ARES VELOCE SMART BT A

κατάλογος (PDF)

Γρήγορο σύστημα χειρισμού 24 V για εντατική χρήση για συρόμενες αυλόπορτες βάρους έως και 500 kg και ταχύτητα χωρίς φορτίο 25 m/min, ή έως και 1.000 kg και ταχύτητα χωρίς φορτίο 18 m/min. Η μέγιστη ταχύτητα που επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα από την γκαραζόπορτα εξαρτάται από την κατάστασή της. Σύστημα χειρισμού εξοπλισμένο με ηλεκτρομηχανικό διακόπτη ορίου. Έλεγχος ροπής χάρη στην τεχνολογία D-Track. Η μονάδα ελέγχου είναι ρυθμισμένη για επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου U-Link. Η ιδανική λύση για περιπτώσεις που απαιτούν γρήγορες ταχύτητες λειτουργίας, μειωμένους χρόνους αναμονής και υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Κύρια χαρακτηριστικά

Ταχύτητα: Το γρήγορο άνοιγμα του ARES SMART BT μειώνει τους χρόνους αναμονής και επιτρέπει την πιο γρήγορη πρόσβαση, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ασφάλεια: Η γρήγορη ταχύτητα λειτουργίας σημαίνει ότι το ARES VELOCE SMART BT A κλείνει γρήγορα, μειώνοντας τον κίνδυνο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

U-Link: Το σύστημα χειρισμού ARES VELOCE SMART BT είναι συμβατό με το πρωτόκολλο επικοινωνίας U-Link, μέσω του ενσωματωμένου πίνακα ελέγχου MERAK SV 24 V.

D-Track: Ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ροπής που ενημερώνει το επίπεδο ροπής το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση της λειτουργίας, επιτρέποντάς του να λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία ή τον βαθμό φθοράς της συσκευής.

Εξατομικευμένο κλειδί: Η απασφάλιση με μοχλό διευκολύνει την απελευθέρωση του μοτέρ και το εξατομικευμένο κλειδί είναι μοναδικό, παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια.

Μπροστινές βίδες: Με την τοποθέτηση των βιδών στερέωσης στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος, η εγκατάσταση και η συντήρηση είναι ευκολότερες και πιο βολικές, ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.

Technologies

24V

Μια ασφαλής και αξιόπιστη τεχνολογία ακριβείας Η τεχνολογία 24V της Bft διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση με μια υψηλής ακρίβειας ρύθμιση επιβράδυνσης στο κλείσιμο και στο άνοιγμα. Η ασφάλεια αποτελεί μια άλλη βασική πτυχή, με τη διασφάλιση του άμεσου σταματήματος και της αναστροφής κίνησης σε περίπτωση παρουσίας εμποδίων. Η απόδοση της τεχνολογίας αποτελεί μια εγγύηση της αξιοπιστίας του προϊόντος.

ER - READY

Το νέο σύστημα κωδικοποίησης για άμεση αντιγραφή (κλωνοποίηση) τηλεχειριστηρίων Βασιζόμενο στην τεχνολογία μικροεπεξεργαστή, αυτό το σύστημα επιτρέπει την αντιγραφή (κλωνοποίηση) οποιουδήποτε τηλεχειριστηρίου MITTO σε ένα τηλεχειριστήριο MITTO REPLAY. Στην πράξη, το πρώτο τηλεχειριστήριο "μαθαίνει" στο δεύτερο τηλεχειριστήριο τον σωστό κωδικό ο οποίος αποθηκεύεται αυτόματα στον δέκτη την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται. Όλα συμβαίνουν στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας χάρη στη χρήση του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης με μεταβαλλόμενο κωδικό.

Δυναμική διαδρομή

Η ώθηση που απαιτείται για τον ασφαλή χειρισμό. Ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ροπής βασισμένο στην τεχνολογία μικροεπεξεργαστή των μονάδων ελέγχου BFT. Λαμβάνοντας δεδομένα από διάφορες ενδείξεις, ενημερώνει το επίπεδο ώθησης που χρειάζεται για την εκτέλεση του χειρισμού. Το D-Track επίσης διευκολύνει τον εγκαταστάτη να παρέχει τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Οι συμβατικές μονάδες ελέγχου δεν "διαβάζουν" την επακριβή θέση της πύλης και συνεπώς εφαρμόζουν σταθερά επίπεδα ώθησης, χωρίς να διασφαλίζεται η σταθερή ευαισθησία κατά τη διάρκεια του ανοίγματος και του κλεισίματος. Οι συσκευές ελέγχου της BFT καταγράφουν την παραμικρή διαφοροποίηση της δύναμης της πύλης ή της πόρτας, για παράδειγμα λόγω διαφοράς θερμοκρασίας ή φθοράς, παρέχοντας συνεχώς τη βέλτιστη ροπή στο μοτέρ. Μια συμβατική μονάδα ελέγχου δεν θα μπορούσε να εντοπίσει αυτές τις διαφοροποιήσεις ώθησης, γεγονός που θα οδηγούσε στην ένδειξη της παρουσίας εμποδίων τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Συνεπώς, το σύστημα BFT εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια του συστήματος και την άριστη λειτουργία του, ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες, τη θερμοκρασία ή το βαθμό μηχανικής φθοράς.

EE LINK

Για γρήγορο και ασφαλή προγραμματισμό. Το EELINK είναι ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί από την BFT και το οποίο, μέσω σύνδεσης με προγραμματιστές χειρός (Unipro, Uniradio και Proxima), επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων από συστήματα αυτοματισμού προς υπολογιστές και το αντίστροφο. Έτσι, το EEdbase ή U-base, οι βάσεις δεδομένων με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα εγκατεστημένα συστήματα, είναι συνεχώς ενημερωμένα. Χάρη σε αυτό το λογισμικό, είναι εφικτή η συσχέτιση των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων με το κάθε σύστημα: διεύθυνση και στοιχεία κατόχου, όνομα του τεχνικού συντήρησης, ονόματα των κατόχων τηλεχειριστηρίων, κ.λπ. Με το EElink, απλώς πατάτε λίγα κουμπιά και διαχειρίζεστε εύκολα τη βασική ή προληπτική συντήρηση για τον κάθε πελάτη. Ακόμη και διαδικασίες που κάποτε ήταν περίπλοκες, τώρα γίνονται πιο εύκολες: για παράδειγμα, η εκ νέου διαμόρφωση της μονάδας ελέγχου ή του ασύρματου δέκτη σε περίπτωση αντικατάστασης ή εγκατάστασης ενός πίνακα ελέγχου, ξεκινώντας από μια τυπική ή προσαρμοσμένη διαμόρφωση.

U-Link

Μια ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας για όλους τους τύπους μονάδων ελέγχου και δεκτών. Τα πρωτοποριακά συστήματα διασυνδεσιμότητας που αναπτύσσονται από την Bft, μαζί με τις λύσεις ασύρματης σύνδεσης στο πεδίο του αυτοματισμού σημείου πρόσβασης ενοποιούνται μέσω του νέου πρωτοκόλλου επικοινωνίας συστήματος U-Link. Μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να λειτουργεί με τη χρήση συγκεκριμένων πυλών για κάθε τύπο φυσικού μέσου και πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Για να διευκολύνει πλήρως τους εγκαταστάτες κατά τη δημιουργία του συστήματος και κατά τη συντήρηση, η Bft μπορεί να προσφέρει λύσεις που βασίζονται σε συστήματα μετάδοσης Bluetooth σε τοπικά και TCP/IP περιβάλλοντα για απομακρυσμένη σύνδεση. Το U-Link διασφαλίζει ένα απόλυτα σταθερό πρότυπο, σωστή επικοινωνία, καθώς και σωστή προστασία δεδομένων χάρη στα δύο επίπεδα κρυπτογράφησης που προσφέρει το σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων και ο κωδικός πρόσβασης του πρωτοκόλλου και το υποκείμενο σύστημα επικοινωνίας. - Το U-Link είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα που αποτελεί την καρδιά των προϊόντων της Bft - Το U-Link χρησιμοποιεί μια ανοικτή προσέγγιση: με την αλλαγή του B-Eba, της κατοχυρωμένης πύλης της Bft, είναι εφικτή η προσαρμογή σε πολλές διαφορετικές γλώσσες επικοινωνίας. - Το U-Link είναι ευέλικτο: μπορεί να λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση δικτύου, ανάλογα με την εγκατεστημένη πύλη B-Eba - Το U-Link επιτρέπει την απομακρυσμένη συντήρηση των προϊόντων χάρη στην αμφίδρομη επικοινωνία - Το U-Link είναι κλιμακώσιμο: ένας άπειρος αριθμός αντικειμένων μπορεί να προστεθεί σε ένα δίκτυο U-Link - Το U-Link επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων προϊόντων: διάφορα B-Eba μπορούν να ομαδοποιηθούν, ώστε να είναι δυνατός ο μεμονωμένος ή ο ομαδικός έλεγχος των συσχετισμένων προϊόντων. Το U-Link είναι μια καινοτομία που μεταμορφώνει προϊόντα σε λύσεις Bft.

Λίστα προϊόντων

  Σύστημα χειρισμού 24 V για συρόμενες αυλόπορτες βάρους έως και 500 kg. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 25 m/min.

   Σύστημα χειρισμού 24 V για συρόμενες αυλόπορτες βάρους έως και 1000 kg. Ταχύτητα χωρίς φορτίο 18 m/min.

   Παρελκόμενα

   CFZ
   D571054

   επιψευδαργυρωμένο οδοντωτή ράβδος, βήμα 4, διατομή 22 x 22 mm, μήκος 2 m, συγκόλληση Μέγ. ικανότητα φορτίου 2000 kg.

   B EBA RS 485 LINK
   P111468

   Πλακέτα επέκτασης για σύνδεση ομάδων κεντρικών μονάδων με διαχείριση σειριακών εντολών

   SL BAT2
   P125035

   Κιτ μπαταρίας έκτακτης ανάγκης για Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

   RADIUS LED BT A R1
   D114093 00003

   Λυχνία που αναβοσβήνει με ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.

   RADIUS LED BT A R0
   D114094 00003

   Λυχνία που αναβοσβήνει χωρίς ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.

   COMPACTA A20-180
   P111782

   Ζεύγος φωτοκύτταρων ρυθμιζόμενων κατά 180° οριζόντια. Εμβέλεια 20 μέτρων. Τροφοδοσία 12-33 VAC/15-35 VDC.

   Παρουσιάστηκε κάποιο απροσδόκητο σφάλμα: επαναφορτώστε τη σελίδα ή δοκιμάστε ξανά αργότερα.