PERSEO


לוח בקרה אוניברסלי עבור מפעיל אחד או שניים 230 וולט.

טכנולוגיות
רשימת מוצרים
PERSEO CBE 230.P SD

יחידת בקרה עם מערכת U-Link, מקלט ומעגל חימום משולב (עד ‎-40 מעלות צלזיוס) עבור בולרדים אלקטרומכניים והידראוליים. יכולת ניהול עד 4 בולרדים בו זמנית (או ‎2 Xpass 1200 לכל היותר)

PERSEO O

לוח בקרה עבור Stoppy O עבור 1 עד 4 מפעילים. לא כולל מקלט

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.