Marketing Privacy Policy


KENNISGEVING VAN ABONNEMENT OP NIEUWSBRIEF/ MARKETINGCOMMUNICATIESERVICE


KENNISGEVING ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 13 VAN DE VERORDENING 679/2016
Zoals bedoeld in Artikel 13 van de Verordening 679/2016 (hierna "Verordening"), informeert BFT S.p.A., wier statutaire zetel zich bevindt te Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Italië (hierna "Bft" of het "Bedrijf"), u in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke dat de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor het aan u toezenden van de Bft-nieuwsbrief en het reclamemateriaal en de marketingberichten.

De gegevens zullen zowel via papieren media als via computermedia worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door personeel en medewerkers van Bft die zich met marketing en IT bezighouden en die formeel zijn aangesteld als 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking' en kunnen worden doorgegeven aan derden die als Verwerkers zijn aangesteld en die aanvullende diensten leveren of diensten leveren die van cruciaal belang zijn voor de activiteiten van Bft. De gegevens zullen op geen enkele wijze verder worden verspreid.

De gebruiker geeft door het vakje "Nieuwsbrief/marketingberichten" (Newsletter/marketing communications) aan te vinken aan dat hij of zij instemt met de voorwaarden van het Privacybeleid dat op de Bft-website www.bft-automation.com uiteen wordt gezet en dat hij of zij het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens autoriseert; daarnaast verklaar hij of zij impliciet dat alle verstrekte persoonsgegevens accuraat en waarheidsgetrouw zijn.

Het verstrekken van uw gegevens is optioneel, maar zonder deze gegevens kan het lastiger voor ons zijn u onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal en marketingberichten toe te zenden.

U vindt nadere details met betrekking tot de rechten die onder de Verordening (EU) 2016/679 worden erkend in ons Privacybeleid, te raadplegen op de daartoe bestemde pagina van onze website www.bft-automation.com.

Deze website maakt gebruik van cookies (eigen en van andere websites) om reclameboodschappen te zenden die passen bij de door de gebruiker getoonde voorkeuren in het kader van de navigatie op het web. Door verder te gaan navigeren of door willekeurig welk element van de website te openen zonder de instellingen voor de cookies te wijzigen, aanvaard u impliciet cookies te ontvangen op oneze website. De instellingen van de Cookies kunnen te allen tijde gewijzigd worden door op Meer informatie over Cookies te klikken of gebruik te maken van de link Privacy Policy die zich onderaan de pagina bevindt.

Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Laad de pagina opnieuw of probeer het later opnieuw.