לוחות הריבה - B-EBA

x prodotti di 6 Famiglie

Expansion module for BFT operators with U-Link platform for wirelessly integrating motors into a Somfy Thaoma "Connected Home" automation network. It controls operators for sliding and swing gates, as well as garage door motors. It handles Start, Open and Close commands. The motor still receives commands from BFT remote controls. The motor receiver remains active and still stores the standard number of BFT remote controls. It receives commands from Somfy iO two-way and iO one-way remote controls. It can manage an unlimited number of remote controls via the iO two-way protocol and up to 10 iO one-way remote controls. It integrates with the Tahoma User Interface and receives commands from it and displays the position of the gate. It can be paired with the Somfy Tahoma device in just a few simple steps.

מוצרים:

לוח הרחבה לניהול חיבור BLUETOOTH

מוצרים:

לוח הרחבה קלטפלט

מוצרים:

לוח הרחבה לחיבור יחידות מרכזיות עם ניהול בקרות טוריות

מוצרים:

Gateway expansion card to connect to TCP/IP automation networks via U-Link slot.

מוצרים:

כרטיס הרחבה המאפשר חיבור של התקן U-link לרשת Wi-Fi ביתית. ניתן לנהל מרחוק מפעילים מחוברים באמצעות אפליקציית U-control הזמינה למכשירי סמרטפון Android ו-IOS.

מוצרים:
משווה הדפס

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.