Organizasyonel Model ve Mesleki Etik

231/2001 sayılı kanun


Şubat 2013'te Bft, 231/2001 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında olası saldırıları önlemek için şirketin uygun davranışı benimsemesini sağlayan bir sistem olan Organizasyonel Modeli hayata geçirmiştir.

231/2001 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, İtalyan kanunlarına sadece şirketlerin menfaatine olan veya faydası dokunan belirli saldırılar konusunda şirket sorumluluklarını eklemekle kalmamış, ayrıca tüm bunlardan önemlisi de bir etik, güvenli ve sorumlu çalışma sistemi için önemli bir aracı teşkil eden bir Organizasyonel Model benimseme imkanını da herkesin çıkarına olacak şekilde getirmiştir.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerini yürütmede doğruluk ve şeffaflık sağlama, çalışanlarının emeğini, partnerlerinin beklentilerini ve kendi imajını güvenceye alma gerekliliğinin farkında olan Bft S.p.a., yukarıda belirtilen 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde kararname uyarınca, bir Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli benimsemeye karar vermiştir.

ISO 9001, ISO 14001 ve UNI INAIL standartlarına uygun yönetim sistemlerinin uygulanmasını, bu sistemlerin "Model 231"e entegrasyonunu ve yeni bir Mesleki Etik kanununu takip eden bu inisiyatif sorumluluğu, Model benimsemenin şirketle etkileşim halinde olan tüm taraflar bakımından farkındalığı her seviyede artırmada ve böylece faaliyetlerini gerçekleştirmede doğruluk, dikkat ve sorumluluk bilinci ile çalışmalarını sağlamada önemli bir araç olacağı inancıyla üstlenilmiştir.

Beklenmeyen bir hata oldu, sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin veya daha sonra tekrar deneyin.