. Systém BFT je tedy zárukou maximální bezpecnosti systému a jeho dokonalého fungování nezávisle na klimatických podmínkách, teplote a stupni mechanického opotrebení.

  • Přesná, bezpečná a spolehlivá technologie Technologie 24V od Bft poskytuje optimální výkon s přesným nastavením zpomalení při zavírání a otevírání. Bezpečnost je dalším klíčovým aspektem, který zaručí zastavení a okamžité obrácení chodu v případě překážek. Účinnost této technologie je zárukou spolehlivosti výrobku.

Seznam výrobků
THALIA P 120V

THALIA LEB - 12x14 LARGE ENCLOSURE WITH 9AMP/H BATTERIES

THALIA P

Ovládací panel pro 1 nebo 2 pohony 24V pro elektromechanické a hydraulické křídlové brány s elektrickým zámkem, pro velmi složité systémy

THALIA

Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány

THALIA 120V

Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány

THALIA

Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány

Došlo k neočekávané chybě, obnovte stránku, nebo to zkuste později.