Kontaktai Privacy Policy


PRIVALOMAS PRANEŠIMAS DĖL ELEKTRONINIU PAŠTU UŽSAKYTOS INFORMACIJOS


PRANEŠIMAS PAGAL REGLAMENTO NR. (ES) 2016/679 13 STRAIPSNĮ
Pagal Reglamento Nr. (ES) 2016/679 13 straipsnį (toliau tekste – „Reglamentas“) informuojame, kad šiuo elektroniniu paštu perduotus duomenis tvarkys duomenų valdytojas „BFT S.p.A.“, kurio registruota buveinė veikia adresu Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Italija, (toliau tekste – „Bft“ arba „Įmonė“) tik tuo tikslu, kad jums pateiktų per mūsų interneto svetainės http://www.bft-automation.com skyrelį „Prašymas pateikti informaciją“ užsakytą informaciją.

Jūsų asmens duomenis tvarkys „Bft“ darbuotojai ir bendradarbiai, tinkamai paskirti atsakingais už duomenų tvarkymą, ir duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, paskirtoms būti duomenų tvarkytojais, teikiančioms „Bft“ papildomas ar pagalbines paslaugas. Duomenys nebus niekur paskleisti.

Nors jūsų duomenų pateikti neprivaloma, be jų gali sumažėti mūsų galimybės pateikti jūsų prašomą informaciją.

Jūsų asmens duomenys bus laikomi ne ilgiau nei 18 mėnesių nuo jų gavimo datos, kai užpildysite skyrelį „Prašymas pateikti informaciją“ mūsų interneto svetainėje http://www.bft-automation.com, arba nuo paskutinio duomenų atnaujinimo, apie kurį mums pranešite.

Išsami informacija, įskaitant pagal Reglamentą Nr. (ES) 2016/679 numatytas teises, pateikta mūsų privatumo taisyklėse, kurias galima rasti tam skirtame mūsų interneto svetainės www.bft-automation.com puslapyje.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Asmens duomenų valdytojas yra „BFT S.p.A.“, kurio registruota buveinė veikia adresu 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Italija, tel. + 39 0445 696511, faksas: + 39 0445 696522, info@bft.it.

DUOMENŲ TVARKYTOJAS
Asmens duomenų tvarkytojas yra „Pallino & co srl“, kurio registruota buveinė veikia adresu 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Paduja, Italija, su kuriuo galima susisiekti e. paštu privacy@pallino.it, tel. 049 8800329.

Įvyko netikėta klaida: iš naujo įkelkite puslapį arba vėliau bandykite dar kartą.