PERSEO CBE 230.P SD

Šifri proizvoda D113812 00002

Upravljačka jedinica sa sustavom U-Link, prijamnikom i s ugrađenim sustavom zagrijavanja (do -40°C) za elektromehaničke i hidrauličke parkirne stupove. Istovremeno može upravljati s 4 parkirna stupa (ili maksimalno 2 Xpass 1200) Primjena: Upravljačka jedinica za pomicanje od 1 do 4 monofaznih automatskih stupića (paralelno) (ili maksimalno 2 XPASS B 330/1200) Napajanje pločice: 230 V ac monofazno. Napajanje izlaza: 230 V ac monofazno, 12A maks. Glavne karakteristike: izvadive stezaljke, digitalno programiranje, troznamenkasti zaslon, konektor za programator Proxima, isporučen dvokanalni prijemnik sa 2048 kodova, grijač za rad do -40°C, kompletan držač anti-terorističkih stupića, 11 ulaza, 9 izlaza. Glavne funkcije: međusobno povezivanje U-Link, automatsko zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje, upravljanje s prisutnim čovjekom, automatsko ili poluautomatsko, upravljanje krajnjim prekidačima kod otvaranja i zatvaranja, priprema za UPS.

Tehnologije
Napajanje sučelja 220-230 V
Start Da
Max. n. transmitters 2048
Open Da
Programming Zaslon
Close Da
Power supply accessories 24V - 1A
Međupovezivanje Da
Configurable input Da
Light sensor Da
Bljeskalica ne
Maximum output 350 W
Stop Da
Configurable AUX 1 24V - 0,5A

Došlo je do nepredviđene pogreške, molimo ponovno učitajte stranicu ili pokušajte naknadno.