Organizacinis modelis ir etikos kodeksas

Dekretą 231/2001


2013 m. vasarį „Bft“ įdiegė organizacinį modelį – sistemą, kai bendrovė priima įstatyminį dekretą 231/2001 atitinkančias elgesio taisykles, kad būtų išvengta galimų pažeidimų.

Įstatyminiu dekretu 231/2001 Italijos įstatymų sistemoje buvo ne tik numatyta bendrovių atsakomybė už tam tikrus pažeidimus, įvykdytus siekiant sau naudos, bet svarbiausia – galimybė bendrovėms įdiegti organizacinį modelį, kuris yra svarbus įrankis kuriant visiems naudingą etiško, saugaus ir atsakingo darbo sistemą.

Žinodama, kad svarbu užtikrinti savo verslo ir ekonominės veiklos korektiškumą ir skaidrumą, apsaugoti savo darbuotojų darbo vietas, savo įvaizdį bei pateisinti partnerių lūkesčius, bendrovė „Bft S.p.a.“ nusprendė įdiegti ir vykdyti organizacinį, valdymo ir kontrolės modelį, atitinkantį anksčiau minėtą dekretą. pažeidimų.

Ši iniciatyva, prieš kurią buvo įdiegtos valdymo sistemos, atitinkančios standartus ISO 9001, ISO 14001 ir UNI INAIL, laipsniškas šių sistemų integravimas į „Model 231“ ir naujojo etikos kodekso įsigaliojimas – viso to buvo imtas dėl įsitikinimo, jog modelio įdiegimas gali būti svarbus įrankis didinti visų bet kokiu lygiu su bendrove sąveikaujančių šalių informuotumą siekiant, kad vykdydamos bet kokią savo veiklą jos elgtųsi korektiškai, dėmesingai ir atsakingai.