הורדות מסחריות


כאן ניתן להוריד את כל התיעוד הטכני והסרטונים שזמינים לסניף הלאומי שלך.

מסמכים מוסדיים  (33)
Catalogue Général 2020
Toute la gamme Bft : produits et Solutions
הורד
Catalogue Général 2019-2020
Toute la gamme Bft : produits et Solutions
הורד
Càtalogo Bft 2019/2020
Bft Catálogo Internacional
הורד
2019/2020 Bft Catalogue
Bft Catalogue International
הורד
Bft Company profile
Bft Company Profile 2018
הורד
ADV Product - Sliding Gates
הורד
ADV Product - U-Link
הורד
ADV Product - Swing Gates
הורד
ADV Product - Automatic Doors
הורד
ADV Product - Automatic Barriers
הורד
ADV Product - Car Park Systems
הורד
ADV Product - Bollards
הורד
ADV Producto - U-Link
הורד
ADV Producto - Pilonas
הורד
ADV Producto - Sistemas de aparcamiento
הורד
ADV Producto - Puertas automáticas
הורד
ADV Producto - Barreras automáticas
הורד
ADV Producto - Cancelas batientes
הורד
ADV Producto - Cancelas correderas
הורד
ADV Corporate - Be Ahead
הורד
ADV Corporate - Be Creative
הורד
ADV Corporate - Be Curious
הורד
ADV Corporate - Be Smart
הורד
HAA - Automation systems for Residential Use
Solutions and technologies for Home Access Automation
הורד
BAA - Automation systems for Commercial Use
Solutions and technologies for Building Access Automation
הורד
UAA - Automation systems for Urban Use
Solutions and technologies for Urban Access Automation
הורד
UAA - Sistemas de Automatización para Uso Urbano
Soluciones y tecnología para Urban Access Automation
הורד
BAA - Sistemas de Automatización para Uso Comercial
Soluciones y tecnología para Building Access Automation
הורד
HAA - Sistemas de Automatización para Uso Residencial
Soluciones y tecnología para Home Access Automation
הורד
ADV Corporate - Be Smart
הורד
ADV Corporate - Be Curious
הורד
ADV Corporate - Be Creative
הורד
ADV Corporate - Be Ahead
הורד
מסמכי מוצר  (43)
Puertas correderas alta velocidad
Automatizaciones electromecánicas de alta velocidad para puertas correderas
הורד
Fast sliding gates
Fast electromechanical automation for sliding gates
הורד
Portails coulissants rapides
Automatismes électromécaniques rapides pour portails coulissants
הורד
Puertas de garaje
Operador para puertas de garaje
הורד
Puertas batientes
Automatización hidráulica para puertas batientes
הורד
Cancelas batientes
Automatizaciones electromecánicas para cancelas batientes
הורד
Cancelas correderas
Automatismos para cancelas correderas
הורד
Portails coulissants
Automatismes pour portails coulissants
הורד
Sliding gates
Sliding gates automation systems
הורד
Portails battants
Automatismes hydrauliques pour portails battants
הורד
Portes de garage
Opérateur pour portes de garage
הורד
Série battants
Automatismes électromécaniques pour portails battants
הורד
Garage doors
Operator for garage doors
הורד
Swinging gates
Hydraulic automation systems for swinging gates
הורד
Swinging gates
Electromechanical automation systems for swinging gates
הורד
VISTA Automatic doors technical catalogue
VISTA Automatic doors technical catalogue
הורד
Automation for automatic pedest rian doors
Automation for automatic pedest rian doors
הורד
Complete Range of Products
Range of Bft Products. Solutions for every requirement
הורד
Gama completa de productos Bft
Gama completa de productos Bft
הורד
Gamme complète des produits Bft
Des solutions pour chacun de vos besoins
הורד
Gamme de portes automatiques
Automatisme pour portes automatiques piétonnes Bft
הורד
Gama de puertas automáticas Bft
Automatismos para puertas automáticas peatonales Bft
הורד
Range of bollards
Complete range of Bft parking bollards
הורד
Gama de pilonas
Línea completa de pilonas de aparcamiento Bft
הורד
Gamme complète de bornes de stationnement Bft
bornes de stationnement Bft
הורד
BARRIERS Range of road barriers
BARRIERS Range of road barriers
הורד
Barrières Gamme de barrières routières
Barrières Gamme de barrières routières Bft
הורד
Gama de barreras automáticas
Gama de barreras automáticas Bft
הורד
Personalized Transmitters
Personalized Transmitters, grow by standing out from the crowd!
הורד
Télécommandes Personnalisés
Télécommandes Personnalisés, se démarquer pour grandir!
הורד
Controles Remotos Personalizados
Controles Remotos Personalizados, destacar para crecer.
הורד
Parking systems
Gama completa de sistemas de aparcamiento
הורד
Système Parking
Gamme complète de systèmes de parking
הורד
Parking systems
Complete range of car park systems
הורד
Mime
Mime range, remote controls and switches
הורד
Mime
Gama Mime, pulsadores a radio por radio y mandos a distancia
הורד
Mime
Gamme Mime, intterrupteurs radiocommandés et télécommandes
הורד
Magistro
An innovative and easy to install system for controlling accesses, lights and automation from a tablet, PC and smartphone.
הורד
Magistro
Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar accesos, luces y automatismos con un ordenador, una tableta o un teléfono inteligente.
הורד
Magistro
Un système innovant et d'installation facile permettant de gérer les accès, l'éclairage (intérieur et extérieur) et les automatismes depuis votre tablette, ordinateur et smartphone.
הורד
Anti-Terrorist bollards range
הורד
Pilonas Antiterroismo
הורד
Bornes Escamotable Anti-Terrorisme
הורד
אחרים  (3)
Bft Reference Book - EN
Bft Reference Book
הורד
Parking Systems reference book
Parking Systems reference book
הורד
Parking Systems reference book
Reference Book SYSTEME GESTION DE PARKING
הורד
מיפרטים טכניים של המוצרים  (14)
ATHOS AC A
הורד
ELI 250 N
הורד
ELI 250 N BT
הורד
GIUNO ULTRA BT A
הורד
HIDE SW
הורד
IGEA BT
הורד
KUSTOS BT A
הורד
KUSTOS ULTRA BT A
הורד
PHOBOS AC A
הורד
PHOBOS BT A
הורד
VIRGO SMART BT A
הורד

חפש את התוכן שאתה מעוניין להשתמש בו בחלל שלהלן (המונח המוכנס נכנס ישמש לסינון כותרות ותיאורים של החומר בתחום זה) או סנן את התוצאות לפי מוצרים או אביזרים.

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.