בולרד קבוע למניעת גישה לתקופות ארוכות. מוברגים לקרקע, מטרתם לחסום גישה לנקודת גישה או לדרך. הם יכולים לשלב את השימוש בבולרדים אוטומטיים או אוטומטיים למחצה.

רשימת מוצרים
RANCH B 219/500 L

Fixed bollard used for long-term access prevention. Height 490 mm and diameter 219 mm.

RANCH B 219/500 L - RAL

Fixed bollard used for long-term access prevention. Height 490 mm and diameter 219 mm.

RANCH B 219/500 LI

Fixed bollard used for long-term access prevention. Height 490 mm and diameter 219 mm.

RANCH B 219/700 L

Fixed bollard used for long-term access prevention. Height 700 mm and diameter 219 mm.

RANCH B 219/700 L - RAL

Fixed bollard used for long-term access prevention. Height 700 mm and diameter 219 mm.

RANCH B 219/700 LI

Fixed bollard used for long-term access prevention. Height 700 mm and diameter 219 mm.

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

ALLU
P800104

ספק כוח לבולרדים קבועים Ranch E

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.