Organizācijas modelis un ētikas kodekss

Nr.231/2001


2013. gada februārī Bft pieņēma Organizācijas modeli Nr.231/2001.

Dekrēts Nr. 231/2001 tika ieviests Itālijas normatīvajos aktos ne tikai, lai sauktu pie atbildības uzņēmumus, kas veikuši pārkāpumus savtīgos nolūkos, bet arī, lai sniegtu iespēju uzņēmumiem pieņemt Organizācijas modeli, kas ir būtiska sastāvdaļa ētiskai, drošai un atbildīgai sistēmai, kas strādā visu interesēs.

Apzinoties vajadzību nodrošināt caurredzamību uzņēmuma vadīšanā un ekonomiskajā darbībā, pasargātu savus darbiniekus, gaidītos rezultātus no partneriem un tās tēlu, Bft S.p.a. nolēma pieņemt un ieviest Organizācijas, pārvaldes un kontroles moduli, kas atbilst iepriekšminētajam dekrētam Nr. 231/2001.

Šī iniciatīva, kas seko ISO 9001, ISO 14001 un UNI INAIL atbilstošas vadības sistēmas ieviešanai, pakāpeniskai šo sistēmu integrācijai "Model 231" un jaunā ētikas kodeksa pieņemšanai, tika pieņemta ar ticību, ka šis modelis ir būtisks rīks tām pusēm, kas sadarbojas ar uzņēmumu jebkurā līmenī.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.