Privacy Policy


SVETAINĖS BENDROJI PRIVATUMO POLITIKA

 

PRIVATUMO POLITIKA
Toliau pateikta informacija pateikiama vadovaujantis ES reglamento 2016/679 (toliau – Reglamentas) 13 str. tiems, kurie naudojasi prieinamomis paslaugomis, prasidedančiomis interneto adresu http://www.bft-automation.com. Naršant svetainėje gali būti renkama informacija apie naudotojus, kuri pagal reglamentą apima asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma tik anksčiau nurodytai svetainei ir neatsižvelgiama į jokias kitas svetaines, kurias vartotojas gali pasiekti per svetainėje esančias nuorodas.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Duomenų valdytojas yra įmonė „BFT S.p.A.“, kurios registruotosios buveinės adresas yra via Lago di Vico, 44, Schio (Vicenza), Italija (toliau Bft arba Įmonė).

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS, „DAP“
Įmonių grupė „Somfy“, kurios dalis yra Įmonė, pagal Reglamento 37 str. paskyrė Duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galima kreiptis toliau nurodytu el. pašto adresu: dpo@somfy.com

DUOMENŲ APDOROJIMO VIETA
Duomenys, susiję su žiniatinklio paslaugomis šioje svetainėje, apdorojami anksčiau nurodytose „Bft“ būstinėse, juos apdoroja konkretūs apdoroti paskirti darbuotojai ir išorės technikai, atsakingi už tvarkymo ir priežiūros operacijas, paskirti kaip Asmenys, atsakingi už duomenų apdorojimą.

DUOMENŲ APDOROJIMO TIPAI
Asmens duomenys, kuriuos apima apdorojimas, reiškia informaciją, kurią vartotojas pateikė prieigos metu ir (arba) registruodamasis BFT svetainėje arba pateikdamas prašymą naudotis tam tikromis paslaugomis (vardas ir pavardė; asmens kontaktinė informacija (el. paštas, telefonas); naudotojo vardas ir prisijungimo slaptažodis).

Duomenų naršymas

Įprastų operacijų metu IT sistemos ir programinės įrangos procedūros, skirtos šiai svetainei veikti, gauna tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas yra numanomas naudojant interneto ryšio protokolus. Ši renkama informacija nesusiejama su nustatytais asmenimis, bet dėl jos pobūdžio, apdorojant ir kartu su trečiosios šalies turimais duomenimis, gali būti įmanoma nustatyti naudotojus. Ši duomenų kategorija apima IP adresus arba kompiuterio domenų vardus, kuriuos naudoja prie svetainės prisijungę naudotojai, URI („Uniform Resource Identifier“) užklausos išteklių notacijos adresą, užklausos laiką, serverio užklausos pateikimo būdą, atsakyme gauto failo dydį, skaitmeninis kodas, rodantį duomenų atsakymą iš serverio (sėkmingas, klaida ir kt.) ir kitus operacinės sistemos bei vartotojo IT aplinkos parametrus. Šie duomenys naudojami tik siekiant gauti anoniminę statistinę informaciją apie svetainės naudojimą.

Naudotojo savanoriškai pateikti duomenys

Neprivalomas, aiškus ir savanoriškas el. laiško siuntimas šioje svetainėje nurodytais adresais ir specialiai paruoštų formų sudarymas, lemiantis paskesnį el. pašto adreso ir bet kokių kitų į elektroninį pranešimą įrašytų asmens duomenų, taip pat duomenų apie siuntėją / naudotoją, kurie reikalingai norint atsakyti į prašymą arba suteikti paslaugą, gavimą.

Specialiosioms paslaugoms bus pateikta speciali glausta privatumo politika.

SLAPUKAI (jeigu naudojami tik seanso slapukai)
IT metodai nenaudojami naudotojo asmens tapatybės duomenims gauti tiesiogiai.

Slapukai nenaudojami asmeninei informacijai perduoti, taip pat nėra jokių vadinamųjų nuolatinių slapukų, t. y. naudotojo sekimo sistemų.

Taip vadinamųjų seansų slapukų (kurie nesaugomi nuolat naudotojo kompiuteryje ir panaikinami uždarius naršyklę) naudojimas yra griežtai apribotas seanso identifikavimo duomenų (kuriuos sudaro serverio sugeneruoti atsitiktiniai skaičiai) perdavimu, kad būtų galima saugiai ir efektyviai naršyti svetainėje.

Šioje svetainėje naudojami vadinamieji seanso slapukai išvengia grąžinimo į kitus IT metodus, kurie gali pakenkti naudotojų naršymo privatumui, ir neleidžia gauti naudotojo asmens tapatybės duomenų.

Norėdamas išjungti įdiegtus slapukus, naudotojas privalo pakeisti savo naršyklės parametrus. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju Svetainė ar kai kurios jos funkcijos gali tinkamai neveikti. Taikoma procedūra priklauso nuo naudojamos naršyklės. Jei pageidaujate išsamių nurodymų, spustelėkite vieną iš toliau pateikiamų nuorodų:

• „Internet Explorer“: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• „Firefox“: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• „Google Chrome“: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• „Opera“: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• „Safari“: http://support.apple.com/kb/PH5042
• „Safari iOS“ („iPhone“, „iPad“, „iPod touch“): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Jei naršyklė, kuria naudojatės, čia nenurodyta, informacijos, ką daryti, galite gauti svetainėje www.aboutcookies.org arba savo naršyklėje spustelėję „Žinynas“ (angl. Help).

APDOROJIMO TIKSLAI
Naudotojo asmens duomenys, laisvai perduoti ir gauti dėl Įmonės veiklų, bus teisėtai ir teisingai apdorojami šiais tikslais:

A. duomenys bus renkami ir naudojami tik tiesiogiai susijusiais tikslais, kaip paskyros registravimo bei aktyvinimo raktas ir Įmonės siūlomoms paslaugos teikti;

B. duomenys bus renkami ir naudojami tik tiesiogiai susijusiais tikslais ir kaip „BfT Informa“ prenumeratos registravimo raktas bei Įmonės siūlomoms paslaugoms teikti;

C. jei duomenys įvedami interneto svetainės skyriuje „Prašymas pateikti informaciją“, asmens duomenys bus renkami ir naudojami tik tam, kad būtų patenkintos ir tvarkomos atitinkamos naudotojo informacijos pateikimo užklausos;

D. jei duomenys įvedami skyriuje „Darbas su mumis“, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis „Bft“ tvarkys atlikdama atranką į atitinkamas pareigas ar kitais panašiais tikslais;

E. tik remiantis konkrečiu ir aiškiu naudotojo sutikimu ir iki jo atšaukimo (Reglamento 7 str.), asmens duomenys bus apdorojami, tiek naudojant automatizuotas kontaktų sistemas, pvz., el. paštą, faksą, MMS (multimedijos pranešimų paslaugos) žinutes arba SMS (trumpųjų pranešimų paslaugos) žinutes ir skambučius be operatoriaus įsikišimo, tiek tradicines priemones ir naudojantis telefonu, mobiliuoju telefonu ar antžeminėmis linijomis su operatoriumi (vadinamoji rinkodara telefonu), tikslu siųsti tinkamus pardavimo pasiūlymus ir (arba) Įmonės produktus ir (arba) paslaugas, siųsti reklaminę medžiagą, susijusią su anksčiau nurodytais produktais arba paslaugomis, arba pardavimo informaciją bei atlikti rinkos tyrimą ir netgi tiesiogiai įvertinti naudotojo pasitenkinimo lygį (vadinamieji „rinkodaros“ tikslai);

F. tik remiantis specialiu ir aiškiu naudotojo sutikimu ir iki jo atšaukimo (Reglamento 7 str.), duomenis galima naudoti profiliavimui, įskaitant rinkos tyrimus ir apklausų arba anketų, susijusių su naudotojų pasitenkinimu Įmonės produktais ir (arba) paslaugomis, siuntimą. Pagal profiliavimo konsensusą Įmonė analizuos arba apdoros, siekdama nustatyti siūlomų produktų ir (arba) paslaugų naudojimo nuostatas, siekdama juos patobulinti ir labiau priderinti prie naudotojo poreikių, tiek grupuojant duomenis į tolygias kategorijas, tiek detalizuojant individualius profilius, ir naudos duomenis, kad galėtų atlikti rinkodaros profiliavimo darbus automatizuotais IT ir tradiciniais metodais, kaip numatyta E punkte.

G. Švelnus pašto šiukšlinimas („Soft Spam“): įsigyjant produktą arba paslaugą naudotojo nurodytą el. pašto adresą „Bft“ gali naudoti siųsti el. pašto pranešimams, susijusiems su tiesioginiu pardavimu produktų ar paslaugų, panašių į naudotojo įsigytus (be aiškaus ar išankstinio naudotojo sutikimo, vadinamasis „švelnus pašto šiukšlinimas“), su sąlyga, kad naudotojas nepasinaudoja savo teise tam prieštarauti toliau aprašytais būdais.

H. kai duomenys įvedami interneto svetainės skyriuje „Registracija naujienlaiškiui“, asmens duomenys bus renkami ir naudojami tik „Bft“ naujienlaiškiui siųsti.

Pažymėdamas konkrečius „Registracijanaujienlaiškiui“, „Rinkodaros pranešimai“, „Rinkodara telefonu“ ir (arba) „Profiliavimas“ langelius, naudotojas sutinka, priima šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas ir leidžia tvarkyti savo asmens duomenis bei aiškiai pareiškia, kad visi pateikti asmens duomenys yra teisingi.

TEISINIS PAGRINDAS APDOROTI
Teisinis pagrindas apdoroti duomenis A, B, C, D ir E punktuose nurodytais tikslais yra ikisutartinių ir sutartinių priemonių įgyvendinimas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Teisinis pagrindas apdoroti duomenis E, F ir H punktuose nurodytais tikslais yra naudotojo laisvas sutikimas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Teisinis pagrindas apdoroti duomenis G punkte nurodytais tikslais yra teisėtas Įmonės interesas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

SUTIKIMO ATŠAUKIMAS
Bet kuriuo metu naudotojas gali prieštarauti apdorojimui, kaip nurodyta G punkte, taip pat atšaukti savo sutikimą apdoroti duomenis, kaip nurodyta E,F ir H punktuose, po to, kai buvo davęs savo sutikimą:

- naudodamas specialų saitą bet kurio „Bft“ siųsto reklaminio el. laiško puslapio apačioje;

- pakeisdamas savo nuostatas svetainės skyriuje „Mano paskyra“„Naujienlaiškis“, „Rinkodaros pranešimai“, „Rinkodara telefonu“ ir (arba) „Profiliavimas“;

APDOROJIMO BŪDAI
Asmens duomenys tvarkomi naudojant automatizuotus įrankius tiksliai nustatytu laiku ir tikslu, kuriam jie buvo surinkti. Siekiant išvengti duomenų praradimo, neteisėto ar neteisingo naudojimo ir neleistinos prieigos, taikomos konkrečios saugos priemonės.

NEPRIVALOMA DUOMENŲ PERDAVIMO BŪSENA
Išskyrus tai, kas nurodyta naršymo duomenims, naudotojas gali pateikti savo asmens duomenis užklausos formose arba teikti juos norėdamas gauti konkrečią paslaugą, prašyti informacinės medžiagos arba kitų pranešimų. Nepateikus asmens duomenų, gali nepavykti sekti naudotojo užklausų.

Duomenų pateikimas E,F ir H punktuose nurodytais tikslais yra neprivalomas. Atsisakymas sutikti E ir F punktų tikslais neturės pasekmių paslaugų teikimui, kaip ir tuo atveju, kai pasinaudojama teise prieštarauti duomenų apdorojimui, vadinamuoju „švelnaus pašto šiukšlinimo“ tikslu, kaip nurodyta G punkte.

DUOMENŲ PERDAVIMAS IR PLATINIMAS
Asmens duomenys, pateikti naudotojų, kurie siunčia informacijos, pardavimo ar reklamos medžiagos užklausas arba prašo teikti paslaugas, naudojami tik šių užklausų tvarkymo tikslu ir gali būti atskleisti „Bft“ darbuotojams arba bendradarbiams paskirtiems į Rinkodaros ir IT skyrių bei gavusiems specialų leidimą apdoroti duomenis, taip pat įmonėms „Pallino & Co.“, „The Uncommon Factory Srl“, „Concerto Srl“, „MailChimp“ (kurių privatumo politiką rasite perėję saitu https://mailchimp.com/legal/privacy/) ir trečiajai šaliai, kuri teikia paslaugas, kurios yra papildomos arba pagrindinės BFT veiklos, visiems paskirtiesiems Duomenų tvarkytojams pagal Reglamento 28 str.

Kitais atvejais duomenys nebus perduodami, išskyrus atvejus, kai privaloma tenkinti teisinių institucijų arba visuomenės saugos institucijų prašymus. Surinkti duomenys nebus platinami jokiomis aplinkybėmis.

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Asmens duomenų apdorojimas, atsižvelgiant į A ir B punktuose nurodytus tikslus, truks tiek laiko, kiek reikės prašomoms paslaugoms įgyvendinti, prie kurio bus pridėtas teisiškai numatytas papildomas laikotarpis pagal dabartinius civilinius, finansinius ir su mokesčiais susijusius reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymas, atsižvelgiant į C punkte nurodytus tikslus, galioja 18 mėnesių nuo duomenų gavimo dienos, įvedus į juos šios svetainės www.bft-automation.com skyriuje „Prašymas pateikti informaciją“ arba nuo paskutinio naujinimo, kurį mums perdavė naudotojas.

Asmens duomenų tvarkymas, atsižvelgiant į D punkte nurodytus tikslus, galioja 18 mėnesių nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos, gauto įvedus juos šios svetainės www.bft-automation.com skyriuje „Darbas su mumis“ arba nuo paskutinio naujinimo, kurį mums perdavė naudotojas.

Asmens duomenų apdorojimas, atsižvelgiant į E punkte nurodytus tikslus, galioja 24 mėnesius nuo tos dienos, kai duodamas sutikimas, jei naudotojas jo neatšaukia.

Asmens duomenų apdorojimas, atsižvelgiant į F punkte nurodytus tikslus, galioja 12 mėnesių nuo tos dienos, kai duodamas sutikimas, jei naudotojas jo neatšaukia.

Asmens duomenų apdorojimas pagal G ir H punktus tęsiamas tol, kol naudotojas atšaukia sutikimą.

Pasibaigus duomenų apdorojimo laikotarpiui, jie panaikinami arba visam laikui padaromi anonimiški.

DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ TEISĖS
Pagal reglamentą asmeniui, kuriam priklauso asmens duomenys, suteikiamos konkrečios teisės. Konkrečiai, naudotojas, kai yra sąlygos ir akivaizdžiai nesusigrąžina pagal Reglamentą (Reglamento 23 str.) suteiktų teisių atsisakymo galimybės, turi teisę:

• gauti patvirtinimą, kad jų asmens duomenys apdorojami arba neapdorojami, ir tokiu atveju gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir pranešimo apie juos (Reglamento 15 str.);

• pataisyti visus su jais susijusius neteisingus asmens duomenis, taip pat papildyti neišsamius asmens duomenis, net pateikiant papildomą deklaraciją (Reglamento 16 str.);

• atšaukti sutikimą, kai jis pateikiamas apdorotų duomenų pabaigoje, ir panaikinti savo asmens duomenis be nepateisinamo vėlavimo, kai tai leidžiama (Reglamento 17 str.);

• nustatyti jų duomenų apdorojimo apribojimą (Reglamento 18 str.);

• gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu formatu, kasdieniniam naudojimui, kurį galima skaityti automatiniame įrenginyje, taip pat perduoti juos kitam duomenų valdytojui (Reglamento 20 str.);

• bet kuriuo metu prieštarauti asmens duomenų apdorojimui (Reglamento 21 str.);

• pateikti skundą valdžios institucijoms.

Su ES reglamento 15–23 straipsniais galima susipažinti perėjus šiuo saitu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Pirmiau minėtas teises galima įgyvendinti apsilankius interneto svetainės skyriuje „Klientų sritis“, kuriame bus galima stebėti pirmiau minėtas teises.

Įvyko netikėta klaida: iš naujo įkelkite puslapį arba vėliau bandykite dar kartą.