Cookiebeleid


COOKIEBELEID

 

De website http://www.bft-automation.com (de "website") maakt gebruik van cookies om het bezoek ervan voor gebruikers gemakkelijker en efficiënter te maken [om statistische informatie te verkrijgen over het aantal gebruikers en de manier waarop ze de website gebruiken][en om de voorkeuren van gebruikers, die ze uiten tijdens het browsen, te analyseren met het oog op het verzenden van reclameboodschappen en het leveren van diensten die zijn afgestemd op die voorkeuren].

In dit document geeft BFT S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Lago di Vico 44, Schio (VI) (hierna "Bft" of het "bedrijf"), als eigenaar van de website en verwerkingsverantwoordelijke, informatie over het gebruik van cookies door de website, in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna de "verordening").

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website naar de apparaten van gebruikers (computers, tablets en smartphones) verzendt en er opslaat (doorgaans in een browser) zodat ze kunnen worden teruggezonden naar de website wanneer die gebruikers de website een volgende keer bezoeken vanaf hetzelfde apparaat. Cookies kunnen geen andere gegevens ophalen van de harde schijven van de gebruikers, hun e-mailadressen verkrijgen of computervirussen overdragen.

Sommige cookies worden rechtstreeks door de website verzonden en beheerd (directe cookies). In dit document wordt uitgelegd waarom Bft deze cookies instelt en wat de rechten van de gebruikers in dit verband zijn.

Wanneer gebruikers op de website surfen, worden ook cookies verzonden die door derden worden beheerd (indirecte cookies): voor meer informatie over deze cookies nodigen we gebruikers uit de informatie over indirecte cookies te bekijken door op de links in dit document te klikken.

Enerzijds kunnen cookies slechts gedurende één internetsessie in de browser achterblijven (sessiecookies). In dat geval worden ze automatisch gedeactiveerd wanneer de gebruiker de browser sluit. Anderzijds is het ook mogelijk dat voor de cookies een afloopdatum is vastgelegd, waarbij ze op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen en actief informatie blijven verzamelen tijdens verschillende internetsessies in de browser tot die afloopdatum is bereikt of tot de gebruiker ze handmatig wist (permanente cookies).

Cookies worden voor heel wat verschillende doeleinden gebruikt. Sommige cookies zijn nodig om te kunnen surfen op de website en om gebruikers in staat te stellen de functies ervan te gebruiken (technische cookies). Andere cookies worden gebruikt om statistische informatie te verkrijgen, in geaggregeerde of niet-geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en over de manier waarop de website wordt gebruikt (monitoring- of analytische cookies). Tot slot worden nog andere cookies gebruikt om de profielen van gebruikers te traceren en advertenties op de website te tonen die voor hen interessant kunnen zijn omdat ze bij hun smaak en consumptiegewoonten passen (profileringscookies).

We raden u aan dit document verder te lezen om meer te weten te komen over deze verschillende soorten cookies en een weldoordachte keuze te kunnen maken over uw mogelijke toestemming voor het gebruik ervan.

WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN OP ONZE WEBSITE GEBRUIKT?
De website gebruikt de volgende soorten cookies:

1. TECHNISCHE COOKIES
De website maakt uitsluitend gebruik van technische cookies om surfen mogelijk te maken en gebruikers in staat te stellen de functies ervan te gebruiken. Het gaat hierbij om directe cookies omdat ze rechtstreeks door Bft worden verzonden.

Sommige technische cookies zijn essentieel om gebruikers een optimale surfervaring te bieden of om hen toe te staan zich op de website aan te melden om bijvoorbeeld iets te kopen of om toegang te krijgen tot een beperkte zone (surfcookies). Surfcookies zijn doorgaans sessiecookies die automatisch worden gedeactiveerd zodra u de browser sluit.

Sommige technische cookies zijn nuttig omdat de gebruiker er bepaalde voorkeuren (zoals taal of land van herkomst) mee kan opslaan, waardoor hij of zij ze niet opnieuw moet instellen bij een volgend bezoek (functionelecookies). Functionele cookies zijn dan ook vaak permanente cookies die, nadat de browser is afgesloten, op de computer van de gebruiker worden bewaard tot hun afloopdatum of tot de gebruiker ze wist.

Met een andere categorie van technische cookies is het mogelijk om bij te houden of de gebruiker toestemming geeft voor het instellen van (directe of indirecte) profileringscookies of indirecte analytische cookies die door de website worden gebruikt.

Volgens de huidige privacywetgeving is geen toestemming van de gebruiker nodig om deze cookies in te stellen. Gebruikers kunnen evenwel voorkomen dat cookies worden ingesteld of kunnen cookies die reeds in hun browser aanwezig zijn, deactiveren door hun browserinstellingen te wijzigen volgens de instructies in het gedeelte "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?" Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft om cookies in te stellen of als u ze wist, het moeilijk of onmogelijk kan zijn om de website te bezoeken, gedeeltelijk of volledig te gebruiken, sommige functies te activeren of te deactiveren of bepaalde diensten te ontvangen.

Momenteel worden de volgende technische cookies gebruikt op de website: 

Naam cookie

Categorie

Functie

cookieSet

directe technische cookie

beheert aanvaarding of weigering van cookies

fe_typo_user

directe technische cookie

beheert aanmelding van gebruiker

language

directe technische cookie

nuttig voor het beheer van de browsertaal

language-nation

directe technische cookie

nuttig voor het beheer van verschillende talen tijdens het surfen

nation

directe technische cookie

nuttig voor het beheer van het land waarin wordt gesurft

remember-language-nation

directe technische cookie

nuttig voor het beheer van de browsertaal en het land

 

 

2. ANALYTISCHE COOKIES
Met dit type cookies kan informatie worden verzameld over het aantal gebruikers dat op de website surft en over hun surfgewoonten [, in geaggregeerde vorm (d.w.z. zonder identificatie van individuele gebruikers toe te staan) of in niet-geaggregeerde vorm]. Deze tool stelt Bft in staat te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de inhoud van de website (bezochte pagina's, browsetijd, geografische oorsprong enz.) door nuttige statistieken te voorzien die helpen om de website te optimaliseren en de surfervaring van de gebruiker te verbeteren. De informatie die via dergelijke cookies wordt verkregen, wordt uitsluitend gebruikt voor de bovengenoemde statistische doeleinden en niet voor profilerings- of marketingdoeleinden.

2.1.DIRECTE ANALYTISCHE COOKIES
Bft stelt directe analytische cookies in. Volgens de huidige privacywetgeving is geen toestemming van de gebruiker nodig om dit type directe cookies te verzenden. Gebruikers kunnen evenwel voorkomen dat cookies worden ingesteld of kunnen cookies die reeds in hun browser aanwezig zijn, uitschakelen door hun browserinstellingen te wijzigen volgens de instructies in het gedeelte "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?". Het blokkeren of deactiveren van analytische cookies verhindert gebruikers niet om de website te bezoeken of de inhoud ervan te gebruiken.

Momenteel wordt op de website geen gebruik gemaakt van directe analytische cookies.

2.2. INDIRECTE ANALYTISCHE COOKIES WAARVOOR GEEN TOESTEMMING NODIG IS
De website maakt [ook] gebruik van indirecte analytische cookies waarvoor, volgens de huidige privacywetgeving, geen toestemming van de gebruiker nodig is omdat Bft (i) passende tools gebruikt om het zogenaamde "onderscheidend vermogen" van deze cookies te beperken (een belangrijk deel van het IP-adres van de gebruiker af te schermen) en (ii) specifieke overeenkomsten met derden heeft getekend waarin is vastgelegd dat zij de verzamelde informatie uitsluitend zullen gebruiken om Bft statistische informatie over het gebruik van de website te verstrekken.

De gebruiker kan deze cookies ook op elk moment deactiveren of wissen door de instructies in het gedeelte "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?" te volgen. Het blokkeren of uitschakelen van analytische cookies verhindert gebruikers niet om de website te bezoeken of de inhoud ervan te gebruiken.

Momenteel worden de volgende indirecte analytische cookies gebruikt op de website:

Naam cookie

Categorie

Functie

Google Analytics

- indirecte analytische cookies

- permanent

link | partners

 


2.3.
 INDIRECTE ANALYTISCHE COOKIES WAARVOOR TOESTEMMING NODIG IS
Bft maakt gebruik van indirecte analytische cookies waarvoor toestemming van de gebruiker nodig is omdat de IP-adressen van de gebruikers niet worden afgeschermd (of een belangrijk deel ervan niet wordt afgeschermd) en derden de gebruikers bijgevolg mogelijk zouden kunnen identificeren. Derden zouden de verzamelde informatie kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan voor de statistische analyse voor Bft door ze te combineren met andere gegevens in hun bezit.

Om deze reden krijgt de gebruiker, wanneer hij of zij de website voor het eerst bezoekt, een korte kennisgeving (banner) te zien waarin staat dat (i) de website indirecte analytische cookies gebruikt en dat (ii) de gebruiker door de banner te sluiten, [te scrollen op de pagina] of op een element op de pagina maar buiten de banner te klikken en dus verder te surfen op de website, toestemming geeft voor het gebruik van cookies door de website. Als de gebruiker op deze manier toestemming geeft voor het instellen van cookies, volgt Bft deze toestemming op met behulp van een specifieke technische cookie. Dat betekent dat wanneer de gebruiker de website een volgende keer bezoekt (vanaf hetzelfde apparaat), de banner niet meer zal verschijnen. Deze technische cookie kan evenwel ook uit de browser worden gewist aan de hand van de bij "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?" genoemde methoden. In dat geval valt de registratie van de toestemming van de gebruiker weg en zal de banner opnieuw verschijnen wanneer de gebruiker de website een volgende keer bezoekt.

Gebruikers zijn vrij om de instelling van indirecte analytische cookies op elk moment te blokkeren of de reeds ingestelde cookies te wissen zonder dat het hen verhindert om op de website te surfen en de inhoud ervan op enigerlei wijze te gebruiken: (i) zoals beschreven in het gedeelte "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?" of (ii) door de kennisgevingen over indirecte cookies te bekijken via de links in onderstaande tabel.

Momenteel wordt op de website geen gebruik gemaakt van indirecte analytische cookies.


3. PROFILERINGSCOOKIES
Profileringscookies maken het mogelijk om informatie te verzamelen over de voorkeuren die gebruikers hebben opgegeven tijdens het surfen. Zo kunnen reclameboodschappen worden verzonden of diensten worden aangeboden die zijn afgestemd op hun voorkeuren. Daardoor zullen de op websites getoonde reclameboodschappen en de aangeboden diensten interessanter zijn voor de gebruikers.

De website stelt zowel directe als indirecte profileringscookies in de volgende categorieën in: andere categorieën.

Voor het instellen van dit type cookies (zowel direct als indirect) is toestemming van de gebruiker nodig. Om deze reden krijgt de gebruiker, wanneer hij of zij de website voor het eerst bezoekt, een korte kennisgeving (banner) te zien waarin staat dat (i) de website indirecte profileringscookies gebruikt en dat (ii) de gebruiker door de banner te sluiten, [te scrollen op de pagina] of op een element op de pagina maar buiten de banner te klikken en dus verder te surfen op de website, toestemming geeft voor het gebruik van cookies door de website. Als de gebruiker op deze manier toestemming geeft voor het instellen van profileringscookies, volgt Bft deze toestemming op met behulp van een specifieke technische cookie. Dat betekent dat wanneer de gebruiker de website een volgende keer bezoekt (op voorwaarde dat de gebruiker hiervoor hetzelfde apparaat gebruikt), de banner niet meer zal verschijnen. Deze technische cookie kan evenwel ook uit de browser worden gewist aan de hand van de bij "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?" genoemde methoden. In dat geval valt de registratie van de toestemming van de gebruiker weg en zal de banner opnieuw verschijnen wanneer de gebruiker de website een volgende keer bezoekt.

De gebruiker is vrij om de instelling van (directe of indirecte) profileringscookies op elk moment te blokkeren of de reeds ingestelde cookies te wissen zonder dat het hem of haar verhindert om op de website te surfen en de inhoud ervan op enigerlei wijze te gebruiken, door de instructies in het gedeelte "Hoe kunnen gebruikers de cookie-instellingen in hun browser veranderen?" te volgen. Profileringscookies deactiveren houdt evenwel niet in dat er niet langer reclameboodschappen te zien zullen zijn op de website; het betekent eenvoudigweg dat de getoonde reclamebanners niet langer passen bij de interesses of voorkeuren van de gebruiker. Voor informatie over hoe u de instelling van directe cookies kunt goedkeuren of weigeren, raadpleegt u onderstaande tabel. De door derden verzamelde informatie wordt behandeld volgens de bijbehorende kennisgevingen die de gebruikers worden gevraagd te lezen. Voor een betere transparantie bevat de tabel over profileringscookies links naar de bijbehorende websites. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om een keuze te maken met betrekking tot de categorieën en de partijen waarvan ze dit type cookies wensen te ontvangen. Houd er rekening mee dat als u indirecte cookies uitschakelt, deze niet alleen op de website in kwestie worden gedeactiveerd, maar op alle websites die gebruikmaken van dit type cookie. Als indirecte cookies zijn uitgeschakeld, zal de gebruiker de banner met de kennisgeving inzake de cookies nog steeds zien op de startpagina van de website, maar wanneer de gebruiker de banner sluit, [op de pagina scrolt] of op een element buiten de banner klikt, zal hij of zij geen indirecte cookies ontvangen, op voorwaarde dat ze correct zijn uitgeschakeld.

Bft is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of wijzigingen die in deze documenten door derden zijn aangebracht.

Momenteel wordt op de website geen gebruik gemaakt van directe profileringscookies.


DOOR DERDEN INGESTELDE PROFILERINGSCOOKIES 

 

Naam cookie

Categorie

Toestemming

 

JA

Toestemming

 

NEE

Link naar de kennisgevingen van de derde partij:

_dc_gtm_ua cookie

Andere categorieën

JA

 

Link

 

 

HOE KUNNEN GEBRUIKERS DE COOKIE-INSTELLINGEN IN HUN BROWSER VERANDEREN?

Om ingestelde cookies uit te schakelen, moet de gebruiker zijn of haar browserinstellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat in dit geval de website of bepaalde functies ervan mogelijk niet goed werken. De te volgen procedure hangt af van de gebruikte browser. Voor gedetailleerde instructies klikt u op een van de volgende links:  


• Internet Explorer: support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: support.mozilla.org/nl-nl/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/

• Safari: support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): support.apple.com/nl-nl/HT201265


Als de browser die u gebruikt hier niet wordt vermeld, kunt u de nodige informatie terugvinden op de website www.aboutcookies.org of de "Help"-functie in uw browser gebruiken.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Dit cookiebeleid is uitsluitend van toepassing op de website en heeft geen betrekking op andere websites die de gebruiker via de links op deze website kan bezoeken. Bft is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op die websites.

Deze website maakt gebruik van cookies (eigen en van andere websites) om reclameboodschappen te zenden die passen bij de door de gebruiker getoonde voorkeuren in het kader van de navigatie op het web. Door verder te gaan navigeren of door willekeurig welk element van de website te openen zonder de instellingen voor de cookies te wijzigen, aanvaard u impliciet cookies te ontvangen op oneze website. De instellingen van de Cookies kunnen te allen tijde gewijzigd worden door op Meer informatie over Cookies te klikken of gebruik te maken van de link Privacy Policy die zich onderaan de pagina bevindt.

Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Laad de pagina opnieuw of probeer het later opnieuw.